Một hạt cơm to lớn như núi tu di - Tượng Phật
Đạo Phật

Những ai cứ vứt thức ăn thừa vào thùng rác thì sẽ có lúc moi tìm thức ăn trong thùng rác trở lại!

TIẾT KIỆM Tiết kiệm nghĩa là không bỏ đi những gì vẫn còn có thể sử dụng được. Người Việt Nam có văn hóa nhặt hạt cơm rơi để ăn chứ không bỏ. Văn hóa đó dạy ta biết bao nhiêu điều quý giá. Mỗi hạt cơm đến được mâm cơm là đã đi qua nhiều chặng đường khó nhọc. Một hạt…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tùy hỷ là gì? tán dương thiện tâm, thiện hạnh của người khác, thì công đức của mình có lớn như họ không?

Cổ nhân nói: “Quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân oan uổng vẫn phải làm tiểu nhân”. Tiểu nhân hằng ngày luôn tật đố, chướng ngại, vu oan, nhưng có phá hoại được người khác hay không? Không, chỉ tổn đức của mình, tổn phước của mình, cái tổn hại này lớn lắm. Cho nên Phật thường nói với chúng…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ý niệm cuối cùng là một câu Phật hiệu thì nhất định sẽ vãng sanh

Cho nên đạo tràng thời xưa tốt lắm, tốt ở chỗ huân tập lâu dài. Mỗi ngày đều giảng kinh, thời gian giảng kinh dài. Hiện nay chúng ta giảng kinh mỗi ngày hai giờ, so với người xưa là đã giảm bớt. Nếu y theo tiêu chuẩn của đức Phật, trong kinh Nhân Vương nói “hai thời giảng kinh” đây là…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành, nghe pháp không ít, tại sao chẳng thể Vãng Sanh

Có người tu hành nghe Pháp không ít, tại vì sao cũng không thể vãng sanh? Nói cho các vị biết, nếu ngày nay chúng ta bỏ qua “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu mười nghiệp thiện” thì tu pháp môn gì cũng không thể thành tựu ngay trong đời này. Vì sao? Vì…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật trong đêm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tức tự tánh bổn lai thị Phật vi Bổn. Vô minh sở phú, kim phương phá Hoặc chứng trí vi Thỉ dã

Tức tự tánh bổn lai thị Phật vi Bổn. Vô minh sở phú, kim phương phá Hoặc chứng trí vi Thỉ dã. (Tự tánh vốn sẵn là Phật, đó là Bổn; bị vô minh che lấp, nay mới phá Hoặc, chứng trí, đó là Thỉ). Thật sự nói đến ý nghĩa của Bổn và Thỉ, thì Bổn là nói đến tự tánh,…

Xem chi tiết

Ý nghĩa chú vãng sanh
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cuộc Trợ Niệm Hy Hữu Giúp Người Lâm Chung Vượt Lên Thượng Phẩm Nơi Trời Tây

9 giờ sáng ngày 10 tháng 7, ông Dương đang ngủ được mấy tiếng, bỗng mở bừng đôi mắt, thấy bạn bè và con cái đang ở bên mình, ông lộ vẻ hởn hở bảo: – Vừa rồi Bồ Tát ban cho tôi hoa sen, còn chúc mừng tôi, tôi cũng đảnh lễ Bồ Tát. Rồi ông nhìn các con và nói:…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Người nào phát nguyện học theo gương Bồ Tát Địa Tạng thì bản thân người đó chính là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng

Bấy giờ, các phân thân của Bồ Tát Ðịa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình. Bồ Tát Ðịa Tạng từ một thân mà phân thành nhiều thân, rồi từ nhiều thân lại hợp thành một thân. Bởi từ một thân mà có thể biến thành nhiều thân, cho nên “một” thân cũng chính là “nhiều” thân; nhiều thân…

Xem chi tiết

Mơ ước của những tâm hồn vĩ đại là được quay về làm một hạt bụi
Chuyện nhân quả - vãng sanh, HT Tuyên Hóa

Giáo hóa 1 bà hung dữ

Trong thôn Hòa Thượng, có một bà tên Viên Mộ Hàng, nổi tiếng ngang ngược hung hăn. Bà không những bất kính chồng, lại còn đánh mắng cha mẹ chồng, bất hòa với chị em dâu và còn hung dữ với hàng xóm láng giềng. Trừ các việc này ra, bình thường bà ta bất kính quỷ thần, lại còn có ác…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải giúp chúng ta phá mê khai ngộ

Trọng yếu nhất trong Phật pháp, chúng ta phải ghi nhớ, là phá mê khai ngộ. Hội Sớ nói đến chỗ này, phá mê khai ngộ! Không thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ, sẽ chẳng phải là biện tài giỏi, nhất định phải giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Mỗi ngày đều có một chút tiểu ngộ, ngày hôm…

Xem chi tiết

Truyền thống chuyển bánh xe pháp của chư Phật
Đạo Phật

Cách tạo công đức khi dùng mạng xã hội

1. Nếu mỗi ngày bạn đều đăng một bức hình Phật lên mạng xã hội thì một năm bạn sẽ ấn tống được 365 tượng Phật, 3 năm là 1.095 tượng Phật, 30 năm là 10.950 tượng Phật. Tức bạn đã ấn tống được vạn Phật mà chẳng tốn một đồng xu nào. Đấy là cách diệt tội tăng phước. Đặc biệt…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hoạ phước không cửa, do con người tự chuốc lấy

Thế gian này có tai nạn hay không? Khẳng định là có. Tai nạn phát sanh như thế nào? Trong kinh, đức Phật đã dạy, do tâm hạnh bất thiện của cư dân ở nơi ấy chiêu cảm, như Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã nói: “Họa, phước chẳng có cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy”. Chiêu phước như thế…

Xem chi tiết