Quán Thế Âm Bồ Tát

Vì người thân làm phúc thì người thân có được phúc không?

Quán Âm Bồ Tát đại từ, đại bi
Giả sử có một người thân của quý vị đã mất ( ông bà nội ngoại, cô dì….), nay quý vị phát tâm vì người thân đó để làm các việc phúc ( phóng sinh, cúng dường, từ thiện,…) và hồi hướng công đức cho họ.
Làm như thế, thì người mất có được phúc hay không ?
Câu trả lời là có, nhưng không nhiều.
Trong kinh Địa Tạng cũng có dạy, nếu một người vì người thân đã mất mà làm các việc phúc hồi hướng, thì trong bảy phần công đức phúc báu làm được, người mất chỉ được một, còn lại sáu phần thuộc về người còn sống đã phát tâm.
Do đó, muốn tối ưu phần công đức phúc báu thì ngay lúc còn sống chúng ta nên tập cho họ tự làm, tự phát tâm.
Là một người hiểu đạo, biết cách tu tập, quý vị phải nên hướng dẫn, kèm cho gia đình mình, để họ cũng biết cách tu tập và làm các việc phúc, làm được như thế là đang giúp đỡ họ tốt nhất.
Bởi vì cuộc sống thấy vậy chứ rất vô thường, hôm nay còn, nhưng ngày mai đã mất, biết bao nhiêu là biến cố, tai nạn, bệnh tật… diễn ra hằng ngày, và chúng ta sẽ là một trong số đó.
Vì thế, nhân lúc còn sống, chúng ta cần nên biết tận dụng cơ hội để làm các việc phước thiện, tập sống hiền lành, giữ gìn giới luật Phật dạy, siêng năng tinh tấn trong việc công phu tu tập ( tụng kinh, trì chú, ăn chay, lễ Phật, ngồi thiền, niệm Phật…), để tích lũy công đức phúc báu, làm hành trang, có tư lương, để mang đi sang thế giới bên kia, và tiếp tục đi trong chuỗi kiếp sống luân hồi dài vô tận.
Với những người thân đã có tuổi, lại không có tâm đạo, thì chúng ta rất khó khuyên tu.
Nhưng với các con, các cháu nhỏ, thì việc hướng dẫn chúng biết đi chùa, làm phúc hay tu tập thì cũng đơn giản chứ không khó lắm.
Do đó, chúng ta phải cố gắng giúp đỡ, hướng dẫn để các bé biết gieo nhân lành, hoặc nếu giúp được những người lớn nữa thì cũng sẽ rất tốt.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Được gắn thẻ , , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *