Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ăn chay phải biết cách ăn thì mới có được công đức và phước đức

Bát Chánh Đạo
Ngày nay, bất luận là người tu đạo hay là không tu đạo, rất nhiều người tìm đến việc ăn chay, điều này rất tốt, bởi vì ăn chay rất tốt cho sức khoẻ, và còn nuôi dưỡng hạt giống Từ Bi trong tâm ta ngày một lớn thêm lên. Nhưng ăn chay phải biết cách ăn, thì mới có được công đức và phước đức trên việc ăn chay đó, nếu không chỉ có thể gieo trồng được 1 ít phước đức hữu lậu mà thôi, chẳng thể có được công đức. Vậy ăn chay như thế nào mới là đúng?
Từ trước đến nay dù ăn chay rất nhiều lần, nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng vì sao ta phải ăn chay hay không? Ý nghĩa thật sự của việc ăn chay chính là để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm của chính mình. Vậy Bồ Đề Tâm là gì?
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Đây chính là ý nghĩa của Bồ Đề Tâm. Nói theo 1 cách cạn thì Bồ Đề Tâm chính là cái tâm thương yêu ái hộ tất cả chúng sanh. Do đó, nếu chúng ta chỉ chuyên chú trên hình thức ăn chay bên ngoài, mà không chú ý đến việc tu tâm. Một mặt ăn chay, một mặt vẫn còn muốn đi mắng chửi người, vẫn còn muốn đi tranh đoạt cái này cái kia cùng người, vẫn còn đầy đủ những tham, sân, si trong tâm, thì chỉ có thể gọi là ăn rau cải mà thôi, đây chẳng phải là ăn chay. Ăn chay chẳng những miệng ăn, mà tâm cũng phải chay tịnh thì mới đúng là ăn chay.
Chúng ta thấy được phổ biến nhất là có rất nhiều người tuy rằng ăn chay, nhưng tâm lượng rất nhỏ hẹp, chỉ biết tự tư tự lợi cho riêng bản thân mình, chẳng cần biết đến mọi người chung quanh như thế nào. Những ngày mà họ ăn chay, họ tuyệt nhiên chẳng đụng đến đồ ăn mặn, dẫn đến những bữa cơm trong nhà chẳng ai nấu, những người trong gia đình vì thế mà đói bụng không có cơm ăn. Ăn chay mà như vậy hay sao? Là người trưởng phụ trong gia đình, ta chẳng thể chỉ nghĩ đến mỗi bản thân ta, mà còn phải nghĩ đến những người khác trong nhà nữa. Nếu cả nhà đều đồng thuận cùng ăn chay, điều này quá tốt, có thể nấu đồ chay ăn cho cả nhà cùng ăn. Nhưng nếu gia đình chẳng thuận ăn, thì bên cạnh nấu đồ ăn chay cho ta, ta cũng vẫn có thể nấu riêng đồ ăn mặn cho gia đình. Như vậy thì cả nhà đều vui vẻ, chẳng phải là rất tốt hay sao? Đây chính là ta đang trãi rộng Bồ Đề Tâm của mình ra với mọi người chung quanh.
Có người nói rằng: – “Tôi ăn chay không thể ăn mặn, vậy nếu phải nấu đồ ăn mặn thì chẳng phải tôi đã phá đi việc chay tịnh của mình rồi hay sao?”
Nấu đồ ăn mặn khi cần phải nêm nếm, thì vẫn nêm nếm bình thường, nhưng đừng nuốt xuống bụng, mà nhổ ra ngoài, nếu kỹ hơn thì sau khi đã nêm nếm xong xuôi rồi, thì đi súc miệng cho sạch. Như vậy thì làm sao có thể phá đi việc chay tịnh của mình được chứ?
Nên biết rằng, chay tịnh hay không là do bởi một niệm trong tâm có thanh tịnh hay không, chẳng phải hình thức ăn chay bên ngoài quyết định. Thịt cá tuy rằng là đồ hôi tanh, nhưng cũng chẳng thể vì ăn thịt cá mà con người hoá bất tịnh được. Mà chính cái tâm tham chước, cái tâm nhiễm ô, cái tâm tự tư tự lợi, cái tâm phiền não tập khí, mới khiến cho con người trở nên bất tịnh và ô nhiễm.
Do đó, chúng ta đừng chỉ quá chú trọng trên hình thức ăn chay, mà quên mất đi việc thanh lọc tâm thức của chính mình. Cũng đừng quá câu nệ hình thức ăn chay mà tự tạo ra phiền não cho mình, để rồi chướng ngại con đường tu học của mình. Có như vậy, thì việc ăn chay mới được viên mãn, công đức và phước đức mới được tròn đầy, Phật đạo mới mong có ngày viên thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *