Cố sư bà Hải Triều Âm, Lời dạy của đức phật

Mặc giáp nhẫn nhục, ngồi tòa pháp không

Sư bà Hải Triều Âm

Bà Thị Kính bị cha mẹ chồng trả về gia đình. Đối với phụ nữ Á Đông, đây là một tủi nhục nặng nề đã khiến bao người tự tử. Nhưng đối với tầm mắt bà thì:

Nực cười cái chuyện cỏn con,

Bỗng không mà nẩy lên cồn thái sơn.

Vì có trí tuệ Bát Nhã, bà thấy rõ thị phi của thế gian như sáu con rồng múa rối, chẳng đáng bận lòng. Bà tìm giải thoát nơi cửa Phật.

Tới khi Thị Mầu vu oan, dân làng đánh đập. Sư cụ không cho ở trong chùa, đuổi ra ngoài cổng tam quan, cha mẹ xa xôi không hy vọng tái ngộ. Một thân cô đơn sống dưới con mắt khinh bỉ của thôn xã. Bổn đạo trong ngoài đều trỏ ngón tay:

Tiểu kia tu có trót đời được đâu.

Trong hoàn cảnh rất mực khó khăn, bà chỉ kết luận:

Xá chi một đứa dại khờ,
Nước tùy duyên rửa đi cho kẻo mà.
Chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa,
Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu.

Rồi bà quay về:

Bạn cùng thanh phong minh nguyệt,
Lấy hoa đàm, đuốc tuệ làm vui.

Con mắt giác tỉnh, không oán thù mà tha thứ xót thương. Bởi vì thấy rõ xấu ác là dại khờ. Kẻ mê để cho hoàn cảnh chi phối, sống như cái máy, biết gì mà ta oán chấp. Bậc tu hành tùy duyên nhẫn cảnh. Thế giới không hoa, thân người mộng huyễn. Vạn pháp vô thường đâu có thể cậy trông. Chỉ quay về bổn phận mình, nhẫn nhục, nhu hòa, noi gương Phật Tổ.

Kinh Kim Cương nói: “Nhẫn nhục chẳng phải nhẫn nhục. Ấy mới thật là nhẫn nhục”. Nếu còn thấy có nhục để phải nhẫn thì khó mà nhẫn được lâu dài. Nên biết tới đây Bát Nhã của bà Thị Kính đã ba-la-mật-đa.

Những tưởng an thân nơi mái tam quan, vui với thiền tư kinh kệ, thì cơ duyên khe khắt lại khéo xui Thị Mầu đem con để ở hiên chùa rồi bỏ đi. Nghĩ rằng:

Mạng người khôn lấy làm chơi mà liều.

Cho nên:

Xót tình măng sữa nâng vào trong tay.
Sư cụ Bổn sư thấy thế ấn thêm cho một câu:
Như vậy thời Thầy cũng nghi.

Hàng ngày bế con đi xin sữa khắp làng. Mẹ vò nuôi con nhện, đã bao cực nhọc khó khăn. Lại thêm tiếng bấc tiếng chì, đằng đẵng 3 năm. Thiền sinh mà nuôi con mọn, bám víu bế ẵm ngày đêm. Những người chuyên tu mới hiểu nỗi khó khăn này. Thật là hy sinh tới chỗ cùng tột, hy sinh cả sự giải thoát. Nhưng ngài tin Phật, thực hành đức hiếu sinh, lấy vâng lời Phật làm vui.

Kinh Pháp Hoa nói: “Muốn nhập Phật tri kiến phải ở nhà từ bi, mặc giáp nhẫn nhục, ngồi tòa pháp không”. Nay nuôi con oan gia mà đầm ấm tình máu đào. Bà thật đã đủ 3 điều kiện để nhập Phật tri kiến, chứng quả Vô-thượng Bồ-đề.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích BỐN MÙA HOA GIÁC
Sư Bà Hải Triều Âm.

Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *