Tâm cung kính Phật quang nhiếp thọ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tổ sư truyền lại phương pháp này mọi người không ngại cứ thử xem

Nhiếp tâm rất khó, nhiếp tâm là công phu chân thật. Ấn Quang đại sư xuất hiện trong thời đại của chúng ta, dụng ý rất sâu. Ngài là tây phương Đại Thế Chí Bồ Tát tái sanh. Ngài dạy chúng ta phương pháp, phương pháp này người đương thời có thể hành trì được, ngài ra đời trong thời đại này.…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

“Ăn tết” chúng ta ngày nào cũng ăn tết

Chúng ta bình tĩnh nghĩ thử xem, 50 năm, 60 năm về trước, trước lúc kháng chiến và thời gian trước đó, đây là việc tôi đích thân trải qua. Lúc đó đời sống nhân dân rất khổ, ở thôn quê khoảng một tháng mới bán thịt một lần, đâu phải ngày nào cũng có thịt mà ăn? Là việc chẳng thể…

Xem chi tiết

Tranh vẽ HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong A Lại Da thức của chúng ta đã gieo trồng một hạt giống Kim Cang!

Kinh văn: Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, Hằng hà sa kiếp nói chẳng cùng. Thấy, nghe, một niệm chiêm ngưỡng lễ, Lợi ích trời, người vô lượng sự. Đây là bài thứ nhất, bài thứ nhất là tán thán chung, tán thán oai thần công đức của Địa Tạng Bồ Tát chẳng…

Xem chi tiết

Thượng tọa Thích Chân Quang đầu năm
TT Thích Chân Quang

Người xông đất đầu năm mang lại may mắn hay xui xẻo là có thật?

Tại sao ông bà ta đúc kết kinh nghiệm nhiều năm tháng mới tìm ra hiện tượng người xông đất đầu năm? Có người xông đất đầu năm rồi năm đó gia đình ta gặp nhiều may mắn, còn có những người xông đất rồi năm đó ta tàn mạt luôn, điều đó là có thật, không phải mê tín. Ông bà…

Xem chi tiết

Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Quang Mục cứu mẹ
Đạo Phật

Niệm Phật cần có tâm lượng lớn lao như Thánh Nữ Trong kinh Địa Tạng

Nếu mẹ cô chẳng tạo tội đọa địa ngục, có thể cả đời cô Bà La Môn cũng chẳng đạt đến cảnh giới này, lúc bình thường niệm Phật rất giải đãi, lơ là thì làm sao niệm đến nhất tâm được? Đây là vì cứu mẹ nên phải liều mạng! Một ngày một đêm cảnh giới bèn chuyển biến, bèn nâng…

Xem chi tiết

Tranh vẽ Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát làm bổn nguyện của mình

Nếu chúng ta có thể dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát, làm bổn nguyện của mình, mình cũng phát nguyện giống vậy thì mình sẽ là hoá thân của Địa Tạng Bồ Tát. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn. Cô Quang Mục là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, mẹ cô đích thật vĩnh viễn thoát ly…

Xem chi tiết

Nếu người khác không tôn trọng bạn - nói xấu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Không tìm lỗi của chúng sinh

Nếu bạn mang cho người khác một món ăn không ngon. Họ sẽ không nhận vậy món đó ta có phải mang về không? tất nhiên ta phải mang về rồi. Vậy bạn nói xấu, bạn mắng, bạn chê, bạn nói lỗi… người khác mà họ không nhận thì sao? Ở thời đại này, Đức Phật dạy chúng ta chỉ có một…

Xem chi tiết

Mỗi bước chân là tình thương - Thích Nhất Hạnh
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Mỗi bước chân là tình thương

Mỗi bước chân là pháp thoại, mỗi bước chân là tình thương. Người thầy nào cũng muốn đệ tử của mình đi được những bước chân như vậy. Nếu thương thầy thì ta phải đi như vậy. Và đại chúng cũng muốn ta đi như vậy. Thầy và đại chúng trông chờ ta đi những bước chân như là pháp thoại, đầy…

Xem chi tiết

Bát Chánh Đạo
Đạo Phật

Bát chánh đạo gồm những gì?

Bát chánh đạo là con đường chơn chánh, cho dù bạn tu pháp môn nào cũng phải tu bát chánh đạo này. 1 – Chánh Kiến: Chánh là ngay thẳng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. Nghĩa là sự nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí huệ. 2 – Chánh Tư Duy: Tư duy là suy…

Xem chi tiết

A MI ĐÀ PHẬT
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tu hành là phải tự mình nổ lực tinh tấn

Trong quyển Lương Hoàng Sám chúng ta thấy vua Lương Võ Đế khải thỉnh thiền sư Võ Chí Công làm Phật sự siêu độ cho thứ phi của mình, vị thứ phi này của Lương Võ Đế lúc còn sống bà đã tạo rất nhiều ác nghiệp, nên sau khi chết đi thần hồn của bà bị đoạ vào trong ác đạo.…

Xem chi tiết

Phóng sinh không lãng phí lại giảm bớt oan gia trái chủ
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Hai lời dạy của Đại Sư Liên Trì

 Đại Sư Liên Trì dạy: “Người niệm Phật muốn cầu sinh về Tịnh độ, cần phải tích chứa nhiều phước thiện, nhiều nhân duyên căn lành và phước đức cần phải có hai phương pháp: – Một là không sát sinh, ăn chay trường, không tạo nghiệp sát để công đức đã tạo không tán mất. Không cùng chúng sinh kết mối…

Xem chi tiết

Vua Lê Hy Tông cõng Phật
Đức Phật

Hòa thượng Cua báo hiếu và cứu Phật pháp

Thiền sư Tông Diễn, hiệu Chân Dung (1640 – 1711), nối pháp đời thứ 37 tông Tào Động, dân gian quen gọi ngài là Hòa thượng Cua, do sự tích truyền lưu về câu chuyện cảm động của đời ngài. Không biết được tục danh của ngài, quê quán có thể ở thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang. Nghe kể rằng: Khi…

Xem chi tiết