Ngài Gampopa
Quán Thế Âm Bồ Tát

Mười bốn thất bại trầm trọng

1. Ngài Gampopa 2. Đã bước vào cánh cổng của Pháp, người ta lại trở về với cuộc đời gia đình, thì cũng giống như một con bướm đêm phóng vào ngọn lửa của một cây đèn; và đây là một thất bại trầm trọng. 3. Ở với một bậc Thánh trí mà vẫn sống trong vô minh thì cũng giống như…

Xem chi tiết

TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Tâm lý lười biếng

Có người hôm nay rất chịu khó thì nay mai có thể chuyển qua trạng thái lười nhác, buông xuôi, không muốn làm gì cả. Nhưng cũng có trường hợp nhiều người tâm ổn định ở một phía, luôn siêng năng, tích cực, năng nổ cả một đời. Vì sao vậy? Điểm khác nhau giữa hai dạng người này ở chỗ nào?…

Xem chi tiết

Nếu thế chiến thứ ba bùng nổ, chiến tranh nguyên tử, chiến tranh hóa học xảy ra, chúng con phải làm thế nào?
Đạo Phật

Khuyên những người muốn tránh tai nạn chiến tranh

Người đời gặp phải thời ly loạn, trốn chạy vào những nơi núi sâu, đồng trống, nguy cấp đủ điều. Xa trông cờ chiến tung bay, ắt đến lúc mẹ con ly tán; vẳng nghe trống trận vang rền, ắt rụng rời kinh hồn táng đởm. Những cảnh lưu lạc chia lìa đảo điên như thế, tuy là vận mệnh chung của…

Xem chi tiết

Pháp sư Oánh Kha niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ - A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lưu thông Phật pháp trên mạng phước báo vô lượng!

Đặc biệt là bố thí Phật pháp, Phật pháp là sự giáo dục nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn, gây trở ngại cho sự lưu thông Phật pháp là cắt đứt pháp thân huệ mạng của hết thảy chúng sanh, quả báo sẽ ở A Tỳ địa ngục, năm địa ngục Vô Gián. Phước báo của sự…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đạo Phật

21 cách biến hóa của luật Nhân Quả

Nhân quả sâu xa khó biết, khó hiểu, nhưng lại là quy luật quan trọng nhất, chi phối toàn bộ cuộc sống của mọi người, mọi chúng sinh, vì vậy, sự hiểu biết về nhân quả là điều đáng phải học nhất trong cuộc đời mỗi người . Không đơn giản như mọi người nghĩ: ” Trồng dưa được dưa, trồng đậu…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta tu học có bị thiên lệch không, có sai lầm không?

Trong kinh điển Đại Thừa, đức Phật giảng cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới, đây là điều người thực sự muốn học Phật nhất định phải hiểu rõ ràng, rành rẽ, phải thường dùng những lời giáo huấn này của đức Phật để trắc nghiệm mình, coi công phu của mình có đắc lực không? Chúng ta tu…

Xem chi tiết

Nơi thờ cúng Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lòng của bạn không làm theo lời Phật dạy thì bạn vẫn không được gì cả

Nơi thờ cúng Phật trong nhà của quý vị dù trang nghiêm đến đâu, hàng ngày đồ cúng không thiếu chi, nhưng lòng của bạn không làm theo lời Phật dạy thì bạn vẫn không được gì cả. Cái được vẫn là một thân nghiệp tội! Vì thế, Phật Pháp không chú trọng hình thức. Nói thật, khi Phật, Bồ Tát trông…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mỗi ngày mười niệm hay một niệm đều có thể vãng sanh là người như thế nào???

Đại Sư Thiện Đạo là Tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta. Trong truyện ký nói Ngài là A Di Đà Phật hóa thân đến. Ngài là A Di Đà Phật tái sanh, vậy lời của Ngài Thiện Đạo chính là A Di Đà Phật đích thân nói ra. Ngài nói: – “Kim chi thập niệm”, chính là…

Xem chi tiết

Người có phước đức thật sự là người như thế nào?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

“Tiếc phước” một trong những phương pháp cải tạo vận mạng, đem vận mạng của chính mình sáng tạo lại một lần nữa

Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước đã tích lũy. Nếu như đời này chỉ biết hưởng phước, mà không biết trồng thêm phước, thì tuy vẫn còn phước dư của những đời trước, cũng sẽ hưởng hết trong thời gian rất ngắn. Huống hồ trong sinh hoạt hằng ngày,…

Xem chi tiết

Dạy con làm phước từ thời niên thiếu - Tượng Đức Phật ngồi thiền
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Bạn phải biết, nhân cơ hội bây giờ vẫn còn thọ mạng, cố gắng tu thiện

Chúng ta muốn học Phật, đặc biệt là thật sự mong muốn Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc, Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc trên thực tế chính là di dân, chúng ta di dân đến Thế Giới Cực Lạc, chúng ta thân cận Đức Phật A Di Đà, thế thì bạn phải biết, không thể mang theo thứ gì ở thế…

Xem chi tiết

Cha mẹ có công sanh thành dưỡng dục
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người chân thật tu học Phật pháp, có đạo đức sẽ tự nhiên cảm được Thiên Long Thiện Thần đến chiếu cố cho cha mẹ!!

Trước đây có vài đồng tu nói với tôi họ muốn một lòng tu học Phật pháp, một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, nhưng trong nhà vẫn còn cha mẹ, sợ rằng làm như vậy là bất hiếu. Trong tâm của họ luôn chẳng thể an, cứ mãi lấn cấn việc mình chẳng làm tròn hiếu đạo. Thật ra từ…

Xem chi tiết

Tôn giả Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất-hiếu thảo vẹn toàn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đệ tử nhà Phật có cầu tất ứng

Cho nên “phát nguyện rộng lớn là điều quan trọng nhất”, vô cùng quan trọng. Trong Phật pháp chúng ta tin rằng, có rất nhiều người nghe được câu này, Phật giáo nói: “đệ tử nhà Phật có cầu tất ứng”. Khi tôi mới học Phật, thầy giáo cũng dạy tôi như vậy, vì sao vậy? Vì khi tôi còn trẻ, cuộc…

Xem chi tiết