Có Tình Độ vì có chúng sanh - A Mi Đà Phật
Tịnh Độ

Có Tình Độ vì có chúng sanh – Pháp Sư Huệ Tịnh

Đại sư Ấn Quang nói: “Như Lai thương xót chúng ta chẳng thể tu nổi giới định huệ, nên Ngài đặc biệt dạy pháp môn Tịnh Độ”, nếu chúng sanh đều có khả năng tu trì giới định huệ, đều có thể thoát ly sanh tử, thì đức Phật cần gì phải mở cửa Tịnh Độ! Mọi người nên biết, pháp môn…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà
Tịnh Độ

Hào quang tỏa sáng khi niệm hồng danh “nam mô A Di Đà Phật”

– Tác giả: Lama Anagarika Govinda – – Dịch giả: Nguyên Phong – Có hai vị Lạt-Ma là Ajo và Reto cùng theo học một thầy. Reto là một học giả tinh thông Kinh điển, có thể giảng giải, trích dẫn hầu như tất cả sách vở một cách dễ dàng.. Trong khi Ajo chỉ chuyên tâm Lễ Bái và Thiền Định.…

Xem chi tiết

Hòa thượng Thiền Tâm và những con rắn thành tinh
Tịnh Độ

Hòa thượng Thiền Tâm và những con rắn thành tinh

Năm 1992, ba ngày sau tang lễ của HT Thích Thiền Tâm (tác giả của cuốn sách nổi tiếng Niệm Phật Thập Yếu), là lễ khai mộ của ngài, mọi người hiện diện đều trông thấy một đôi rắn màu vàng rực rỡ dài khoảng hai mét bò đến trước đầu mộ của Đại Sư, nằm im một chốc, đoạn cất đầu…

Xem chi tiết

A di đà phật
Tịnh Độ

Không cần chúng ta phải nhọc lòng lo lắng cho Di Đà – Pháp Sư Huệ Tịnh

Trước đây chúng ta có nói một ví dụ về mặt trời, mọi người không cần lo lắng cho mặt trời, chẳng hạn bạn nói: “Nè, mặt trời! Mi có đủ sức tỏa sáng không? Có cần ta giúp một tay không? Nếu cần, buổi sáng sớm ta sẽ ở trong phòng thắp đèn lên, ánh sáng ngọn đèn cũng giúp cho…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón hoa sen
Tịnh Độ

Bỏ tự lực quay về tha lực

Chúng sanh không có duyên xuất li mới là chúng sanh mà Phật A Di Đà muốn cứu độ, cho nên nguyện lực của Phật A Di Đà làm cho chúng sanh không có nhân duyên xuất li có được tăng thượng duyên xuất li, tăng thượng duyên cứu độ. Đại sư Thiện Đạo nói: Tất cả hạng phàm phu thiện ác…

Xem chi tiết

Tượng Phật - Tây Phương Tam Thánh
Tịnh Độ

Hướng dẫn tu trong nghịch cảnh

Cái khổ nhất là khi quý vị muốn tu tập lại bị người nhà áp đảo gây phiền phức. Tu trong nghịch cảnh cũng là tập cho bạn kiên nhẫn, nhẫn nhịn. Họ là ai? Là chồng, là vợ, là cha mẹ, là con cái và hàng xóm của bạn …v.v… Họ cũng chính là oan gia trái chủ, nếu như mình…

Xem chi tiết

vãng sanh thần chú
Tịnh Độ

49 ngày quan trọng nhất sau khi mất

Khoảng thời gian trong thân trung ấm là thời điểm vong linh rất hoang mang sợ hãi và luôn trông mong sự hỗ trợ tinh thần từ những người thân của mình. Kinh điển dạy rằng, trong trạng thái trung gian của cái chết, khi không còn sự ngăn ngại của xác thân tứ đại, thần thức trở nên vô cùng tinh…

Xem chi tiết

Nam Mô A MI ĐÀ PHẬT
Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Danh hiệu Phật, niệm đủ sáu chữ và niệm bốn chữ có gì khác nhau không?

Danh hiệu Phật, niệm đủ sáu chữ và niệm bốn chữ có gì khác nhau không? Đứng trên phương diện vãng sinh thì không có gì khác nhau, niệm sáu chữ hay niệm bốn chữ cũng đều được vãng sinh; Đứng trên phương diện hình thức thì sáu chữ so ra sẽ hoàn chỉnh hơn, còn bốn chữ giản lược hơn, cho…

Xem chi tiết

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung
Tịnh Độ

Khai thị cho người bệnh nặn

Ông (bà) nên hiểu rằng không luận là người nào, hai việc bệnh khổ và tử vong là điều không thể tránh được. Nếu ông (bà) có bệnh khổ thì không nên để tâm vào bệnh khổ đó mà hãy chuyên tâm nhất ý niệm Nam mô A Di Ðà, niệm niệm rõ ràng, tưởng đến việc vãng sinh thì bệnh khổ…

Xem chi tiết

Làm sao để biết chính mình niệm Phật đã đạt được công phu thành phiến hay chưa
Tịnh Độ

Nên niệm Phật trước khi đi ngủ

Chúng ta hãy tập thói quen, trước khi đi ngủ nên (gồng mình) ngồi dậy niệm từ 1 đến 108 lần câu Phật hiệu. Hay có thể niệm từ 5 cho đến 15 hay 30 phút hoặc hơn thế nữa. Vì sao? Vì trong lúc mê ngủ thần thức chúng ta đi đâu, làm gì ta không thể kiểm soát được. Nó…

Xem chi tiết

Người Niệm Phật có ánh sáng Vô Lượng Quang
Tịnh Độ

Người Niệm Phật có ánh sáng Vô Lượng Quang

Mỗi người trên thân đều có ánh sáng, chỉ là màu sắc ánh sáng, có lớn nhỏ khác nhau – Người thiện lương, ánh sáng của họ khá rực rỡ; – Người tâm xấu bất lương, trong tâm bất thiện, ánh sáng của họ khá tối tăm; – Người phước báo sắp hết, ánh sáng của họ vô cùng ngắn; – Người…

Xem chi tiết

Đại Thế Chí Pháp Vương Tử
Tịnh Độ

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử, cùng với năm mươi hai vị Bồ Tát đồng tu pháp môn Tịnh Độ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, mà bạch Phật rằng: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có đức Phật ra đời, danh hiệu là Vô Lượng Quang. Trong một kiếp có mười hai đức Như…

Xem chi tiết