Về phía mặt trời - Cuộc đời cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Làm đến Hoà Thượng mà tôi nhận thấy còn thua hồi nhỏ

Có lúc giữa chúng đông, tôi thường nói, bây giờ làm đến Hoà thượng mà tôi nhận thấy còn thua hồi nhỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên! Tôi nói mình học giáo lý thì biết rõ người ngộ đạo, đạt đạo thì phải ít phiền não, ít chấp trước, nhất là cái ngã tuy chưa hết nhưng cũng nhẹ đi, còn bây…

Xem chi tiết

Hòa thượng Thích Trí Tịnh là một vị bồ tát tái lai!
Tịnh Độ

Hòa thượng Thích Trí Tịnh là một vị bồ tát tái lai!

Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng Đại lão Hòa thượng Trí Tịnh (1917 – 2014) là một vị Bồ Tát hiện thân lại cuộc đời này để hoàn thành đại nguyện của Người. Thật vậy, Người hiện hữu trong thời kỳ Phật pháp khó khăn nhất, nhưng Người đã xuất gia học đạo một cách kỳ diệu. Người đã kể…

Xem chi tiết

Ăn chay mang đến vẻ đẹp từ bi thánh thiện
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Cốt cách người tu hành

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không? Cũng có những người tu chỉ thích đến chùa làm công quả, hoặc…

Xem chi tiết

Gặp việc không thuận lợi mau gấp niệm Di Đà - Ấn QUuang Đại Sư - Hải Hiền Bồ Tát - HT Tịnh Không
Tịnh Độ

Gặp việc không thuận lợi, mau gấp niệm Di Đà

Thời gian một trăm năm chẳng là bao, mà đời người sống đến bảy mươi tuổi thì xưa nay ít có. Nay bạn đã ở vào tuổi xế chiều, đúng lúc cần nên buông bỏ hoài bão. Xem những việc ở thế gian giống như một màn hài kịch. Có chân thật gì đâu? Chỉ lấy câu A Di Đà Phật tiêu…

Xem chi tiết

Bảy ngày sư ông Thích Trí Tịnh cho biết trước mình sẽ vãng sinh
Các vị tổ Tịnh Độ, Chuyện nhân quả - vãng sanh, Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Tịnh Độ

Bảy ngày sư ông Thích Trí Tịnh cho biết trước mình sẽ Vãng Sinh

Tối ngày 11/02 âm lịch (03/03/2012), vào lúc 10 giờ tối, lúc đó tôi niệm Phật ở dưới hai cái thất mà phía trên là phòng của Sư Ông. Khi khóa lễ vừa xong, bỗng nghe (thấy) tiếng của đầu gậy dọng xuống nền phát ra từ phòng của Sư Ông. Lúc đó tôi vội vàng chạy lên, vừa thấy tôi, Ông…

Xem chi tiết

Cách trì chú Lăng Nghiêm và học cho mau thuộc - Địa Tạng Bồ Tát
Tịnh Độ

Cách trì chú Lăng Nghiêm và học cho mau thuộc

1. Dùng máy điện thoại ghi âm một hoặc hai câu trong bài Chú Lăng Nghiêm bằng chính giọng của mình. Sau đó đeo tai nghe vào nghe đi nghe lại chỉ nhiêu đó thôi. Lúc nào nhẩm được hoặc niệm ra tiếng được thì niệm, không chỉ cần nghe đi nghe lại cũng được. Nghe là cho thấm vào tiềm thức,…

Xem chi tiết

Muốn bỏ nghiệp báo cải vận mệnh thì hãy sửa lại cách nói chuyện của chính mình
HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Dồn nghiệp ….

Nhiều người thắc mắc sao càng tu càng xui… Người tu có ba chướng là: – Phiền não chướng, – Nghiệp chướng, – Báo chướng. Trong 3 chướng này, thì “nghiệp chướng” là nặng nề nguy hiểm hơn hai thứ kia. Nhưng tại sao khi chưa tu thì chẳng có chi, đến lúc tu hành càng cao lại thường gặp nhiều chướng…

Xem chi tiết

Sợ lâm chung nghiệp thức mê - Ấn Quang Đại Sư
Tịnh Độ

Dù trong mộng, tôi cũng không ngừng khóc trước đức Phật A Di Đà cầu xin cho tôi sớm được vãng sanh

Pháp sư Oánh Kha đời Tống, người thợ vá nồi, và gần đây nhất là lão hòa thượng Hải Hiền, thật ra, bao gồm trọn hết những người vãng sanh được chép trong Tịnh độ Thánh Hiền Lục, họ đều có một điểm giống nhau : Lý do họ niệm Phật thành công đều ẩn kín một đại tiền đề dễ bị…

Xem chi tiết

Tượng Đức Bồ Tát Địa Tạng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Người chân thật Niệm Phật là người không tò mò tìm hiểu nhiều thứ

Chân thật mà nói, một người chân chánh giác ngộ, một người hy vọng trong một đời này có thể liễu thoát sanh tử ra khỏi Tam Giới, trong tâm chỉ sợ đối với câu Phật hiệu A Di Đà Phật này chính mình niệm không giỏi mà thôi, thì làm gì còn tâm tư để nói chuyện tào lao, để tìm…

Xem chi tiết

Chỉ cần đơn giản chấp trì danh hiệu, "thành thật niệm Phật"
Tịnh Độ

Chỉ cần đơn giản chấp trì danh hiệu, “thành thật niệm Phật”

Đại sư Liên Trì là bậc Tổ sư đời thứ tám của tông Tịnh Độ vào đời nhà Minh vãng sinh Cực Lạc đại chúng cầu thỉnh để lại lời Di chúc. Đại sư dạy rằng: “Thành Thật Niệm Phật” . Tổ sư một đời tu hành chỉ để lại bốn chữ đơn giản, nhưng bốn chữ ấy đã nhiếp tất cả…

Xem chi tiết

A MI ĐÀ PHẬT
Tịnh Độ

Niệm kim cang, duy trì lâu nhất

Niệm Phật có bốn loại âm thanh: niệm lớn, niệm nhỏ, niệm kim cang, niệm thầm. Trong bốn loại này, niệm kim cang có thể kéo dài lâu mà không mệt. Nói niệm kim cang chính là động miệng, người khác không nghe được. Nếu niệm nhỏ thì người bên cạnh có thể nghe được. Niệm lớn thì khó kéo dài lâu.…

Xem chi tiết

Chân Dung Sư Ông Thích Trí Tịnh
Tịnh Độ

Vẽ chân dung sư ông Thích Trí Tịnh và pháp môn “TU MÓT”

Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1917, là một bậc Tòng Lâm thạch trụ, đã phiên dịch nhiều bộ kinh lớn, khiến cho giáo nghĩa Đại thừa được lưu thông, Phật pháp được lưu truyền trong tứ chúng. Hoà thượng tinh thông cả thiền giáo, là tấm gương sáng, bậc chân tu sáng ngời đạo hạnh trong lòng Tăng…

Xem chi tiết