Đức Phật ngồi tòa sen
HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Chướng duyên của người Niệm Phật

Con đường hoàn thành Phật đạo thật ra vẫn còn vô số chông gai thử thách có muôn ngàn duyên nghiệp sẳn sàng khảo đảo đời sống của người hành trì cũng như gây nên rất nhiều chướng ngại trên bước đường tu tập. Những sự khảo đảo ấy có rất nhiều chi tiết sai biệt, được tóm tắt đại cương trong…

Xem chi tiết

Tượng Phật
Tịnh Độ

Xin nhắn riêng các fan trì chú Lăng Nghiêm – Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan

(không phải fan thì đừng đọc để khỏi Phật ý) Ai mới trì chú Lăng Nghiêm mà chưa rành, thì xem kỹ các bài dịch của tôi về Lăng Nghiêm chú nha. Nhớ ăn chay trì mới linh. Mục đích trì là tâm định, giải thoát, nghiệp tiêu, trí sáng. Các phúc báo phụ vẫn phát sinh vì mười phương chư Phật…

Xem chi tiết

15 lợi ích của việc Niệm Phật
Tịnh Độ

Chư Phật, chư Bồ Tát hộ trì người Niệm Phật

“Thuần nhất tinh chuyên xưng niệm” là hạnh tu tối cao vô thượng, có một không hai của Bổn nguyện Đức Phật A Di Đà. Căn cơ đã nhất thể với Giáo pháp Đức Phật A Di Đà, và thường được hào quang Đức Phật chiếu soi nhiều vòng xung quanh không bao giờ gián đoạn. Điều này, có thể nói, cùng…

Xem chi tiết

Đức Phật Tịnh Độ
Tịnh Độ

Người Niệm Phật phải cẩn thận với ám khảo

Ám khảo là để chỉ cho thử thách trong âm thầm không lộ liễu, hành giả nếu chẳng khéo lưu tâm tất khó hay biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, rồi bởi gia thế lần lần sa sút, làm điều chi thất bại điều đó mà sanh lòng lo lắng, chán nản không thôi, để rồi trể bỏ việc…

Xem chi tiết

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Tịnh Độ

Cõi tịnh độ ở đâu và có bao nhiêu cõi Tịnh Độ

10 cảnh Tịnh Độ dưới đây tuy có sai khác về danh từ, nhưng cùng đồng nhất tâm biến hiện, vì cõi Tịnh Độ nào cũng đều lấy sự thâu tiếp nhận chúng sanh bất khả tư nghì làm căn bản, Cho nên, nói một cõi tức gồm đủ cả bốn cõi: đồng cư, phương tiện, thật báo và tịch quang. Sự…

Xem chi tiết

Niệm Phật cứu chủ khỏi đọa Địa Ngục
Tịnh Độ

Niệm niệm tương tục không gián đoạn

Thí dụ như có người ở nơi đồng vắng bị giặc cướp cầm gươm rượt theo muốn giết (dụ cho sanh tử, vô thường, không tha mạng sống). Người đó sợ hãi quá, cắm đầu chạy riết, đến chỗ gặp một con sông chắn ngang qua (con sông sanh tử – bờ bên này là sanh tử ngạn, bờ bên kia là…

Xem chi tiết

Kinh điển Đại thừa có phải do Phật thuyết hay không?
Tịnh Độ

Công đức lạy Phật sám hối

– Tuỳ theo sức khoẻ của mình mà hành Pháp này mỗi ngày nhé mọi người. – Ban đầu là 10 lạy, 20 lạy và tăng lên từ từ duy trì 108 lạy mỗi ngày. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Cổ Đức có dạy: “Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lạy Phật một lạy tội diệt…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật sắc vàng
Tịnh Độ

Không về Cực Lạc, còn về nơi đâu?

So sánh cõi Ta Bà với cõi Cực Lạc: Chúng sanh cõi Ta Bà 1. Thân máu mủ hôi dơ từ thai ngục chui ra 2. Mỗi người tạo nghiệp khác nhau, tướng mạo xấu xí, các căn không đủ. 3. Toàn là chịu khổ. Nếu có chút vui, ấy là lấy khổ làm vui, các khổ đó là: – Khổ về…

Xem chi tiết

10 điều khó ở cõi Ta Bà so với cõi Tây Phương Cực Lạc
Tịnh Độ

10 điều khó ở cõi Ta Bà so với cõi Tây Phương Cực Lạc

Bồ Tát Long Thọ nói: “Tu hành trong cõi Ngũ trược gọi là khó hành đạo, như người què đi trên đường hiểm trở, một ngày chẳng đi quá mấy dặm. Tu hành ở Tịnh độ gọi là dễ hành đạo, như kẻ phàm phu nương vào sức mạnh của Chuyển Luân Vương, trong một ngày đi khắp tứ thiên hạ”. Nay…

Xem chi tiết

10 điều thù thắng ở cõi tây phương
Tịnh Độ

10 điều thù thắng ở cõi tây phương

1. Hoá sinh từ hoa sen, khác biệt với cõi Ta bà sinh trưởng từ bào thai. 2. Sinh ra liền được tướng hảo đoan nghiêm, khác biệt với cõi ta bà thọ thân xương thịt uế. 3. Mặt đất khắp nơi bằng vàng ròng, khác biệt với cõi Ta bà đất cát dơ nhớp. 4. Y phục và thức ăn tự…

Xem chi tiết

Sự linh ứng của Địa Tạng Bồ Tát
Tịnh Độ

Người sắp lâm chung thấy người thân đã mất hiện về hãy lập tức bảo họ đừng để ý đến mà chỉ niệm A Di Đà Phật

Người bị bệnh nặng khi sắp ra đi, họ nói với người thân đang chăm sóc họ là họ nhìn thấy người nào đó ở ngoài cửa, họ nói ra tên của những người quá khứ, đó đều là những oan gia trái chủ, quyến thuộc trong nhà. Vào lúc này là thời khắc nguy cấp. Trên “Kinh Địa Tạng” Phật nói…

Xem chi tiết

Phương pháp thiền hơi thở trị cơn nóng giận
Tịnh Độ

Ở cách người chết rất xa, xin hỏi mình ở nhà niệm Phật hồi hướng có hiệu quả không?

Qua thực nghiệm kết tinh nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật đã chứng minh được; việc trợ niệm cho người bạn ở cách xa là được. Ở ngay tại nhà mình, ngày nào mình cũng khởi niệm cung kính niệm Phật hồi hướng cho người bạn ở rất xa; chúng ta có được cái sức này. Tại sao? Vì…

Xem chi tiết