HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Ma có thể giả được tất cả, nhưng không thể giả câu Phật hiệu…

Khi ngồi Thiền hay niệm Phật nếu chúng ta thấy Phật hay Bồ Tát hiện thân, có hào quang… thì chưa chắc là thật. Vì sao? Vì Ma đều có thể giả được hình ảnh Phật hay Bồ Tát với thân tướng và hào quang sáng chiếu rực rỡ, Ma có đủ năm thứ thần thông, trừ Lậu Tận Thông mà thôi.…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm

Giác linh đường, nơi tôn thờ xá lợi và những trứ tác của Đại Sư Ấn Quang – Liên tông thập tam tổ

Giác linh đường, nơi tôn thờ xá lợi và những trứ tác của Đại Sư Ấn Quang – Liên tông thập tam tổ. “Năm Dân Quốc thứ 29, ngày 24 tháng 10, Đại sư dự biết kỳ vãng sinh, cho triệu tập chư Tăng và Cư sĩ về chùa Linh Nham. Trong buổi hội đàm, Ngài suy cử Diệu Chơn hòa thượng…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
HT Thích Thiền Tâm, Lời dạy của đức phật

Nên và không nên làm gì khi người thân qua đời?

Khi Tắt Hơi Cho Đến Lúc Truy Tiến: Người mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên vội di động. Hoặc kẻ chết thân mình dính chất dơ cũng không nên gấp lau rửa, phải đợi qua tám tiếng đồng hồ, hay ít nhứt cũng ba giờ, mới được tắm rửa thay đổi y phục. Trước và sau khi chết, người…

Xem chi tiết

Đức Phật ngồi tòa sen
HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Chướng duyên của người Niệm Phật

Con đường hoàn thành Phật đạo thật ra vẫn còn vô số chông gai thử thách có muôn ngàn duyên nghiệp sẳn sàng khảo đảo đời sống của người hành trì cũng như gây nên rất nhiều chướng ngại trên bước đường tu tập. Những sự khảo đảo ấy có rất nhiều chi tiết sai biệt, được tóm tắt đại cương trong…

Xem chi tiết

Muốn bỏ nghiệp báo cải vận mệnh thì hãy sửa lại cách nói chuyện của chính mình
HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Dồn nghiệp ….

Nhiều người thắc mắc sao càng tu càng xui… Người tu có ba chướng là: – Phiền não chướng, – Nghiệp chướng, – Báo chướng. Trong 3 chướng này, thì “nghiệp chướng” là nặng nề nguy hiểm hơn hai thứ kia. Nhưng tại sao khi chưa tu thì chẳng có chi, đến lúc tu hành càng cao lại thường gặp nhiều chướng…

Xem chi tiết

Cho nên người tu hành được vãng sanh cũng có nhiều cách
HT Thích Thiền Tâm, Lời dạy của đức phật

Cho nên người tu hành được vãng sanh cũng có nhiều cách

Đức Thế Tôn thương xót, dùng nhiều phương tiện để tiếp độ loài hữu tình. Cho nên người tu hành được vãng sanh cũng có nhiều cách: hoặc nhờ thiền định, tán thiện hoặc do Phật lực, Pháp lực, hoặc có người chỉ tu phước rồi mượn nguyện lực để hồi hướng, hoặc có kẻ lúc lâm chung quá sợ hãi niệm…

Xem chi tiết

Làm thế nào vượt qua chướng ngại vững bước tu theo Phật?
Đạo Phật, HT Thích Thiền Tâm

Làm thế nào vượt qua chướng ngại vững bước tu theo Phật?

Nhưng tại sao khi chưa tu thì chẳng có chi, đến lúc tu hành càng cao lại thường gặp nhiều chướng nạn? – Đó cũng bởi chúng ta là phàm phu thời mạt pháp, cố nhiên phần đông chướng duyên đều nặng. Nhưng không phải do tu hành nên phát sanh chướng nạn, mà đó là sức chuyển nghiệp, chuyển quả báo…

Xem chi tiết

Không tin vào Tịnh Độ là xem thường chư Phật
HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Không tin vào Tịnh Độ là xem thường chư Phật

Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc thế giới không phải là cảnh ảo tượng hay truyền thuyết, mà là thế giới có thật như cõi Ta Bà này; vì Phật không khi nào nói dối, và có rất nhiều người niệm Phật được vãng sanh, hiện tiền hoặc lúc lâm chung đã mục kích cảnh giới ấy, như trong Vãng Sanh Truyện…

Xem chi tiết