Niệm Phật thuộc về định thiện hay là tán thiện?
Cố sư bà Hải Triều Âm, Tịnh Độ

Hằng ngày kém niệm Phật, đến nỗi cơn nguy mà cũng chẳng nhớ đến Phật Pháp Tăng

Thầy gởi đại chúng!❤️❤️❤️ Thầy nằm mộng thấy đứng bên bờ nước, bốn bề màu gris xám dày, không thấy rõ là sông hay ao, chỉ vỏn vẹn sáng có nguyên chỗ đứng mà thôi. Dưới nước có một đám giẻ rách màu đà. Thầy vớt giẻ rách đến nỗi toàn thân chìm lỉm chơi vơi, tay nắm đám giẻ, chỉ có…

Xem chi tiết

Ý nghiệp dừng thì sanh tử mới dứt
Tịnh Độ

Cận tử nghiệp

CẬN TỬ NGHIỆP (近死業) là gì ? CẬN (近): là cận kề, khoảng cách rất gần, bên cạnh. TỬ (死): là Chết. NGHIỆP (業): là những hành vi , lời nói, ý nghĩ lúc đang sống tạo nên từ Thân, Khẩu,Ý (身口意) tạo thành Nghiệp(業). CẬN TỬ NGHIỆP là trước khi gần chết những nghiệp mình tạo lúc còn sống giờ nó…

Xem chi tiết

Độ bản thân là quan trọng nhất, nhất định phải Vãng Sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Độ bản thân là quan trọng nhất, nhất định phải Vãng Sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc

1. Trong cả đời này của chúng ta, độ bản thân, thành tựu bản thân phải đặt lên hàng đầu, giúp đỡ người khác là đứng thứ hai. Nếu như xem việc giúp đỡ người khác là hàng đầu, đời này của bản thân không thể được độ, vẫn phải luân hồi thì sai rồi, sai lầm rất lớn. (Tịnh Độ Đại…

Xem chi tiết

Khờ khạo mà tu hành, ngốc nghếch mà ăn uống - HT Quảng Khâm
Tịnh Độ

Thủ ngu Niệm Phật

Những hành giả tu Tịnh Độ Môn phải TRỞ VỀ NGU SI để vãng sanh Cực Lạc… Tại sao phải dùng chữ TRỞ VỀ NGU SI? Vì bởi chúng ta đều rất là kiêu mạn, hoặc ngộ nhận cho rằng: “Tôi muốn nhờ vào trí tuệ của chính mình để thoát ly sanh tử”, nhưng lại không có trí tuệ. Rõ ràng…

Xem chi tiết

Ăn chay là chuyện khó làm
Tịnh Độ

Ăn chay là học tâm đại bi của Phật

“Trường chay”, nghĩa là ăn chay trường, người học Phật ăn chay là điều hết sức tự nhiên, bởi vì học Phật là học theo tâm đại bi của Phật. Nếu người học Phật chân chính mà không ăn chay thì chẳng phải là thật tâm yêu thương chúng sanh như Phật. Trước đây, ăn chay có lẽ chẳng thuận tiện, nhưng…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật - Bồ Tát
Tịnh Độ

Tất cả người nam là cha hiền của ta, tất cả người nữ là mẹ yêu của ta

Trong kinh Tâm địa quán nói thế này: Tất cả chúng sanh, luân chuyển trong năm đường, trải qua trăm nghìn kiếp, trong nhiều kiếp từng làm cha mẹ của nhau. Do vì làm cha mẹ của nhau cho nên tất cả người nam là cha hiền của ta, tất cả người nữ là mẹ yêu của ta. Đời này chúng ta…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà cứ hết lần này đến lần khác bao dung cho chúng ta
Tịnh Độ

Phật A Di Đà cứ hết lần này đến lần khác bao dung cho chúng ta

Lỗi lầm mà chúng ta phạm phải có ít không? Tại sao chúng ta vui vẻ niệm Phật, niệm niệm không bỏ? Bởi vì tâm ta thành khẩn, có công đức, luôn làm việc chính xác, xưa nay chưa từng phạm lỗi sao? Không phải! Hoàn toàn là chúng ta tạo tội tạo nghiệp, gây nên họa lớn, chuốc lấy đại họa…

Xem chi tiết

Câu Phật Hiệu A Di Đà Phật
Tịnh Độ

Niệm Phật đúng cách sẽ nhận được sự gia trì từ mười phương Như Lai

“Đại sư Ấn Quang dạy rằng: “Phương pháp hay nhất của việc dụng công niệm “A Di Đà Phật” là điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm nối nhau“: 1. Ngay lúc niệm “A Di Đà Phật” Tâm chuyên chú vào danh hiệu “A Di Đà Phật”, là nhiếp Ý căn. 2. Miệng phải niệm cho rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp…

Xem chi tiết

Tượng gỗ Quán Thế Âm Bồ Tát
Tịnh Độ

Người niệm Phật tức khắc được sanh về Thượng phẩm ở Cực Lạc

Quán Thế Âm Bồ Tát ban chú Vô Lượng Thọ của Phật A Di Đà phục hồi giới phẩm – tiêu trừ tứ trọng – ngũ nghịch thập ác tội và chướng ngại đường tu “Bấy giờ, ngài Quán Thế Âm Đại Bồ Tát bước ra trước Phật, bạch rằng: Nay con nương uy thần của đức A Di Đà, mà ban…

Xem chi tiết

Nhục thân lão HT Hải Hiền
Tịnh Độ

Nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ có Tăng khen Tăng

Lão Hòa thượng Hải Hiền làm tấm gương cho chúng ta xem. Ngài 20 tuổi xuất gia, 112 tuổi vãng sanh, sư phụ dạy Ngài một câu Phật hiệu này, Ngài đã niệm 92 năm, Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài đã nghĩ 92 năm rồi. Trên thực tế, Ngài nghĩ năm ba năm thì đã thành công rồi, những năm…

Xem chi tiết