Pháp môn Niệm Phật thù thắng hơn các Pháp môn khác
Pháp Sư Định Hoằng, Tịnh Độ

Kiểu niệm Phật nhàn nhã nhởn nhơ, e rằng niệm cả đời cũng không thể thấy Phật

Trương Thiện Hòa niệm vài câu Phật hiệu thì liền thấy Phật. Chúng ta đã niệm Phật mấy chục năm, hình như cũng chưa thấy Phật. Việc này là như thế nào? Vậy bản thân phải phản tỉnh. Là do bản thân quý vị không chí tâm. Trương Thiện Hòa biết rằng, không niệm Phật thì chết chắc rồi. Có lẽ quý…

Xem chi tiết

Hai chữ "hiếu kính" quả thật mà nói là chúng ta chưa hiểu
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không, Pháp Sư Định Hoằng

[Media] Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy 4-9-2014 – HT Tịnh Không, HT Thanh Công, PS Định Hoằng

Lễ Khai Giảng Lớp Học Tập Nghiên Cứu Giới Học. Lấy Giới Làm Thầy, Lấy Khổ Làm Thầy Chủ Giảng: HT Tịnh Không, HT Quả Thanh, PS Định Hoằng Thời gian: 4/9/2014 Địa điểm: Học Viện Tịnh Tông Úc Châu. Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Lấy Giới Làm Thầy, Lấy Khổ Làm Thầy MP3 01 Youtube