Tượng Đức Phật ngồi
Cô Giáo Lưu Tố Vân

Quý vị đồng tu, tuyệt đối đừng hủy báng Phật, Pháp, Tăng! Đây không phải là trò đùa, đằng sau còn có nhân quả theo ta

Một người trí thức lớn tuổi, tu học Phật Pháp nhiều năm, thọ trì bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, theo lời ông ấy nói, đã tụng hơn bốn ngàn biến kinh Vô Lượng Thọ. Có một hôm, đột nhiên ông nói với tôi, ông không đọc Kinh Vô Lượng Thọ nữa, tôi nghe xong rất kinh ngạc, nhưng tôi không…

Xem chi tiết

Ngày nay chúng ta niệm Phật nhằm múc đích nào?
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Tâm thanh tịnh rồi, gặp phải thiện ác, thuận cảnh nghịch cảnh đều có thể không đặt vào trong tâm

Nếu chúng ta thật sự tin vào lý niệm: toàn thể vũ trụ là một thể, chúng sanh là một thể thì có ba câu nói bạn sẽ không khó thực hiện. Đó chính là, trên thế giới này không có người nào mà tôi không yêu thương, trên thế giới này không có người nào mà tôi oán hận, trên thế…

Xem chi tiết

Mục đích tu hành qua lời giảng của Thiền sư Thích Thanh Từ
Cô Giáo Lưu Tố Vân

Người tu hành trong thời Mạt pháp nhiều như lông bò, người đắc đạo chỉ như sừng lân

Tu hành thông thường thì hay có cầu có đắc, cầu vợ cầu con, cầu phú cầu quý, cầu cát tường, cầu trường thọ, khá hơn một chút thì mong đắc định, muốn đắc thần thông, muốn có trí tuệ, muốn hoằng pháp lợi sanh, muốn khai ngộ, trở thành như thế nào đó. Tóm lại đều là tâm có sở đắc,…

Xem chi tiết

Tâm trụ nơi danh hiệu A Di Đà Phật
Cô Giáo Lưu Tố Vân

Mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc

Nguyện thứ 14, nguyện chạm quang minh được an lạc. Nguyện văn như sau: Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc. Nguyện này là từ nguyện trước mà có, thể hiện Phật quang có đầy đủ diệu đức lợi ích chúng sanh. Quang minh vô…

Xem chi tiết

Cô giáo Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Đời này có thể gặp được minh sư, tôi đã mãn nguyện rồi

Lão pháp sư có một đoạn như sau, tôi đọc cảm thấy xúc động sâu sắc, xin trích dẫn nguyên văn ở đây để tặng chư vị đồng tu: Cho nên tôi từng nói rằng mọi người phản đối bản hội tập, tôi không thể phản đối, vì sao vậy? Thầy truyền cho tôi, tôi tin rằng thầy không hại tôi, tôi…

Xem chi tiết

Cô giáo Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Tịnh Độ

Đọc kinh như thế nào mới đúng như lý như pháp?

Có đồng tu đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ đã cả mấy vạn lần, thân tâm vẫn chưa được thanh tịnh, thậm chí nghiêm trọng hơn còn có người bị ma nhập. Nguyên nhân là gì? theo quan sát của tôi thì có mấy nguyên nhân như sau: 1. Thứ nhất, dùng tâm ganh đua để đọc kinh. Ví dụ như, nghe…

Xem chi tiết

Cô giáo Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Làm công tác từ thiện chẳng phải là điều tốt sao? Vì sao không tán thán?

Lão Pháp sư từ bi, vì chúng ta mà nêu lên những ví dụ này để nói rõ. Ngài nói: Hiện nay Phật giáo ở Đài Loan, làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện cứu trợ, rất rộng lớn. Lão Pháp sư nói rằng: Trong quá trình ngài giảng Kinh, trước giờ chưa từng tán thán điều này. Khi đó tôi nghe…

Xem chi tiết

Tượng Phật vàng
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Tuyệt đối đừng hủy báng Phật, Pháp, Tăng!

Một người trí thức lớn tuổi, tu học Phật Pháp nhiều năm, thọ trì bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, theo lời ông ấy nói, đã tụng hơn 4.000 biến kinh Vô Lượng Thọ. Có một hôm, đột nhiên ông nói với tôi, ông không đọc kinh Vô Lượng Thọ nữa, tôi nghe xong rất kinh ngạc, nhưng tôi không ngăn…

Xem chi tiết

Quá khứ không cần thiết nhớ nhung - cô Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Giảng kinh

[Media] Bàn về việc hộ niệm vãng sanh

(Trích từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ hai – năm 2020 của cô Lưu Tố Vân – tập 13) Trói buộc khó cởi nhất là tình thân, ảnh hưởng tới việc lớn vãng sanh cũng là tình thân. Mỗi người chúng ta đều từng đối mặt với sinh ly tử biệt, hoặc là đang đối mặt, hoặc là sắp…

Xem chi tiết

Quá khứ không cần thiết nhớ nhung - cô Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Chúng ta tu học pháp môn niệm Phật Tịnh Độ như thế nào?

1. Một lòng một dạ tu Tịnh Độ, hoàn toàn nương nhờ A Di Đà Phật, mặc kệ sóng to và gió lớn, sừng sững bất động về quê nhà (Cực Lạc). 2. Thành thật niệm câu A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, Di Đà niệm niệm niệm Di Đà, niệm đến khi tâm thanh…

Xem chi tiết

Vãng Sanh là việc lớn, minh oan là việc nhỏ - Cô giáo Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Vãng Sanh là việc lớn, minh oan là việc nhỏ

Lão Pháp Sư Tịnh Không từ khi nhập môn đến nay, chịu những hủy báng, hãm hại bài bác và sỉ nhục, có lẽ trong Phật giáo từ trước đến nay chưa từng có, đến sau này có hết không thì tôi không dám khẳng định. Nơi đây tôi muốn trích lục vài đoạn của sư phụ Thượng Nhân giảng trong lớp…

Xem chi tiết