Ngày nay chúng ta niệm Phật nhằm múc đích nào?
Tịnh Độ

Ngày nay chúng ta niệm Phật nhằm múc đích nào?

Mục đích là khôi phục cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Bất luận ý niệm nào, thiện niệm cũng thế, mà ác niệm cũng vậy, chánh niệm cũng thế, mà tà niệm cũng vậy, chỉ cần ý niệm dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành A Di Đà Phật, khuất phục hết thảy các niệm, đó gọi là công phu.…

Xem chi tiết

Pháp sư Oánh Kha niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ - A Mi Đà Phật
Tịnh Độ

Pháp sư Oánh Kha niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ

Trong “Tịnh độ thánh hiền lục” của vãng sanh truyện có kể, vào triều nhà Tống, pháp sư Oánh Kha là một người xuất gia phá giới, đại khái ông thảy đều phạm hết các giới luật thanh qui. Thế nhưng ông còn một điểm tích cực, đó là ông tự biết mình đã tạo tội nghiệp. Chính điểm này đã cứu…

Xem chi tiết

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Tịnh Độ

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian

“Pháp và Luật của ta là thầy của các con, đừng nương tựa vào bất kỳ điều gì khác”, là di huấn vàng ngọc của Thích Tôn trước khi nhập vô dư niết bàn, nhất là cho chúng sanh trong thời mạt pháp như ngày nay. Những lời dạy của Ngài được kết tập và lưu trữ trong các tàng kinh kệ…

Xem chi tiết

LỜI DẠY VÀNG NGỌC CỦA CÁC VỊ TỔ:
Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Lời khai thị vàng ngọc của các vị Tổ

Những lời khuyên vàng ngọc của các vị tổ truyền lại cho người đời sau. NGÀI ẤN QUANG ĐẠI SƯ dạy: Người tu hành mà không nguyện vãng sanh, thì dù cho tu hành có giỏi cho mấy thì thời nay cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi. NGÀI TĨNH AM ĐẠI SƯ dạy: Người lo tu hạnh làm phước,…

Xem chi tiết

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung
Hòa Thượng Tịnh Không, Tịnh Độ

Trợ Niệm và chuẩn bị khi lâm chung – Pháp sư Tịnh Không

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung Pháp Sư Tịnh Không (Tỳ Kheo Thích Nhuận Nghi biên soạn) Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu “sanh ký tử quy, nghĩa là ; Sống gởi trần gian, chết lại về”. Vậy khi chết chúng ta đi về đâu? Đây là câu hỏi rất khó trả lời, chỉ có bậc Đại giác…

Xem chi tiết

Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung
Tịnh Độ

Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung

Con nghe nói hộ niệm vãng sinh, nhất là cho người hấp hối sắp chết, nhưng con không hiểu phải hộ niệm như thế nào mới đúng cách? và phải làm sao cho người chết được lợi lạc vãng sinh? Kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ Đây là một vấn đề rất hệ trọng đối…

Xem chi tiết

Tiếp dẫn Tây phương cực lạc
Tịnh Độ

Ý Nghĩa Vãng Sanh – Thích Viên Giác

Thế giới mà chúng ta đang sống luôn bất an, bất toàn và tạm bợ mà trong kinh A Di Đà gọi là trược thế. Kiếp nhân sinh đầy ô trược và tai nạn: mưa gió trái mùa, bão lụt, động đất, sóng thần, hạn hán, biến đổi khí hậu gọi là kiếp trược. Con người thì luôn bị bản năng dục…

Xem chi tiết

Niệm Phật để thoát sinh tử luân hồi
Đạo Phật, Tịnh Độ

Thoát sinh tử luân hồi nhờ Niệm Phật

Đệ tử chúng con, nhờ giáo huấn của đức Bổn sư, nhờ ơn lành thường giăng bủa của đức Từ phụ, nhờ sự khai thị rõ ràng của Thiện tri thức, hôm nay mới biết được mục đích quan trọng và chân chánh của pháp môn niệm Phật, là niệm Phật thì phải vì thoát ly sinh tử luân hồi. Đức Bổn…

Xem chi tiết

Quán Tưởng Niệm Phật
Tịnh Độ

Quán Tưởng Niệm Phật trong Pháp Môn Tịnh Độ

I. Các Kinh điển căn bản của pháp môn Tịnh Độ  Trước khi đi vào phần trình bày phương pháp quán tưởng Niệm Phật, chúng tôi sẽ giới thiệu vài nét về các kinh điển liên quan đến pháp môn niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là một trong những phương pháp niệm Phật mà người ta thường hành trì, tùy theo…

Xem chi tiết