Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Medias

[Media] Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 141) – Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị giảng lần thứ 2 – Tại Niệm Phật Đường A Di Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 57, câu 29: Những ai cần nghiên cứu phương pháp hộ niệm vãng sanh? Hãy nhắc nhở những ai muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì sớm nghiên cứu Pháp Hộ Niệm đi. Những ai biết qua Pháp Hộ Niệm rồi muốn phát tâm đi hộ niệm giúp người…

Xem chi tiết

Vãng Sanh Tịnh Độ
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Cầu xin cho hết bệnh thì nhất định sẽ mất phần Vãng Sanh

Ấn Tổ nói, nếu khi bệnh xuống, mà chư vị phát tâm Niệm Phật cầu xin cho hết bệnh thì nhất định sẽ mất phần Vãng Sanh. Xin hãy lắng nghe cho thật kỹ lời dạy của Tổ. Ngài nói chư vị thực sự muốn đi về Tây Phương, nếu có gặp một căn bệnh ngặt nghèo thì không buồn, không sợ,…

Xem chi tiết

Tây Phương tiếp dẫn
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Mỗi pháp môn có một cái cách hướng dẫn

Ngài Ấn Quang Đại Sư có nói: “bỏ đường tắt Tây Phương chín cõi pháp giới chúng sanh khó tròn cõi giác. Rời cửa mầu Tịnh độ mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê”. Ngài Pháp Đảnh Đại Sư có nói: “Thời mạt pháp này kinh sám không còn đủ lực nữa. Chỉ còn có câu A Di…

Xem chi tiết

Một trăm câu hỏi đáp về pháp môn Niệm Phật
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải nghiên cứu về Di Đà Tịnh độ

Thường thường, như chúng ta đã biết về phương pháp Hộ Niệm thì mỗi một pháp môn có mỗi cách hộ niệm khác nhau. Cho nên nếu chúng ta tu học theo pháp môn Tịnh độ để trở về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta nhất định phải nghiên cứu về Di Đà Tịnh độ, nghiên cứu về đại nguyện của…

Xem chi tiết

Niệm Phật - Đức Phật cầm hoa sen
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma

Người niệm Phật được thoát vòng sinh tử, được đi về tây phương là nhờ đại nguyện của Đức A Di Đà. Mình nương theo đại nguyện của Ngài, cầu Ngài đến tiếp dẫn, hoàn toàn khác với cách tu của các vị tự lực tu chứng. Các vị đó có một ý niệm rất rõ rệt là: “phùng Phật sát Phật,…

Xem chi tiết

Ý nghĩa chú vãng sanh
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Ngủ nhiều quá thực sự là một cái khó khăn trong lúc mình xả bỏ báo thân

Cho nên những người mà muốn vãng sanh mà ít ngủ nó may mắn dữ lắm, nó may mắn cho họ dữ lắm. Có những người, người ta ít ngủ lắm, một ngày người ta ngủ hai ba tiếng là khỏe rồi. Đấy là trường hợp rất tốt cho họ. Tại vì những người này khi mà yếu rồi họ ngủ ít…

Xem chi tiết

Tâm trụ nơi danh hiệu A Di Đà Phật
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Mà người niệm Phật cũng đừng nên cố chấp, là cứ ta trì cách nầy thì chê cách nọ

Ngay trong pháp Trì Danh Niệm Phật cũng có rất nhiều phương pháp trì danh mà người niệm Phật cũng đừng nên cố chấp, là cứ ta trì cách nầy thì chê cách nọ. Trong pháp trì danh, tức là pháp trì danh hiệu Phật, thì có người niệm nhanh, có người niệm chậm, có người niệm liên tục, có người niệm…

Xem chi tiết

Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Về con đường tu hành xin chư vị phải nhớ chữ “Tín”

Về con đường tu hành xin chư vị phải nhớ chữ “Tín”. Tín tâm quan trọng lắm. Thường thường nhiều người không hiểu rằng sự thành tựu nằm ngay ở lòng tin. Tu học mà tạp nhạp quá có được không?… Được chứ. Có thể thành tựu, nhưng chỉ hợp với hàng trung thượng căn trở lên. Tu như vậy thiên về…

Xem chi tiết

Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Những người hay than phiền

Trong đời chúng ta cũng thường thấy những người hay than phiền: Tôi tu nhiều quá rồi, tôi niệm Phật hơn cả anh chị em, ấy thế tại sao tôi lại bị bệnh?… Đây là những người chưa thành tâm, cứ tưởng mình ngon hơn thiên hạ. Thôi để họ lấy cái ngon đó để ở lại đây mà tiếp tục ngon…

Xem chi tiết

Niệm Phật - Đức Phật cầm hoa sen
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Đi đường nào phải đi thẳng một đường, không được sơ suất

Trong những ngày qua tôi thường thường nói: “đi đường nào phải đi thẳng một đường, không được sơ suất”. Nếu mình đi con đường phá nghiệp, mình là người tự lực tu chứng. Đã là tự lực tu chứng rồi thì đành bỏ rơi quang minh của A Di Đà Phật. Còn người nào quyết lòng nương theo quang minh của…

Xem chi tiết

Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Oán thân trái chủ trả thù đòi nợ rất nguy hiểm!

Trước đây, Diệu Âm có một người bạn, cha người bạn đó trong khoảng 3 năm trước khi chết, ngày nào ông ta cũng lên trước bàn thờ tổ tiên ngồi rủ rỉ, nói chuyện gì đó. Đứa cháu lên mời ông nội xuống dùng cơm, thì ông nói: – Các cháu đừng có hỗn láo, Ông đang nói chuyện với ông…

Xem chi tiết