Người tại gia tu hành dễ thành tựu hơn người xuất gia - HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Tôi không có ác ý hay ý niệm trả thù họ, không những không có ý trả thù, mà còn cảm kích họ, cảm ân họ

Trong đời này không tránh khỏi gặp phải có một số người tốt với chúng ta, quan tâm chúng ta, đây là có ân huệ. Có một số người bất mãn chúng ta, ác ý hủy báng, hãm hại, sỉ nhục đều có. Chúng ta dùng tâm như thế nào đối đãi họ? Dùng tâm cảm ân đối đãi họ. Người tốt…

Xem chi tiết

Giễu cợt khinh thường Tượng Phật, Bồ Tát bị quả báo chết tức thì hồn bị đọa nơi Địa Phủ
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Giảng kinh, Lời dạy của đức phật

[Media] Vãng Sanh và chết khác nhau như thế nào?

Xin chư vị nên biết rằng, một người muốn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì điều quan trọng nhất chính là người đó không được sợ chết. Sợ chết là điều đại kỵ của sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một người phải biết rõ đạo lý này, phải tin tưởng vững vàng vào Pháp Niệm Phật mới có…

Xem chi tiết

Pháp sư Oánh Kha niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ - A Mi Đà Phật
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Giảng kinh, Lời dạy của đức phật

[Media] Hoành triệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắt, vô cực chi thắng đạo – Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị

Sự vi diệu quí báu của Pháp Niệm Phật chính ở chỗ thành tựu cụ thể, vô lượng người niệm Phật đã được vãng sanh bất khả tư nghì là sự chứng minh hùng hồn và thiết thực nhất. Người quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, nghiệp chướng của họ vẫn tràn trề, nhưng câu Phật hiệu đã phủ phục được…

Xem chi tiết

Đức Phật
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Thật sự nếu đời này không Vãng Sanh Cực Lạc, thì đọa địa ngục chắc chắn sẽ không tránh khỏi

Gặp được pháp môn Tịnh Độ là duyên ngay đời này của chúng ta rất thù thắng. Gặp được pháp môn thù thắng như thế này, công phu tu hành của chúng ta ngay trong đời này có đạt chuẩn được hay không? Vẫn là không đáng tin! Tại vì sao không đáng tin? Hưởng thụ danh vọng – lợi dưỡng, năm…

Xem chi tiết

ĐỂ GIÚP ĐỠ TẤT CẢ CHÚNG SINH, DÙNG PHÁP MÔN NÀO
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Chúng ta không nên sợ người khác lừa gạt mình…

Người khác mắng chửi hay nhục mạ bạn, cứ xem như “gió thổi qua tai” – niệm “A Di Đà Phật” cám ơn họ đã tiêu tai, giải nạn cho bạn! TẤT CẢ PHÁP THẾ GIAN ĐỀU LÀ GIẢ, KHÔNG PHẢI THẬT, có gì đáng để tranh luận. Người khác tán thán ta là giả, đừng ưa thích. Người khác hủy báng…

Xem chi tiết

Dạy con làm phước từ thời niên thiếu - Tượng Đức Phật ngồi thiền
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Bạn phải biết, nhân cơ hội bây giờ vẫn còn thọ mạng, cố gắng tu thiện

Chúng ta muốn học Phật, đặc biệt là thật sự mong muốn Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc, Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc trên thực tế chính là di dân, chúng ta di dân đến Thế Giới Cực Lạc, chúng ta thân cận Đức Phật A Di Đà, thế thì bạn phải biết, không thể mang theo thứ gì ở thế…

Xem chi tiết

Ý nghĩa chú vãng sanh
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Thấy lợi quên nghĩa, không biết được ân đức, đó chính là tạo tác tội nghiệp

Từ những bậc thánh nhân thế xuất thế gian dạy bảo chúng ta, ở ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta phải nên chú ý điều gì? Khổng Lão Phu Tử nói: “Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức”, nhà Phật dạy chúng ta: “Đại từ đại bi, oán thân bình đẳng”, đó là ở ngay trong cuộc sống tu…

Xem chi tiết

Pháp sư Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Con niệm Phật không được nhất tâm, chẳng biết phải dùng phương tiện nào?

Con niệm Phật không được nhất tâm, chẳng biết phải dùng phương tiện nào? Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát trả lời: Ngươi nên ngồi yên lặng, dứt hết mọi tư tưởng, từ từ mà niệm. Điều cốt yếu phải làm sao cho tiếng hợp với tâm, tâm hòa cùng tiếng, niệm lâu như thế, tự nhiên sẽ thấy lòng mình trong…

Xem chi tiết

Tịnh Độ là "diệu môn" - A Mi Đà Phật
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Không có món quà gì tốt hơn Kinh Vô Lượng Thọ

1. Chúng ta vừa đúng lúc được thân người ở tại thế gian này, bởi vì trong lục đạo (trời, người, a tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục) chỉ có được thân người thì cơ duyên học Phật là dễ dàng nhất. Phước báo của người trời quá lớn, hưởng phước thì không chịu tu hành, còn ở tam ác…

Xem chi tiết

Quá khứ không cần thiết nhớ nhung - cô Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Giảng kinh

[Media] Bàn về việc hộ niệm vãng sanh

(Trích từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ hai – năm 2020 của cô Lưu Tố Vân – tập 13) Trói buộc khó cởi nhất là tình thân, ảnh hưởng tới việc lớn vãng sanh cũng là tình thân. Mỗi người chúng ta đều từng đối mặt với sinh ly tử biệt, hoặc là đang đối mặt, hoặc là sắp…

Xem chi tiết