Thiền sư Thích Thanh Từ
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Thấy thân giả dối có phải quan niệm chán đời không?

Ða số người nghe trong kinh Phật nói “xem thân như huyễn hóa” cho là tâm trạng bi quan, yếm thế. Trái lại, nhà Phật thấy thân như huyễn hóa là sức mạnh để làm lợi ích chúng sanh. Như nói “Bồ-tát lấy thân như huyễn độ chúng hữu tình như huyễn”, bởi Bồ-tát thấy thân hình không thật nên sẵn sàng…

Xem chi tiết

Biết được lỗi mình mới khó
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Con người ai chẳng có lỗi – có lỗi biết sửa, không gì thiện bằng – và nên gắng tu để bù đắp lại lỗi lầm!

Nhân duyên tương sanh. Cái thế gian này tại sao loạn như vậy? Tại sao chúng ta lại khổ như vậy? Không có gì khác, trong đời quá khứ đã tạo ác nghiệp. Người hiểu rõ sẽ không oán trời, không trách người. Tuy tôi thường hay nhớ về quê hương, đây là chuyện thường tình của con người, đặc biệt là…

Xem chi tiết

Đức Phật A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vũ trụ, sinh mạng là từ tâm hiện thức biến mà có

Vũ trụ từ đâu mà có? Sinh mạng từ đâu mà có? Tôi từ đâu mà có? Trong kinh điển Đại thừa nói rất rõ ràng minh bạch, là từ tâm hiện thức biến, tâm ở đây chính là tánh, tánh làm thể mà nói, cho nên tâm tánh đôi khi ý nghĩa tương đồng, cũng có khi chia ra làm hai…

Xem chi tiết

Khi sống phạm tội lỗi, lúc chết 3 đời chuyển sinh thành súc vật
Văn hóa xã hội

Những tội lỗi mà nhiều người mắc phải nhưng không hề hay biết

Rất nhiều người có ý nghĩ sai lầm rằng sát hại người mới có tội. Nhưng họ không hiểu là có những tội lỗi tích lũy ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác mà không ai hay. Những tội tích lũy như dưới đây nhiều người đã phạm phải, tuy không phải là ghê…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư khai thị
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ắt phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ những ham muốn xằng bậy

Trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng, nên buông lung chơi bời, hoặc mê mệt thê thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để rò rỉ, phung phí thứ quý báu nhất! Do vậy, thân yếu, tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn,…

Xem chi tiết

Tâm trụ nơi danh hiệu A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ta phải niệm danh hiệu Phật thật rõ ràng

Chỉ cần siêng năng niệm Phật thì được sinh trong nước Phật, chỉ cần bạn siêng năng niệm Phật. Hệ niệm, nhất tâm hệ niệm, đây là nguyên văn trong kinh, còn trong nguyên bản kinh Di Đà là nhất tâm hệ niệm. Đại sư Cưu Ma La Thập đã dịch thành nhất tâm bất loạn, muốn đạt đến nhất tâm bất…

Xem chi tiết

Vị ni sư vì tiền thân thề độc nên phải chịu quả báo tàn khốc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sóng điện thoại gây mất trí nhớ, nghe điện thoại nhiều bị đau nửa đầu, nên hạn chế sử dụng.

Cho nên tôi khuyên đồng học, chân thật muốn thành tựu thì quyết định không nên xem truyền hình, không nên xem báo chí, không nên nghe tin tức. Vì sao vậy? Những thứ này đều là nhiễm ô, hết thảy đều phải từ bỏ. Các vị ở tại thế gian là thiên hạ đại loạn, thế giới của tôi là thiên…

Xem chi tiết

Khắc chữ A Mi Đà Phật nơi thường xảy ra tai nạn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ái dẫn đầu trong phương pháp hóa giải tai nạn

Ngày nay tai nạn nhiều thế này, tứ diện bát phương khắp nơi đều có tin truyền đến nơi tôi, tôi thấy có một số nói rất có lý, có một số không chắc như vậy, chúng ta cần dùng tuệ nhãn để giám biệt (giám định phân biệt). Nhưng phần lớn phương pháp đưa ra để hóa giải tai nạn dẫn…

Xem chi tiết

Những người viết sách tà dâm, chết đi chịu tội muôn phần đớn đau
Đạo Phật

Tội tà dâm là gì và quả báo ra sao?

Trong kinh có viết: Tập cận dục thời, Vô ác bất tạo; Thọ bỉ quả thời, Vô khổ bất thọ, có nghĩa là: Trong khi gần ái dục, Không tội ác nào chẳng tạo tác. Đến khi thọ quả báo của ái dục, Không thống khổ nào chẳng lãnh thọ. HỎI: Tội tà dâm là gì và quả báo ra sao? ĐÁP:…

Xem chi tiết

Biện định về sự sai ngoa trong việc sát sanh tế lễ tại chiêu văn cổ hội
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Số lượng động vật bị con người ăn thịt, giết hại đều gia tăng theo từng năm

Nói đến sát sanh, quả báo của sát sanh thật đáng sợ, trong ác nghiệp sát sanh là tội nghiêm trọng nhất, chính là sát hại chúng sanh. Chúng ta những chúng sanh trong thế giới ta bà, có ai là không sát sanh? Bạn có ăn thịt chúng sanh chăng? Ăn thịt chúng sanh chính là sát sanh, Bạn không giết…

Xem chi tiết

Nguồn gốc và đặc điểm của Phật giáo Mật Tông
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nguồn gốc của ác chính là “ngã tướng”

Phàm phu, thực tế mà nói, bị tự tư tự lợi hại khổ. Bạn cho rằng cái này có chỗ tốt? Tại sao bạn nhiều bệnh? Tại sao bạn không khỏe mạnh? Tại sao bạn sống khổ cực đến như vậy? Tại sao có nhiều tai nạn đến như vậy? Thảy đều là từ tự tư tự lợi mà ra. Họa hoạn…

Xem chi tiết

Niệm Phật là một kỹ xảo tu hành vì không niệm Phật liền khởi vọng tưởng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ta từ đâu đến ta từ tam tế tướng biến hiện ra. Bản thể của ta là gì? là tự tánh, là tánh đức.

Phàm phu lục đạo bất giác, bất giác nên mới gọi là linh hồn. Kỳ thật hồn không linh, nó rất hồ đồ, đâu có linh! Mê hồn, đây là sự thật. Khổng Lão Phu tử nói rất hay, phải chăng ông ấy biết được chân tướng? Ông ấy không nói rõ, chúng ta cũng đoán chẳng ra. Trong Dị Hệ Từ…

Xem chi tiết