Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh

Trong cuộc đời này, tôi đã gặp mấy người niệm Phật vãng sanh, biểu diễn, thị hiện cho chúng ta thấy: Chẳng ngã bệnh, biết trước lúc mất, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Khoảng bốn mươi năm trước đây, Phật Quang Sơn thành lập học viện Đông Phương Phật Giáo, pháp sư Tinh Vân mời tôi làm chủ nhiệm giáo vụ,…

Xem chi tiết

Bồ Tát Hải Hiền chẻ củi
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Cuộc sống của giới định tuệ

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai.” “Đức” là chỉ năng lực, tài nghệ, kỹ thuật mà hiện tại chúng ta nói; “Tướng” là tướng hảo, chính là phước báu. Tất cả chúng sanh đều là trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, phước báu viên mãn. Nói một cách khác, toàn…

Xem chi tiết

Pháp giới Tứ thánh là giấc mơ đẹp - A MI Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lục đạo là cơn ác mộng, pháp giới Tứ thánh là giấc mơ đẹp

Lục đạo là cơn ác mộng, pháp giới Tứ thánh là giấc mơ đẹp, bất luận là mộng đẹp hay ác mộng, tất cả đều là giả, quí vị không được gì trong đó, phải thức tỉnh trở lại, tỉnh táo lại rồi chính là pháp thân Bồ Tát, chính là Phật. Có thức tỉnh được không? Tất nhiên có thể tỉnh…

Xem chi tiết

Ý nghĩa chữ tu - Thiền Sư Thích Thanh Từ
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Vọng tâm hay là chân tâm

Trong kinh Lăng Nghiêm Phật chia ra hai thứ tâm: vọng tâm và Chân tâm. Vọng tâm là tâm suy nghĩ lăng xăng, hư dối nên gọi là vọng. Chân tâm là cái biết hằng hữu, không vắng mặt lúc nào hết, sẵn có nơi mình. Khi quí vị nhìn một sự vật không suy nghĩ gì hết, quí vị có biết…

Xem chi tiết

Hành thiện vui nhất là không cầu người biết, thi ân kỵ nhất là đợi được đáp đền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đây là Oán Tắng Hội Khổ

Đời người quá ngắn ngủi. Tình cảm đời người, gió chảy mây trôi, không gì là thật, thiên biến vạn hóa, chẳng thể đo lường . Do ái nghiệp luân hồi – tiền kiếp nhân sinh mà vương vào duyên nợ. Bởi thế chớ nên cố chấp mà tâm khởi ưu sầu Đây là Oán Tắng Hội Khổ. “Oán” là oan gia…

Xem chi tiết

Thiên Thủ Thiên Nhãn - Quán Thế Âm Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Sợi dây nhện của Bồ Tát Quán Âm

Có một câu chuyện của Nhật. Một ngày kia Bồ Tát Quán Âm nhìn xuống địa ngục, nhìn xuống một chảo dầu và Bồ Tát thấy trong chảo lúc nhúc giống như chả giò vậy. Trong đó có một tội nhân hồi còn sống biết niệm Phật, cho nên Bồ Tát thòng một sợi dây nhện xuống để mà kéo người đó…

Xem chi tiết

Phóng sanh là lấy việc đề xướng kiêng giết, bảo vệ sanh mạng làm gốc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phóng sanh không nên đến nơi đánh bắt đặt hàng

Quý vị phóng sanh mà đến nơi người đánh bắt đặt hàng với họ, cái này sai rồi! vì sao vậy? khuyến khích họ đi bắt, đây không phải là việc tốt. Phóng sanh nên ở lúc bình thường, không cần phải chọn ngày, chủng loại chúng sanh đó, lúc bị bắt về đều hận quý vị: “các người xem, nếu các…

Xem chi tiết

Cảnh địa ngục đáng sợ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tội nặng Vô Gián, làm sao một người xưng một danh hiệu Phật liền tiêu diệt được? cần phải có điều kiện gì?

Năm tội Vô Gián kia dầu rất nặng nề, trải qua ức kiếp không được ra khỏi, nhưng nhờ lúc lâm chung được người khác vì mình mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội đó cũng lần lần tiêu sạch. Chú giải cho đoạn này rất hay, vừa mở đầu liền nói “nghi vấn”, mọi người nghe xong…

Xem chi tiết

Nếu người khác không tôn trọng bạn - nói xấu
Văn hóa xã hội

Mẹ ơi, con bị người ta nói xấu!

– Mẹ ơi ! Con bị người ta nói xấu! – Ừm, thì con xấu nên người ta mới nói con. – Nhưng họ nói không đúng sự thật, họ vu oan cho con. – Vậy họ sai rồi, họ thật đáng thương. – Con mới là người đáng thương chứ? – Là họ, vì họ phải mất công suy nghĩ để…

Xem chi tiết

Trong mộng Niệm Phật, gặp dữ hóa lành - Đức Phật
Đạo Phật

Chuyên tâm niệm Phật, phước báo tự đến

Có rất nhiều người niệm Phật cầu mong thân thể khỏe mạnh, con cái hiếu thuận, gia đình hòa lạc, sự nghiệp phát đạt… Những tình cảm này khó tránh khỏi, cũng có thể nói là hợp lí, chỉ cần niệm Phật để cầu, cũng đều nhất định đạt được… Song, là một đệ tử Phật “nhất tâm nguyện cầu vãng sanh”,…

Xem chi tiết

Dạy con như Đức Phật: 5 quy tắc để nuôi dạy nên những đứa trẻ tuyệt vời
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Danh xưng Hòa thượng & A Xà Lê có nghĩa là gì?

Trong nhà Phật chúng ta thường nghe đến cách xưng hô hòa thượng và A-xà-lê. A-xà-lê, người Trung Quốc chúng ta quen gọi là pháp sư. Những danh xưng này trong tôn giáo không có. Hòa thượng và A-xà-lê đều là âm tiếng Phạn của Ấn Độ, ý nghĩa của hòa thượng là thân giáo sư, nếu dùng lời hiện nay mà…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không - Xem Kinh Phật là mỗi ngày thân cận Phật Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm

Đức Phật lấy bình đẳng phổ giác. Phổ biến giác ngộ tất cả chúng sanh. Chúng ta đem câu này, dùng ngôn ngữ hiện nay để giải thích. Đức Phật dùng phương pháp bình đẳng phổ biến, giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Như thế mọi người sẽ dễ hiểu. Đây gọi là chân từ bi. “Phổ linh nhất thiết…

Xem chi tiết