Hàn quán trưởng và HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Gian nan khổ sở không nói hết, an nhiên tự tại trước gió mưa…

Hàn quán trưởng vãng sanh rồi, bà rất có ân đức đối với chúng tôi. Khi tôi khó khăn nhất, nếu không có cả nhà bà giúp đỡ thì sẽ không có ngày hôm nay. Khi ấy tôi rơi vào cảnh khó khăn. Một vị lão hòa thượng nói rằng, hãy từ bỏ việc giảng kinh dạy học, đi làm Phật sự.…

Xem chi tiết

Học phật phải mở rông tâm lượng - Tượng thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Học phật phải mở rông tâm lượng

Học phật phải mở rông tâm lượng, không nên chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình. Lợi ích của mình quá nhỏ bé, quá ngắn ngủi. Chỉ cần một làn hơi không tiếp tục, lợi ích của quý vị ở nơi đâu? Lợi ích của mình hưởng thụ được đến bao giờ? Thật là mê muội đến cùng cực! Nếu có…

Xem chi tiết

Đọc tụng Kinh phải rõ ràng phân minh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đọc kinh mà thêm trì chú – vậy có phải là xen tạp không?

Đây chính là thắc mắc của rất nhiều bạn khi mới bước chân vào Đạo. Chúng ta phải biết rằng đọc Kinh thêm trì Chú là thuộc về nghi thức tụng Kinh. Trong nghi thức tụng Kinh, đầu tiên là Nguyện Hương, rồi đến Tán Thán Phật, Nhất Tâm Đảnh Lễ, Chú Đại Bi, Cử Tán, Bài Văn Phát Nguyện, Bài Kệ…

Xem chi tiết

Hậu quả khôn lường của việc nạo phá thai nhi
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu chúng sinh hoàn toàn chấm dứt việc ăn thịt thì thế gian này không có chiến tranh

Trường hợp thứ tư là phá thai, người hiện nay thường nói là làm cho hư thai. Phá thai là giết người, tội hết sức nặng. Người đời hiện nay không hiểu ý nghĩa này. Quý vị xem trong lời Phật dạy, một đứa trẻ tái sinh vào nhà quý vị là cùng với quý vị có bốn loại duyên. Có duyên…

Xem chi tiết