Bỏ đói phiền não
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media][Khai Thị] Lấy câu “A Di Đà Phật” phục phiền não!

Phải đem tâm dừng ở A Di Đà Phật. Tâm thật sự dừng bất động ở trong đây, thì phiền não tự nhiên đã đoạn sạch, một cách tự nhiên phiền não sẽ không khởi hiện hành. Trong tâm, niệm niệm đều là A Di Đà Phật, “tịnh niệm nối nhau”. Niệm A Di Đà Phật là “tịnh niệm”; từng câu, từng…

Xem chi tiết

Quả báo tội bất hiếu
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Bất hiếu với cha mẹ là tội lỗi lớn nhất trong thế gian!

Nhà Phật nói về nhân quả ba đời, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Con người, bất kỳ chúng sanh nào, sanh mạng là vĩnh hằng bất diệt, đây là thật, sinh mạng vĩnh hằng bất diệt. Sanh tử, thân thể có sanh tử, linh tánh không có sanh tử. Linh tánh là tah, thân thể không phải là…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không niệm Phật như thế nào
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Không nghe không hỏi

Tôi thường khuyên các đồng tu, lời nói này vô cùng quan trọng, không biết tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chướng ngại của chúng ta là khuyết điểm, tập khí quá nặng. Thật sự muốn tu học, thật sự muốn trong đời này thành tựu, tôi nói có ba việc. Việc thứ nhất là đối với tất cả mọi người,…

Xem chi tiết

Đức Phật A Mi Đà Phật
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Cách phân biệt giữa “ngay thẳng” và “tà vạy”

Chư vị đồng học, xin chào mọi người! Chúng ta xem tiếp đoạn văn bên dưới: “Nếu muốn làm thiện tích đức, thì tuyệt đối không thể thuận theo những điều tai nghe mắt thấy, mà phải từ chỗ cội nguồn vi tế ẩn chứa trong tâm, dần dần gột rửa cho sạch. Nếu thuần là tâm cứu đời thì đó là…

Xem chi tiết

phúc điền của việc bố thí
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Phật dạy người bắt đầu tu hành từ sự bố thí

Đoạn thứ bảy, “Thế nào gọi là bỏ tiền của ra làm phước? Hàng vạn thiện hạnh của nhà Phật thì lấy bố thí làm đầu. Nói đến hạnh bố thí, kỳ thực chỉ là một chữ “xả” mà thôi”. “Thích môn” là nói nhà Phật. Nhà Phật nói “Bồ Tát hạnh”, phương pháp và cách làm vô lượng vô biên, nhưng…

Xem chi tiết

Ba cái ngu
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Làm thiện nhưng do dự so đo?

Chúng ta nói đến cúng dường trước. Ngày nay chúng ta học Phật, tu hành, hoằng pháp lợi sanh, thực tế ra mà nói là phước báo của chúng ta không đủ, do đó làm bất cứ việc gì đều có chướng ngại, đều có khó khăn. Những chướng nạn này chính là nói rõ phước báo của chúng ta rất mỏng,…

Xem chi tiết

Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Ngày nay rất nhiều người hi vọng mạnh khỏe trường thọ nhưng họ không hiểu đạo lý này!

Vì sao phàm phu không thể thành thánh, gốc bệnh là ở đây. Bây giờ chúng ta nói đến chỗ thô thiển nhất, con người thích hưởng thụ thất tình ngũ dục, nhưng con người càng quý trọng sinh mạng của mình hơn. Đến lúc phải xả bỏ, đại khái họ cũng có thể xả bỏ thất tình ngũ dục, nhưng không…

Xem chi tiết

Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh hoạ hại
Đệ Tử Quy – Phép tắc người con, Giảng kinh, Thầy Giáo Thái Lễ Húc

[Media] Đệ tử quy – phép tắc người con – Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc T11

ĐỆ TỬ QUY _ PHÉP TẮC NGƯỜI CON. CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC TẬP 11. 5.1 “Cha mẹ thích, dốc lòng làm”. Phần trước chúng ta đã giảng “Đệ Tử Quy” đến câu: “Cha mẹ thích, dốc lòng làm”, “cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ”. Đối với câu Kinh văn: “Cha mẹ thích”, trong buổi sáng chúng ta cũng…

Xem chi tiết

Chia Sẻ Tâm Đắc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 19-7-2010 – Thầy Thái Lễ Húc
Đệ Tử Quy – Phép tắc người con, Giảng kinh, Thầy Giáo Thái Lễ Húc

[Media] Đệ tử quy – phép tắc người con – Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc T10

ĐỆ TỬ QUY _ PHÉP TẮC NGƯỜI CON. CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC TẬP 10. Học nghiệp, sự nghiệp và gia nghiệp của chúng ta cần phải kinh doanh cho thật tốt để cha mẹ yên tâm. Vừa rồi chúng ta cũng nói đến nghề nghiệp cũng phải lựa chọn cho phù hợp với mình, sau đó tận tâm…

Xem chi tiết

Mô hình lớp học Đệ tử quy
Đệ Tử Quy – Phép tắc người con, Giảng kinh, Thầy Giáo Thái Lễ Húc

[Media] Đệ tử quy – phép tắc người con –  Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc T7

Đệ tử quy – phép tắc người con –  Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc T7 Chúng ta vừa mới nói đến người bạn này, anh đã 40 tuổi, tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền 5 ngày, trong lòng sinh khởi sự hoan hỷ rất lớn, có được thể ngộ rất lớn. Vào ngày học thứ 4, từ lúc…

Xem chi tiết

Gánh mẹ
Đệ Tử Quy – Phép tắc người con, Giảng kinh, Thầy Giáo Thái Lễ Húc

[Media] Cha mẹ trách, phải thừa nhận

ĐỆ TỬ QUY _ PHÉP TẮC NGƯỜI CON. CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC TẬP 8. 1.4 “Cha mẹ trách, phải thừa nhận”. Buổi sáng hôm nay mọi người có đọc qua một lần “Đệ Tử Quy” hay không ạ? “Có!”. “Hiếu học cận hồ trí”. Chỉ cần mọi người duy trì cái tâm ham học này, thì đạo đức…

Xem chi tiết

Hát Đệ Tử Quy Phép Tắc Người Con lồng tiếng
Đệ Tử Quy – Phép tắc người con, Giảng kinh, Thầy Giáo Thái Lễ Húc

[Media] Sáng phải thăm, tối phải viếng – Đệ tử quy – phép tắc người con – Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc t9

Đệ tử quy – phép tắc người con. Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc tập 9. 2.2 “Sáng phải thăm, tối phải viếng”. “Sáng thăm, tối viếng”. Bài học trước chúng tôi có nhắc đến, Chu Văn Vương đối với cha của ông là Vương Quý đã làm được “sáng thăm, tối viếng”. Lòng hiếu thảo này đã cảm động…

Xem chi tiết