[HT Tịnh Không khai thị] tự mình phải biết kiểm điểm soi lại cái nào là tật xấu nghiêm trọng nhất của mình, đem tật xấu đó sửa đổi lại thì đây là chân tu
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Trong cuộc sống làm thế nào qua lại với người khác

Sự tiếp xúc giữa người và người, chúng ta làm người, sống ở trong xã hội này quyết định không thể nào tránh khỏi. Sự qua lại giữa người và người phải nên như thế nào? Phật dạy cho chúng ta, đáng tiếc là chúng ta không hiểu, nên chúng ta không thể nào làm được. Phật dạy chúng ta cái gì?…

Xem chi tiết

Thiệt thòi là Phước - HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Giáo dục hiện thời đúng là kém hơn đời trước

Thế giới Cực Lạc sung sướng, thế giới Sa Bà khổ sở. Lúc tôi mới học Phật vào sáu mươi năm trước, thấy kinh Vô Lượng Thọ giảng những khổ báo của chúng sanh, lúc đó, tôi cảm thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nói hơi phóng đại một chút, thế gian này đâu đến nỗi khổ sở dường ấy? Nhưng đến…

Xem chi tiết

[Media] Pháp Sư Tịnh Không Thuyết pháp làm thế nào tránh virus corona
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Phương pháp để cứu vãn phong khí xã hội hiện thời

Ngày nay chúng sanh khổ như thế, do không ai dạy, dạy gì? Dạy con người giác ngộ, đó là giáo dục. Không phải là dạy khoa học, kỹ thuật, đó không phải là giáo dục; người Trung Quốc nói tới “giáo dục” thì giáo dục có nghĩa là dạy con người giác ngộ, đó là giáo dục, chúng ta phải hiểu…

Xem chi tiết

Tôi học Phật rất gian khổ - HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Nói về Bố thí

Ý nghĩa của Bố thí cũng là nghĩa rộng, không phải là nghĩa hẹp. Bạn đến một nơi nào đó đóng góp một ít tiền thì đó chính là Bố thí, nhưng không phải vô lượng Bố thí. Bố thí chỉ là một loại, trên thực tế Lục độ này là sáu cương lĩnh của đời sống Bồ Tát, mỗi một điều…

Xem chi tiết

Phật giáo biến chất thành Tôn giáo - HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

Duy trì huệ mạng dạy học của Phật

Mấy năm gần đây chúng tôi khởi xướng “Tam thời hệ niệm Phật sự”, thuộc về cầu nguyện. Đem những công đức này hồi hướng hoá giải thiên tai. Đệ tử Phật cần nên làm. Nhưng cầu nguyện, như những việc tụng kinh bái sám, bao gồm tam thời hệ niệm, đều thuộc về cầu nguyện. Cầu nguyện là trị ngọn chứ…

Xem chi tiết

Biết nghĩ về người khác
Giảng kinh

[Media] Chỉ bằng tâm trong sạch, dầu nói hoặc làm, hoặc nghĩ cũng được phước cả

Cái gì mà khi càng chia không mất đi lại còn tăng lên? – Đó chính là lửa. Phước thiện cũng vậy, càng chia phước/hồi hướng phước thì phước thiện không mất đi mà càng tăng trưởng. Hãy nhớ Việc hồi hướng phước rất quan trọng cho các thân bằng quyến thuộc và các chúng sinh. Việc làm phước ban đầu cũng…

Xem chi tiết

Phật giáo biến chất thành Tôn giáo - HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Ở thế giới Ta Bà tu hành 1 ngày bằng vởi ở thế giới Cực Lạc tu hành 100 năm

Bây giờ ta ở trên thế gian này không có thành tựu, nên phải đặt sự thành tựu của mình lên hàng đầu. Đức Phật nói: bản thân chưa độ, mà có thể độ người, không có chuyện này, không có đạo lý này. Muốn độ chúng sanh trước phải độ mình, bản thân chưa được độ không thể độ được người…

Xem chi tiết

Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ - Liên Tông Lục Tổ
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Nhân duyên khai ngộ và hành trạng tu học của Vĩnh Minh Diên Thọ đại sư

Tiếp tục xem vị kế tiếp, “Vĩnh Minh đại sư ư Thiên Thai thiệu quốc sư phát minh tâm yếu”. Câu này muốn nói về nhân duyên khai ngộ của Đại sư Vĩnh Minh. Thầy của Ngài, ngày nay nói là thầy chỉ đạo, thầy truyền pháp, giúp cho Ngài, hướng dẫn Ngài đại triệt đại ngộ, phát minh tâm yếu, nghĩa…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Người tâm thiện làm việc thiện, người nghĩ ác làm ác

Dưới đây nói tiếp người tạo tội, có liên quan đến những việc đời quá khứ. “Túc tội chi lực”, túc là đời quá khứ. Đời quá khứ tập khí tạo tác ác nghiệp quá nặng, cho nên họ dễ dàng chiêu cảm ác duyên. Ác duyên phi pháp tự nhiên rất dễ dàng chiêu cảm. Những tập khí ác trong quá…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không
Giảng kinh, Lời dạy của đức phật

[Media] Ông phải tin Phật! Ông phải tin Phật!

Rất nhiều người đồng tu đến chỗ tôi thăm tôi, có một vài người viết thư cho tôi, đại đa số người đều hỏi, một câu danh hiệu Phật niệm như thế nào mới đắc lực. Tương lai vãng sanh mới chắc chắn? Câu hỏi này rất hay. Bởi vì người hỏi nhiều quá, là việc tốt. Có thể nêu được câu…

Xem chi tiết

Công Đức Và Phước Đức Khác Nhau Ở Chỗ Nào? - HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Dạy hết thảy chúng sanh làm người tốt là chuyện tốt lành nhất

Trong hiện thời chuyện tốt lành bậc nhất là gì? dạy hết thảy chúng sanh làm người tốt là chuyện tốt lành nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật làm cả đời, sau khi khai ngộ liền giảng kinh dạy học, khuyên người khác không chỉ làm người tốt, mà còn là người tốt nhất trong những người tốt. Trong Liễu Phàm Tứ…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Đức Phật không còn, Địa Tạng Vương Bồ Tát thay thế Phật

Đức Phật không còn, Địa Tạng Vương Bồ Tát thay thế Phật. Ngài rất cực nhọc, trong năm mươi bảy ức sáu ngàn vạn năm, Phật pháp đều do ngài thay thế chủ trì, ngài ở nơi đây giáo hóa chúng sanh, đợi cho đến khi Phật Di Lặc hạ sanh. Thời gian trong thế gian này không có Phật rất dài!…

Xem chi tiết