Một hạt cơm to lớn như núi tu di - Tượng Phật
Đạo Phật

Những ai cứ vứt thức ăn thừa vào thùng rác thì sẽ có lúc moi tìm thức ăn trong thùng rác trở lại!

TIẾT KIỆM Tiết kiệm nghĩa là không bỏ đi những gì vẫn còn có thể sử dụng được. Người Việt Nam có văn hóa nhặt hạt cơm rơi để ăn chứ không bỏ. Văn hóa đó dạy ta biết bao nhiêu điều quý giá. Mỗi hạt cơm đến được mâm cơm là đã đi qua nhiều chặng đường khó nhọc. Một hạt…

Xem chi tiết

Truyền thống chuyển bánh xe pháp của chư Phật
Đạo Phật

Cách tạo công đức khi dùng mạng xã hội

1. Nếu mỗi ngày bạn đều đăng một bức hình Phật lên mạng xã hội thì một năm bạn sẽ ấn tống được 365 tượng Phật, 3 năm là 1.095 tượng Phật, 30 năm là 10.950 tượng Phật. Tức bạn đã ấn tống được vạn Phật mà chẳng tốn một đồng xu nào. Đấy là cách diệt tội tăng phước. Đặc biệt…

Xem chi tiết

Hư Không Tạng Bồ Tát
Đạo Phật

Hư Không Tạng Bồ Tát

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn duỗi cánh tay phải của mình, nói lên rằng: – Đó là Đại Bồ tát Hư Không Tạng đến! Nói lời đó xong, ngài bảo với các đại chúng rằng: – Bồ tát Hư Không Tạng đó được các tam muội giống như biển cả, giữ giới Bồ tát như núi Tu di, sự thông đạt…

Xem chi tiết

Người trời Tứ Không đọa xuống, hơn phân nửa là đọa vào địa ngục A Tỳ
Đạo Phật

7 ải vào 6 nẻo luân hồi

Sau khi con người chết rồi sẽ đi đâu, sẽ trải qua những điều gì, và lại đầu thai như thế nào? Dưới đây là kể lại toàn bộ quá trình đi đến âm gian sau khi người ta chết đi. Bài viết này không phải gieo rắc hoang mang cũng không phải là mê tín, những ai tin thì hoàn toàn…

Xem chi tiết

Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề)
Đạo Phật

Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề)

Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề) nhập định suốt đêm ở triền núi đó. Rồi sáng hôm sau Ngài đi xuống làng khất thực. Tôn giả đi mãi đến một túp nhà tranh nghèo nàn, và đứng lại trước sân. – Thưa Tôn giả, nhìn dung mạo uy nghi phi phàm của Tôn giả, con đoán ngay Tôn giả phải là bậc…

Xem chi tiết

HT Quảng Khâm
Đạo Phật

Hoa sen hiện ra trên trời khi hỏa thiêu hòa thượng Quảng Khâm!

Chúng tôi cũng xin chia sẻ về tiểu sử của Hòa thượng Quảng Khâm. Hòa thượng còn nhỏ cha mẹ chết sớm được ông chú nuôi. Sau khi ông chú mất vì được người chú thương yêu nên đã chia hết tài sản cho ngài. Vì vậy những người con của người chú đã ganh tỵ nói rằng “Ông là con nuôi…

Xem chi tiết

Linh ứng cầu siêu cho vong thai nhi - Địa Tạng Bồ Tát
Đạo Phật

Địa Tạng Bồ Tát không kể công, Ngài cũng không tuyên truyền công đức của mình nên cảm ứng đạo giao

🌺🌺🌺🌺🙏🙏🙏🌺🌺🌺🌺 Xin Bồ Tát Làm Tiêu Ðộc Cho Toàn Cầu Dùng cam lồ và nước pháp tẩy trừ độc khí trên thế giới. Ðộc tiêu một phần, thế giới bình an thêm một phần. Tại sao ta đả Ðịa Tạng Thất? Bởi vì hiện tại thế giới có quá nhiều tai nạn, nên chúng ta cần Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát dùng…

Xem chi tiết

Bài tựa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Đạo Phật

Phát nguyện ăn chay, trì tụng Kinh Địa Tạng cứu mẹ khỏi bệnh phù thủng

Thuở xưa có một nữ giáo viên tên là Tào Tông Thanh, hiệu là Tuyết Tài, sanh trưởng tại huyện Ngô, thuộc về nước Tàu. Phu nhân họ Phan là Mẹ của nàng, tuổi quá bảy mươi, lại đau ốm hoài, có khi uống đủ thứ thuốc mà không thấy mạnh. Đến mùa xuân năm Mậu Thìn, bệnh thế của bà càng…

Xem chi tiết

Đường Huyền Trang - thiên hạ vô song
Đạo Phật

Đường Huyền Trang – thiên hạ vô song

Dưới đây chính là bản đồ mô tả lại quãng đường, hành trình mà Pháp Sư Huyền Trang từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Trúc (Ấn Độ ) học tập và nghiên cứu Phật pháp. Nhắc đến ngài Đường Huyền Trang, hay còn gọi là Đường Tam Tạng ( vì làu thông 3 tạng kinh, luật, luận ) cũng còn gọi…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Đạo Phật

Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát được vô lượng công đức

Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát được công đức vô lượng vô biên. Phàm chúng sanh bất cứ khổ nạn gì, chỉ cần chí tâm niệm: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sẽ được Ngài theo nguyện lực mà âm thầm gia bị cho khỏi khổ được an. Kinh Kim Cang Tam Muội, phẩm Tổng Trì thứ tám, đức…

Xem chi tiết

Phật ngồi đài sen
Đạo Phật

Chưa có ai vĩ đại như ngài, chưa có ai kiêu dũng như ngài, và cũng chưa có ai cô độc như ngài

Cho chí những giây khắc khó khăn nhất, bên mình ngài cũng chẳng có ai, may nhờ những giọt sữa vi diệu của cô bé Punnā. Có thể nói rằng, ngài đã nỗ lực tự mình, không nương nhờ ai mà cũng không có bất kỳ một vị thầy nào trên lộ trình khám phá sự thật (Na me ācariyo atthi –…

Xem chi tiết

Thực hành Chánh Pháp
Đạo Phật

“Thời kỳ mạt Pháp” nghĩa là gì?

Thời kỳ Chánh Pháp là 500 năm, thời kỳ Tượng Pháp là 1.000 năm, và thời kỳ Mat Pháp là 10.000 năm. Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ được khái lược trong ba điều trọng yếu: Có giáo lý, không hành trì, không quả chứng. Ba thời kỳ của Phật pháp: Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt pháp Phật Pháp được chia…

Xem chi tiết