Các thiền sư khi đắc đạo thường có thần thông
Đạo Phật, Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc

Ngày nay chúng ta ở trong xã hội này nhìn thấy người giàu có, có tài sản hàng tỷ, làm quan, trong xã hội người có địa vị rất cao, họ tu Phước, họ tích Đức, trong đời quá khứ không tu Phước tích Đức, họ làm sao có thể đạt được chứ ? Trong đời này chưa đạt được, liền biết…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Đạo Phật

Nếu bạn biết dùng mạng internet (facebook) để chuyền tải Chánh Pháp của Như Lai, hoằng dương Phật pháp, thì bạn được vô lượng công đức!

Đức Phật dạy: trong tất cả các loại bố thí, thì bố thí Pháp là vĩ đại hơn hết, công đức thù thắng hơn hết. Trong bố thí Pháp lại chia ra rất nhiều loại, như thuyết pháp, nghị luận Pháp, lời khai thị khuyến tu của Chư tổ Đại đức, bài giảng giải các kinh Phật…. miễn đúng với lời Phật…

Xem chi tiết

Năng lực của sự tùy hỷ
Đạo Phật

Năng lực của sự tùy hỷ

Năng lực là một sức mạnh, là chất liệu mà nếu chúng ta không có thì tu mãi cũng vô ích. Tùy là theo, hỷ là vui. Tùy hỷ là vui theo. Trong Kinh Pháp bảo đàn, Lục tổ lúc còn là cư sĩ ở chỗ Ngũ Tổ, khi được Ngũ Tổ bảo xuống nhà trù liền thưa: “Bạch Hòa thượng, tự…

Xem chi tiết

Một đệ tử Phật dạy người đầy tớ già cách bán nghèo
Đạo Phật

Lợi ích thiết thực của Tam quy Ngũ giới

Tam quy Ngũ giới với nếp sống đạo đức, có giới hạnh để mang lại lợi ích cho tự thân và xã hội trong hiện tại và cả tương lai luôn là nếp sống của những người con Phật. Tam quy là gì? Tam quy nói cho đủ là quy y Tam bảo. Quy y: Quy là trở về, quay đầu. Y là…

Xem chi tiết

Cảnh giới của người tu
Đạo Phật

Những lợi ích to lớn của việc giữ ngũ giới

Những lợi ích mà người ta nhận được từ việc giữ ngũ giới lớn hơn bố thí rất nhiều. Vì lẽ một đời sống giới hạnh luôn luôn có đức lớn kèm theo, nên những người ngay thẳng yêu quý ngũ giới như yêu quý chính sự sống của mình. Chuyên cần giữ ngũ giới sẽ đem lại những lợi ích sau:…

Xem chi tiết

Hành động nhỏ, nhân cách lớn - ĐĐ. Thích Thiện Tuệ
Đạo Phật

Hành động nhỏ, nhân cách lớn – ĐĐ. Thích Thiện Tuệ

Thầy hay nói với quý vị rằng những điều nho nhỏ trong cuộc sống làm nên nhân cách của con người mình. Lấy ví dụ, khi viết, khi đánh máy hoặc khi tìm kiếm trên mạng, gặp đến từ “Phật” hay từ “Thánh” thì thầy luôn luôn viết hoa. Có những lúc soạn bài, ý tưởng đang tuôn, gõ nhanh quá, sơ…

Xem chi tiết

Có bao nhiêu cách tạo phước?
Đạo Phật

Có bao nhiêu cách tạo phước?

Đối với mỗi Phật tử, mỗi ngày trôi qua chúng ta đều phải nhìn lại xem trong ngày đó chúng ta đã tạo được những công đức nào (phước) và đã phạm những tội nào làm tiêu hao công đức. Phải thường xuyên để ý đến mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ (thân, khẩu, ý), cân đo đong đếm và quán…

Xem chi tiết

Vi Đà Bồ Tát
Đạo Phật

Nắm bắt cơ hội của kiếp sống này mà niệm chú Lăng Nghiêm

Những lời dạy về Chú Lăng Nghiêm gần như đã đầy đủ – từ Cố Thượng Nhân Tuyên Hóa và Hòa Thượng Phổ Quang, điều quan trọng hiện tại là bước vào sự hành trì. Chú Lăng Nghiêm được Phật Thích Ca giảng về lợi ích là vô lượng vô biên trong Kinh Lăng Nghiêm, đến sau này Cố Thượng Nhân Tuyên…

Xem chi tiết

Bồ Tát - A DI Đà Phật
Đạo Phật

Dùng sai tiền đàn việt quyên góp

Có cặp mẹ chồng nàng dâu kia, là tín đồ thuần thành của chùa. Năm đó chùa chuẩn bị trùng tu, nên hướng đại chúng quyên góp. Hai mẹ con này sau khi bàn bạc một hồi lâu, thì quyết định đem khối đá to là của gia bảo tổ tiên để lại dâng cúng cho chùa với mục đích làm bia…

Xem chi tiết

Vòng nghiệp duyên
Đạo Phật

Vòng nghiệp duyên

Trong cuộc đời luôn có nhiều hoàn cảnh trái ngược nhau với nhiều nỗi niềm mà con người phải trải qua. Đừng hỏi tại sao có những gia đình bố mẹ đều tử tế, hiền lành mà sinh ra con cái lại nghịch ngợm hay cướp giật. Đừng hỏi tại sao rất nhiều những gia đình quan tham đều có con cái…

Xem chi tiết