Tranh vẽ Đức Phật
Đạo Phật

Vô Thường

Khi Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong thành có một ông già giòng Bà la môn đã 80 tuổi, nhà giàu của cải vô số. Nhưng thuộc hạng người nan hóa, chẳng biết gì đạo đức, chẳng biết lo cơn vô thường mà chỉ biết lo làm nhà cho đẹp: nào là nhà trước nhà sau, nào là lầu mát…

Xem chi tiết

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát
Đạo Phật

Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát được công đức Vô Lượng Vô Biên

Niệm Danh Hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát Được Công Đức Vô Lượng Vô Biên NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ⚘ Phàm chúng sanh bất cứ khổ nạn gì, chỉ cần chí tâm niệm: “Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát”. Sẽ được Ngài theo nguyện lực mà âm thầm gia bị cho khỏi khổ được an. Kinh Kim Cang…

Xem chi tiết

Thế giới cực lạc không có lão khổ
Đạo Phật

Pháp nhẫn nại

Nhẫn nại là đức hạnh cao thượng. Trong Chi Bộ Kinh, phần 5 chi, bài kinh Akkhantisutta Đức Phật dạy bài kinh này có 2 phần: phần đầu là Người không có pháp nhẫn- nại và phần sau là Người có pháp nhẫn nại. Phần đầu: Người không có pháp nhẫn nại, Đức Phật dạy rằng: – Này chư tỳ khưu! Người…

Xem chi tiết

Đức Phật ngồi thiền
Đạo Phật

Cẩn trọng khen chê

Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm, vua Ba Tư Nặc dẫn quân lính đến địa phận Kì Hoàn, bỗng nghe âm thanh tán tụng rất hay của một tì-kheo, tất cả quân lính và cả voi ngựa cũng đều dừng lại lắng tai nghe, không chịu đi. Vua dẫn quân lính vào chùa xem, thấy tì-kheo tán tụng, thân hình…

Xem chi tiết

Đi tu
Đạo Phật

Đi tu

Khi “đi tu”, phải bước niệm phải bước, trái bước niệm trái bước, bước đụng niệm bước đụng, là ta đang nói sự thật với tâm mình. Với chánh niệm, tâm không quên, thì đi đâu cũng là tu, ngồi đâu cũng là tu, không đợi phải thấy Niết Bàn vì Niết Bàn đâu phải là một cõi nào. Một bước “đi…

Xem chi tiết

Tượng Quán Thế Ấm Bồ Tát
Đạo Phật

Sống có phẩm chất

SỐNG CÓ PHẨM CHẤT CHÍNH LÀ : 1. Tình cảm không phải dựa vào duyên phận, mà dựa vào TRÂN TRỌNG. 2. Tiền bạc, không phải dựa vào tích góp, mà dựa vào SẺ CHIA. 3. Trưởng thành, không tính bằng tuổi tác, mà chính là ĐẠO ĐỨC. 4. Hiểu biết không phải do tích lũy kiến thức nhiều, mà tính bằng…

Xem chi tiết

Những bước Thành đạo của Đức Phật
Đạo Phật

Ý nghĩa ngày thập trai

ngày thập trai Trong những ngày này, làm thiện, ăn chay, giữ giới, phóng sanh, tu tập, sám hối, từ thiện, cúng dường… là việc nên làm vì công đức tăng gấp nhiều lần… Các vị Trời cai quản nhân gian, tuy họ ở trong luân hồi, hết phước Trời vẫn phải đi đầu thai, nhưng họ nắm giữ sổ Trời &…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật ở Thiền Tôn Phật Quang
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Cánh cửa của sự giải thoát

Từ đêm thành đạo thiêng liêng, Phật mở ra cánh cửa bất tử. Chúng con bớt quay cuồng theo vô minh tội lỗi vì nhàm chán sinh tử luân hồi. Chúng con biết đứng lại dù cuộc đời đẩy xô lôi kéo vì hy vọng theo Phật đi vào cánh cửa bất tử thiêng liên kia. Bên kia cánh cửa là ánh…

Xem chi tiết

3 bí quyết biến ước mơ thành sự thực & cách hồi hướng
Đạo Phật

Hồi hướng công đức có tác dụng như thế nào?

Lúc ấy, Phật ở thành Xá Vệ, nơi tinh xá Trúc Lâm. Bấy giờ, trong hậu cung của vua Ba Tư Nặc có người cung phi già tên là Thiện Ái, tánh tình cực kỳ tham lam, bủn xỉn, ghét chuyện bố thí, chỉ ưa thích việc ngồi không mà ăn uống. Ngài Đại Mục Kiền Liên muốn hóa độ cho bà…

Xem chi tiết

Cách yêu thương con cháu thực tế nhất - Pháp sư Huệ Tịnh
Đạo Phật, Thiền sư Thích Thanh Từ

Hậu sự – Thiền sư Thích Thanh Từ

Bây giờ tôi nói tới hậu sự, tức là việc sau khi mình chết. Nhiều vị nghĩ rằng khi mình chết phải trối trăn lại với con cháu làm thế này, làm thế kia cho mình. Điều đó dư. Tại sao? Bởi vì thân này do tứ đại hòa hợp mà thành, chúng ta sống cũng mượn tứ đại mà sống: uống…

Xem chi tiết

Bốn cách quán tưởng khởi sinh sự rõ biết
Đạo Phật

Bốn cách quán tưởng khởi sinh sự rõ biết

Phép quán này thành tựu thì rõ biết sâu xa rằng bản thân ta với người khác đều có đủ những điều xấu xa ô uế. Đây là pháp môn phương tiện áp dụng ngay trong hoàn cảnh hằng ngày để phá trừ tham dục. Tâm tham dục của phàm phu vốn thay đổi khác nhau từ đời này sang đời khác.…

Xem chi tiết

Nghi thức trì tụng chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm
Đạo Phật

Cây dù trắng trùm che pháp giới

Nếu bạn đội dù ra mưa, cây dù có thể che chắn cho nước mưa không vào người bạn được. Nếu bạn cầm cây dù xoay thật nhanh và mạnh các giọt nước mưa sẽ bị bắn ra xa. Khi bạn niệm Chú Lăng Nghiêm, cây dù trắng (bạch tản cái) xuất hiện trên đầu bạn, che chắn tất cả chướng nạn…

Xem chi tiết