LỜI DẠY VÀNG NGỌC CỦA CÁC VỊ TỔ:
Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Lời khai thị vàng ngọc của các vị Tổ

Những lời khuyên vàng ngọc của các vị tổ truyền lại cho người đời sau. NGÀI ẤN QUANG ĐẠI SƯ dạy: Người tu hành mà không nguyện vãng sanh, thì dù cho tu hành có giỏi cho mấy thì thời nay cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi. NGÀI TĨNH AM ĐẠI SƯ dạy: Người lo tu hạnh làm phước,…

Xem chi tiết

Ác khẩu và quả báo
Lời dạy của đức phật

Lời Phật dạy về ác khẩu và nghiệp báo của nó

Trong bốn điều bất thiện khiến con người nhận quả báo (vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu) thì ác khẩu là điều khiến bạn nhận quả báo nặng nề nhất. Những lời ái ngữ có thể xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Ngược lại lời nói cũng có thể khiến chúng ta…

Xem chi tiết

Đức Phật và người say
Lời dạy của đức phật

Say mà ngộ Đạo kìa say tỉnh, tỉnh mà tranh đoạt ấy tỉnh say

Vào thời Đức Phật còn tại thế. Ở Kỳ viên Tịnh xá vào một buổi chiều buông tịnh mịch. Chuông điểm ngân nga. Phía xa xa, rừng phong, khóm trúc đứng lặng im như tạc vào bức tranh hoàng hôn màu tím nhạt, vài cánh chim chấp chới bóng chiều bay mỏi… Sau khi giảng pháp cho chư tăng và cư sĩ…

Xem chi tiết

Chữ Hiếu trong đạo Phật
Lời dạy của đức phật

Một số lời dạy của Đức Phật về hiếu hạnh

Hiếu thuận với cha mẹ là hạnh phúc lớn nhất của đời người, là nghiệp lành lớn nhất của con người, là phúc báo mà Phật giáo khuyên nên làm nhất trên đời. Những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo con cái giúp chúng ta hiểu thêm phần nào về công lao to lớn đó. Lời dạy của Đức Phật về…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát - Ngài Giáo chủ Cõi U Minh
Lời dạy của đức phật

Thông điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

“Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo”. Phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng – Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Địa Tạng…

Xem chi tiết

Lòng thành bố thí ắt thoát khỏi tai ác
Lời dạy của đức phật

Khi Đức Phật nói về Pháp bố thí

Một thời Đức Phật cùng chúng đại Tì kheo đồng cư trú ở tinh xá Kì-hoàn. Bấy giờ Ngài vì đại chúng mà nói ba mươi bảy pháp bố thí: 1. Dùng lòng tin sâu nặng để bố thí, người này sẽ xa lìa sự đố kị và đưboợc mọi người tôn kính. 2. Bố thí đúng lúc, thì ba nghiệp được…

Xem chi tiết

Bố thí
Lời dạy của đức phật

Ăn quá nhiều thịt chó khi lâm chung hiện tướng chó

Phong Kinh là một ngôi làng rất đẹp. Phần đông dân chúng sống ở đó là những nông dân chất phác. Họ rất thật thà và chăm chỉ làm việc. Mọi người đều ăn ở hòa thuận với nhau nên cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Trong làng có một gã hèn mọn xấu xa, tên Trần. Ông ta làm chủ…

Xem chi tiết

Lời Phật dạy
Lời dạy của đức phật

Cùng đọc, ngẫm và ngấm chân lý cuộc đời từ 100 lời Phật dạy

Mỗi lời Phật dạy là một bài học cuộc sống quý báu. Hãy cùng đọc, cùng ngẫm và ngấm 100 chân lý cuộc đời vô cùng sâu sắc dưới đây. 1. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. 2. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn…

Xem chi tiết

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Lời dạy của đức phật

Nhân tu vạn hạnh, quả viên vạn đức

Phật dạy chúng ta trong chân tâm có đầy đủ tam đức. Pháp thân là chân thân của chúng ta, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng cấu (dơ) chẳng tịnh, trong Thiền tông gọi “mặt mũi vốn sẵn có lúc cha mẹ chưa sanh ra” chính là cái này. Ðáng tiếc là chúng ta từ vô thỉ đến nay…

Xem chi tiết