Tịnh Độ

Ăn chay là học tâm đại bi của Phật

Ăn chay là chuyện khó làm
“Trường chay”, nghĩa là ăn chay trường, người học Phật ăn chay là điều hết sức tự nhiên, bởi vì học Phật là học theo tâm đại bi của Phật. Nếu người học Phật chân chính mà không ăn chay thì chẳng phải là thật tâm yêu thương chúng sanh như Phật. Trước đây, ăn chay có lẽ chẳng thuận tiện, nhưng thời nay, ăn chay rất dễ dàng. Ở châu Âu, châu Mỹ, hay trong giới y học, đều tuyên truyền ăn chay giúp cho thân thể khỏe mạnh, đây gọi là “sức khỏe chay”. Người học Phật chúng ta, ăn chay gọi là “tôn giáo chay”. Vào những năm trước, xuất hiện bệnh dịch Sars, khiến cho rất nhiều người không dám ăn thịt, vì sợ ăn thịt sẽ bị lây bệnh, cho nên, sau đó nổi lên phong trào ăn chay. Nhờ vậy, mọi người không chỉ có cái nhìn quen thuộc về việc ăn chay, mà còn dễ dàng thích nghi với nó.
Thật sự yêu thương chúng sanh cần phải bắt đầu từ ăn chay. Ở thời đại này, đối với người học Phật, việc ăn chay thuận lợi như vậy mà không chịu ăn chay, nếu chẳng phải tâm yêu thương chúng sanh hời hợt thì cũng là không tin nhân quả ba thời. Nói trắng ra, chính là không có tâm từ bi của người học Phật. Thịt mà chúng ta ăn, thật ra, đều là đang ăn thịt của cha mẹ trong thời quá khứ. Về điểm này, mọi người có thừa nhận như vậy không ạ? Nếu như nói không, thì chẳng phải là người học Phật chân chính. Mấy ngày nay, chúng ta có bàn đến nhân quả là giáo pháp căn bản của Phật pháp, là giáo lý cốt tủy xuyên suốt cả một đời giáo hóa của đức Phật. Cho nên, người học Phật, trước tiên, cần phải tin sâu nhân quả, tránh tạo nhân ác. Nếu như ngày ngày đều ăn thịt, quả thật, dù không hay không biết nhưng cũng là đang tạo nhân ác.
Pháp Sư Huệ Tịnh – 慧淨法師- Dharma Master Huijing
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *