10 điều khó ở cõi Ta Bà so với cõi Tây Phương Cực Lạc
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật mấy tiếng liền tận mắt thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sinh

Đối với những điều như: muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác; chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác; chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác v.v… thì chẳng phải có pháp tắc kỳ đặc, áo diệu nào khác cả; cứ lấy một…

Xem chi tiết

Cảm ứng Bồ Tát Địa Tạng cứu khổ
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Tào Tháo sau khi chết 1400 năm vẫn đoạ làm súc sanh

Thời Hán Hiến Đế, Tào Tháo làm Thừa Tướng, chuyên đoạt uy quyền, những việc hắn làm không gì chẳng nhằm làm suy yếu quyền thế nhà vua, tăng thêm quyền lực cho bản thân; muốn khi mình chết đi, con mình sẽ làm vua. Kịp đến khi chết đi, Tào Phi bèn soán ngôi, xác cha chưa liệm, Tào Phi đã…

Xem chi tiết

Vợ chồng người đồ tể thoát nạn nhờ phóng sanh
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại sư Ấn Quang dạy về phóng sanh

Có người hỏi: “Những người cô độc, những kẻ khốn cùng nghèo đói, ở đâu cũng có, sao không lo chu cấp cứu giúp cho họ, mà chỉ chuyên tâm gấp rút lo cho những loài vật chẳng liên quan gì đến ta, như vậy chẳng phải là đã đảo ngược lấy nhẹ làm nặng, bỏ việc gấp mà làm việc hoãn…

Xem chi tiết

Pháp Môn Niệm Phật chú trọng Tín Nguyện - Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tục Biên
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Pháp ngữ dạy thầy Hoa Quyền đang bị bệnh (Tổ sư Ấn Quang)

Con người sống trong thế gian ai cũng chẳng thể nào tránh khỏi nỗi khổ tật bệnh, chết chóc! Trong khi những sự khổ như vậy xảy ra, chỉ nên buông xuống muôn duyên, nhất tâm niệm “Nam-mô A Di Đà Phật”. Nếu hơi thở ngắn thì chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, nhất tâm cầu Phật từ bi tiếp…

Xem chi tiết

Người Niệm Phật không nên mong cầu thấy Phật
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Thầm niệm cũng có cùng một công đức với niệm ra tiếng

“Ðã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì hãy nên tu chánh hạnh niệm Phật. Lấy Tín – Nguyện để dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Ba thứ Tín – Nguyện – Hạnh chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có Hạnh nhưng không có Tín – Nguyện sẽ chẳng thể vãng sanh. Có Tín –…

Xem chi tiết

Phổ khuyến kiêng giết ăn chay để vãn hồi kiếp vận
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đấy là yêu thương chân thật vậy!

Hiện thời sát kiếp ngập tràn, nhân dân lầm than, xét tới cội nguồn thì vẫn là do chính mình gây nên, chính mình phải hứng chịu. Vì sao vậy? Do người đời tham ăn ngon cho sướng bụng, giết các loài vật sống trong nước, trên mặt đất, bay trên không để thỏa thích bụng miệng. Sát nghiệp kết lại lâu…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Nhưng thật ra là oan gia của Phật, bởi dùng thân để báng pháp vậy!

Hiện nay đang nhằm thời Mạt Pháp. Muốn đẩy lùi con sóng cuồng loạn cực lớn, cực nguy hiểm này, ắt phải chú trọng luân thường, tận tụy thực hành thì mới đạt hiệu quả được. Nếu chẳng dốc sức vào giáo dục gia đình, nhân quả, báo ứng, giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận, đừng nói kẻ…

Xem chi tiết

Tây Phương tiếp dẫn
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Trước hết phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha

A Di Đà Phật trong kiếp xưa, phát ra bốn mươi tám nguyện độ thoát chúng sanh, có một nguyện là: “Nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta, cầu sanh nước ta, dẫu chỉ mười niệm, nếu như chẳng sanh, chẳng lấy Chánh Giác”. A Di Đà Phật thệ nguyện độ sanh, nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư - Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư khai thị

Thế nhân gặp chút tai ương nếu chẳng oán trời, cũng sẽ trách người, tuyệt chẳng có ý tưởng trả nợ, sanh tâm sám hối tội lỗi. Phải biết rằng: trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, trồng cỏ dại chẳng thể được thóc tốt, gieo gai góc chớ mong lúa nếp. Kẻ làm ác được phước [thì phước đó] là…

Xem chi tiết

Ăn chay niệm Phật tức là Hộ quốc tiêu tai - Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Phàm là người học Phật thì cần nên lưu ý về vấn đề ăn chay

Phàm là người học Phật thì cần nên lưu ý về vấn đề ăn chay. Tuy rằng Phật không hề cấm người Phật tử tại gia ăn mặn, nhưng cũng cần phải kiêng dè. Vì sao? Vì ăn mặn có thể tăng thêm cơ hội giết chóc, làm cho sát nghiệp của chính mình tăng thêm một tầng. Nên biết rằng, con…

Xem chi tiết

Đại Thế Chí Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Một lá thư gửi khắp – Ấn Quang Đại Sư

Lời lẽ tuy vụng về chất phác, nhưng nghĩa vốn lấy từ Kinh Phật. Nếu chịu hành theo, lợi lạc vô cùng. Pháp Môn Tịnh Độ độ khắp ba căn, lợi độn trọn thâu, chính là đại pháp để đức Như Lai phổ độ hết thảy thượng thánh hạ phàm khiến cho họ liễu sanh tử ngay trong một đời này. Đối…

Xem chi tiết

Pháp giới Tứ thánh là giấc mơ đẹp - A MI Đà Phật
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Người đời nay niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì!

Người đời nay niệm Phật phần nhiều đều chẳng chịu nỗ lực nên không có hiệu quả gì! Người niệm Phật hãy nên cung kính, chí thành, từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng, rành mạch, miệng niệm cho rõ ràng, rành mạch. Nếu làm được như thế, dẫu chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng vọng…

Xem chi tiết