Trứng gà có ăn được hay không?
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Trứng gà có ăn được hay không?

Trứng gà có ăn được hay không? Tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu! Nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn [trứng gà] là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã chường ra cái ngốc nghếch! Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, [tức là] có mầm sống thì không được ăn, còn…

Xem chi tiết

Trứng gà
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Khuyên mọi người ăn chay không nên ăn trứng gà, vịt; dù cho trứng ấy được tuyên truyền là “trứng không có cồ”

Người ăn chay đừng nên ăn trứng gà do nó có mầm sống. Dẫu không có mầm sống, cũng chớ nên ăn vì nó có chất độc. Có người bảo “ở nơi không có gà trống thì trứng sẽ không có mầm sống”, ở nơi đây rất ít [có loại trứng ấy]. Xưa kia, có một người thích ăn trứng gà, lâu…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật sắc vàng
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Mười phần có tới tám chín phần chết vì sắc dục

Quang thường nói: “Người đời trong mười phần, có đến bốn phần do sắc dục mà chết. Bốn phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục, thì cũng vì do tham sắc dục mà bị hao tổn, chịu đủ mọi thứ cảm xúc gián tiếp khác mà chết. Người vốn do số mạng mà chết, bất quá chỉ là một hai…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Pháp ngữ khai thị tại tố thực đồng duyên xã (hội cùng kết duyên ăn chay) ở Nam Kinh

Ấn Quang vô tri vô thức, ít tham cứu, ít học hành, nay được các vị đại cư sĩ chèo kéo, quả thật hổ thẹn sâu xa. Trộm nghĩ Phật pháp có năm thừa: 1) Nhân thiên thừa: Nhân thừa trì Ngũ Giới, được sanh trong loài người. Thiên thừa hành Thập Thiện, được sanh lên cõi trời trong Dục Giới. Nếu…

Xem chi tiết

Đức Phật A Mi Đà Phật
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Một lá thư đáp khắp nơi – Ấn Quang Ðại Sư

Lời văn tuy quê thuật, nhưng nghĩa lý vẫn căn cứ trong kinh. Nếu có ai y theo đây mà làm, sự lợi ích sẽ rộng lớn vô cùng! Pháp môn Tịnh Độ trùm khắp cả ba căn, gồm thâu hàng lợi độn, là đại pháp của đức Như Lai, để mở phương tiện cho tất cả thánh phàm đều được giải…

Xem chi tiết

In hình Phật, danh hiệu Phật vào báo chí
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Không nên dùng hình tượng Phật Bồ Tát để làm vật đeo bên người

Không nên dùng hình tượng Phật Bồ Tát để làm huy hiệu, mặt dây chuyền, đồ dùng trang sức..v..v.. dễ mắc tội khinh nhờn! Ba hôm trước nhận được hai cuốn Kỹ Lộ Chỉ Quy, thấy có đính kèm huy chương ở cuối sách, Quang chẳng cho là đúng lắm. Năm Dân Quốc thứ hai (1913), Pháp Sư Đạo Giai ở Chùa…

Xem chi tiết

Tổ Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Các ông đừng học theo thói cực ác ấy!

Hiện thời lễ giáo bỏ phế, đang cư tang vẫn tấu nhạc, sát sanh để giữ thể diện. Các ông đừng học theo thói cực ác ấy! Sau khi cụ đã mất, đừng bày vẽ mù quáng, làm lễ phúng điếu, nhóm họp thân hữu. Dẫu cho bạn bè thân thiết tìm đến cũng nên đãi cỗ chay, vĩnh viễn chấm dứt…

Xem chi tiết

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Người đời chẳng biết nhân quả, coi sát sanh ăn thịt là lẽ chánh đáng, là điều nên làm

Phàm những loài có huyết khí đều có tri giác. Đã có tri giác ắt tham sống sợ chết, hướng lành, lánh dữ. Chim, thú, côn trùng, rận, rệp, không loài nào chẳng như vậy. Nếu coi thường bắt giết thì tuy sức chúng nó chẳng thể chống lại, đành không biết làm sao được, nhưng tâm chúng nó thù hận quả…

Xem chi tiết

Đây là khổ quả, quả ắt phải có nhân
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đây là khổ quả, quả ắt phải có nhân

Tôi nói: “đây là khổ quả, quả ắt phải có nhân. Nếu muốn cứu khổ thì phải đoạn trừ nhân. Hễ đoạn được nhân thì quả không do đâu sanh được!”. Vì thế kinh dạy: “bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Bèn đưa bộ an sĩ toàn thư cho ông xem, mong hãy khắc in lưu truyền rộng rãi, khiến…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Trong đám tang: phàm cúng thần, đãi khách đều không được dùng rượu thịt!

Qua thư ông và bài Sanh Tây Ký đã biết cặn kẽ; như thế thì [cha ông] chắc chắn sẽ được vãng sanh. Nhưng con người khi lâm chung, điều khẩn yếu nhất là quyến thuộc cả nhà phải trợ niệm sẵn cho [người sắp mất]. Nếu gia cảnh dư dả, hãy nên thỉnh Tăng – tục, liên hữu đến trợ niệm.…

Xem chi tiết

Ăn chay là chuyện khó làm
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Sao con không phát tâm ăn chay? con thử nghĩ xem: thịt trên thân con mà cắt ra ăn thì có ăn được hay chăng?

Pháp môn Niệm Phật giống như Như Ý bảo châu, có thể tùy ý con người mà mưa hết thảy báu. Chỉ cần khẩn thiết chí thành niệm Phật, sẽ tự nhiên tội nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, siêu độ tiên vong (người đời trước đã khuất bóng) đều được vãng sanh Tây Phương, sao chẳng thể nói là “nương…

Xem chi tiết

Nếu không có nhân duyên kiếp xưa... - Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương

Nên biết rằng: người thông hiểu sâu xa Kinh giáo chưa chắc đã liễu sanh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương! Quang đã già rồi, tinh thần ngày càng suy, không có sức trả lời thư gởi đến. Chỉ vì đường…

Xem chi tiết