Bí quyết dưỡng sinh của láo HT Hải Hiền là Trì giới tịnh nghiệp - Thành thật niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ở thế gian này, tuy bạn được cả thế giới thì có nghĩa gì chứ?

Khi lâm chung có một điều kiện quan trọng, là đầu óc sáng suốt, nếu đầu óc không sáng suốt thì bó tay thôi, cho nên người già bị bệnh mất trí thì không có cách nào đâu. Suốt đời niệm Phật niệm đến cuối đời bị tình cảnh này, thì không thể nắm chắc được vãng sanh. Người già bị bệnh…

Xem chi tiết