Tác dụng của việc ngồi thiền
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Việc thiện lớn nhất trên đời

Trên đời có một việc thiện lớn nhất mà tất cả người đời đều có thể thực hành được. Nhưng việc đại thiện này lại bị người đời huỷ báng, khinh chê, ngăn cản và phê bình, lại còn khinh bỉ và coi thường nữa. Việc đại thiện nhất này chính là phóng sinh. Phóng sinh chính là việc thiện lớn nhất…

Xem chi tiết

Bí quyết niệm Phật nhất tâm - Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Trên sự tu tập phải nhắm vào sự tiêu trừ nghiệp chướng để ra sức thực hành

Chúng ta biết rõ danh lợi như dao hai lưỡi thường hại người, nhưng chúng ta vẫn chen nhau dành lấy. Biết rõ tình ái cuối cùng sẽ làm con người đau khổ nhưng vẫn dần chìm sâu vào trong ấy. Chúng ta đã biết cần phải sửa đổi thói quen xấu nhưng vẫn phạm những sai lầm này đến sai lầm…

Xem chi tiết

Phóng sinh không lãng phí lại giảm bớt oan gia trái chủ
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Hai lời dạy của Đại Sư Liên Trì

 Đại Sư Liên Trì dạy: “Người niệm Phật muốn cầu sinh về Tịnh độ, cần phải tích chứa nhiều phước thiện, nhiều nhân duyên căn lành và phước đức cần phải có hai phương pháp: – Một là không sát sinh, ăn chay trường, không tạo nghiệp sát để công đức đã tạo không tán mất. Không cùng chúng sinh kết mối…

Xem chi tiết

Pháp Môn Lạy Phật
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Sự quan trọng trong việc hành trì Phật pháp

NUÔI DƯỠNG THÀNH THÓI QUEN TỐT NIỆM PHẬT Niệm Phật cần phải như thế nào mới có thể niệm được tốt? Không có bí quyết gì cả. Phật pháp duy nhất chính là niệm nhiều danh hiệu Phật. Trong sinh hoạt thường ngày, nuôi dưỡng thành thói quen tốt niệm Phật. Trong thế giới ta bà, thói quen xấu của chúng ta…

Xem chi tiết

Ăn chay là chuyện khó làm
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại Sư Liên Trì khai thị: Phát tâm ăn chay, phóng sanh để giải thoát khỏi quả báo khổ đau sắp tới cho chúng sanh và nhân loại

Phát tâm ăn chay, phóng sanh để giải thoát khỏi quả báo khổ đau sắp tới cho chúng sanh và nhân loại – Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy: ”Ăn thịt đồng tội với giết hại”. Phần lớn chúng ta đều có thói quen ăn thịt. Mỗi ngày ăn thịt, chúng ta đã vô tình gián tiếp tạo nhiều việc sát hại…

Xem chi tiết

Lời dạy vàng ngọc của Bát tổ Liên Trì đại sư
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Khuyên khắp cả niệm Phật – Đại sư Liên Trì

Phàm người học Phật, không luận trang nghiêm dáng vẻ, chỉ quý chân thật tu hành. Cư sĩ tại gia không nhất định phải thế phát xuất gia, người còn tóc vẫn có thể thường niệm Phật. Không nhất định phải đánh chuông gõ mõ, người ưa yên tĩnh vẫn có thể lặng lẽ niệm Phật. Không nhất định phải nhóm họp…

Xem chi tiết

Vãng Sanh
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại Sư Liên Trì khai thị

Ai ai cũng yêu mạng, con vật nào cũng tham sống, lẽ đâu giết thân mạng chúng để no miệng mình. Hoặc mũi nhọn phanh bụng, hoặc dao sắc chọc tim, hoặc lột da, cạo vảy, hoặc cắt họng, bóc vỏ, hoặc nước sôi sùng sục nấu sống trạnh, lươn; hoặc muối, rượu muối sống cua, tôm. Ðáng thương thay! Ðau đớn…

Xem chi tiết

Chân thật tu hành
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Người học Phật, niệm Phật đừng quá chạy theo hình thức bên ngoài, chỉ quý là ở nơi “chân thật tu hành”

Người học Phật, niệm Phật đừng quá chạy theo hình thức bên ngoài, chỉ quý là ở nơi “chân thật tu hành”. – Cư sĩ Phật tử tại gia không cần cạo tóc, mặc áo đà. Có thể để tóc, mặc áo tràng mà niệm Phật cũng được. – Người thích thanh vắng không cần đánh chuông mõ. Tự yên lặng mà…

Xem chi tiết

Lời dạy vàng ngọc của Bát tổ Liên Trì đại sư
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Nay gặp được pháp môn Niệm Phật này là vô thượng Pháp Bảo

Chúng ta là hạng phàm phu sát đất, nếu tu theo những pháp môn thông thường thì quả thật phải tu vô lượng kiếp mới có thể thực sự đoạn Kiến Tư phiền não, đoạn Trần Sa phiền não, phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, vượt thoát lục đạo, mười pháp giới, sanh về thế giới Hoa Tạng,…

Xem chi tiết

Rộng khuyên mọi người Niệm Phật 卍 - Đại sư Liên Trì
Liên Trì Ðại Sư, Lời dạy của đức phật

Rộng khuyên mọi người Niệm Phật 卍 – Đại sư Liên Trì

Nếu người giàu sang, hiện được mọi sự thọ dụng, nhân đó rất nên niệm Phật. 卍 Nếu người nghèo khó, gia đình suy vi khổ lụy, nhân đó rất nên niệm Phật. 卍 Nếu người có con, tông đường đã có thể phó thác, nhân đó rất nên niệm Phật. 卍 Nếu người không con, sống cô độc không ràng buộc,…

Xem chi tiết