Bồ Tát Quán Thế Âm được chụp trên bầu trời cách đây hơn nữa thế kỷ
Quán Thế Âm Bồ Tát

Chuyện bây giờ mới kể: Bồ Tát Quán Thế Âm được chụp trên bầu trời cách đây hơn nữa thế kỷ

( Truyện Về Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn ). Đây là bức ảnh PHẬT BÀ QUAN ÂM đã được chụp trên bầu trời cách đây hơn nữa thế kỷ. Bức hình này được chụp lúc máy bay của 2 viên phi công bị tắt động cơ và đang rơi tự do thì họ thấy Ngài Quan Thế Âm…

Xem chi tiết

Đại sư Tế Tỉnh - Liên Tông Thập Nhị Tổ
Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Lời khai thị của Đại Sư Triệt Ngộ

Đại Sư dạy: Thật vì sanh tử, phát lòng Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Mười sáu chữ này là cương tôn giềng mối của pháp môn niệm Phật. Nếu không phát lòng chơn thật thiết tha vì nỗi khổ sanh tử thì tất cả các lời khai thị đều phù phiếm. Bởi vì tất cả sự khổ…

Xem chi tiết