HT Thích Trí Hạ Quảng - Niệm Phật đúng pháp
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Đức Phật sắp xếp chư Thiên đến cúng dường cơm ăn, áo mặc, nhà ở

Pháp Ngữ Hòa Thượng Thích Trí Quảng Quý Tăng Ni tu hạnh Thanh văn không cần quan tâm đến cơm ăn, áo mặc, nhà ở, vì đã có Đức Phật sắp xếp chư Thiên đến cúng dường. Vì vậy, người tại gia mà bắt chước quý thầy bỏ luôn nhà cửa, việc làm, tài sản, chắc chắn sẽ rơi vào cảnh khổ.…

Xem chi tiết

Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh hoạ hại
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Mười công đức của Kinh Pháp Hoa

Mười công đức của Kinh Pháp Hoa dưới đây là kết quả của Bồ tát ở Tam thừa, chỉ bằng Bồ tát Sơ phát tâm ở Viên thừa. 1 – Công đức thứ nhất: Chuyển phiền não thành Bồ đề. Khi hành giả thọ trì kinh, tâm duyên được với kinh và Phật, công đức lành sanh ra. Những sự ngăn che…

Xem chi tiết

Trộm dầu trên bàn Phật chịu quả báo mù hai mắt
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Người còn nghiệp mong cầu không được

Tùy duyên mà làm đạo, được thì tốt, mà không được cũng không sao. Trên bước đường tu, thầy thấy là không sợ đức phật không thọ ký, không sợ người ta không giao việc cho mình mà chỉ sợ là mình chưa đủ sức để làm, chỉ sợ không làm được việc mà người khác tín nhiệm, đây là trên bước…

Xem chi tiết

Lời khai thị của HT Tôn sư Thượng trí Hạ Quảng
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Lời khai thị của HT Tôn sư Thượng trí Hạ Quảng

Người tu mượn cảnh để làm sống dậy tâm, nhìn nước trong mát, lòng ta mát theo là tâm thủy hay nước và tâm trở thành một. Tất cả Thiền sư đều có đời sống theo ý nghĩa Tâm thủy. Thật vậy, nước không có hình dáng cố định, đựng vô ly thì có hình dáng của ly, để vô tô thì…

Xem chi tiết

Đốt năm phần tâm hương - HT Thích Trí Quảng
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Đốt năm phần tâm hương

Tôi biên soạn kinh Bổn Môn Pháp Hoa trong hoàn cảnh đặc biệt, tức sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, hoàn cảnh nước nhà lúc đó rất khó khăn, nghèo đói, khổ cực, bệnh hoạn… Mọi người đi lao động, không có thì giờ tụng kinh nhiều. Vì vậy, tôi biên soạn kinh Bổn Môn Pháp Hoa ngắn gọn cho…

Xem chi tiết

Tâm không thanh tịnh mà làm, ít có kết quả tốt
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Tâm không thanh tịnh mà làm, ít có kết quả tốt – Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Chưa đắc đạo, chưa chứng Túc mạng thì chúng ta không biết ai thân, ai thù, ai giả, ai thật, cho nên thường gặp nguy hiểm. Một số thầy trụ trì than rằng bị bà A gạt lấy hết tiền. Người đến gạt mà cũng không biết. Phật nói người tu nhìn mặt người khác thì tối thiểu phải biết họ lừa…

Xem chi tiết

Cách hành trì Kinh Pháp Hoa - HT.Thích Trí Quảng
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Xuân vĩnh hằng – HT Thượng Trí Hạ Quảng khai thị

Người có căn tu ở nơi thanh vắng, họ thích kinh hành, niệm Phật, hay tham thiền, đó chính là căn lành đã nối liền họ với Phật. Người có căn lành nhìn tượng Phật mà nghĩ đến Phật ở Tịch Quang chơn cảnh và chí thành lạy Phật; trong khi đối với người không có căn lành, bức tranh Phật, hay…

Xem chi tiết

HT Thích Trí Hạ Quảng - Niệm Phật đúng pháp
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Người xuất gia đừng bận rộn với cuộc sống vật chất

Người xuất gia tu hành cần ghi nhớ một điều, đừng bận rộn với cuộc sống vật chất. Vật bên ngoài có hay không, không quan trọng. Tâm hồn trong sáng thì vật chất theo đó hiện ra. Trên bước đường tu, làm sao tâm ta thực sự tốt đẹp, dẹp sạch cỏ dại phiền não, gọi là thúc liễm thân tâm…

Xem chi tiết

HT Thích Trí Hạ Quảng
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Mùa xuân của hành giả phát tâm Bồ Đề

Sức sống của muôn loài theo nhịp tuần hoàn của vũ trụ luân chuyển với bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Xuân trăm hoa đua nở, cỏ cây xanh tươi, muôn vật tỏa ra sức sống mãnh liệt. Có thể thấy rõ những gì xinh tươi, đẹp đẽ nhất của vạn vật đều được thể hiện trọn vẹn ở mùa Xuân.…

Xem chi tiết

HT Thích Trí Hạ Quảng - Niệm Phật đúng pháp
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Hễ cần thì không có, không cần lại có đầy đủ và có dư

Phật tử tập tu, hạn chế nhu cầu xuống thì phước báo sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu nhu cầu tăng lên thì phước báo sẽ hạ xuống. Nhu cầu và phước báo, hai thứ này luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Tôi thấy có người mong cầu nhiều, nhưng cả đời họ cũng không được gì. Nói đến đây, tôi nhớ…

Xem chi tiết

Vạn sự tùy duyên
HT Thích Thông Phương, Thiên Thai Tông

Khéo sống tùy duyên

Có câu chuyện vui trong nhà thiền rất có ý nghĩa: Hai huynh đệ trong thiền viện đang đi trên đoạn đường, trời vừa mưa xong nên đường lầy lội, phải lội qua một con suối cạn. Ngay lúc đó có một cô gái trẻ khoác bộ kimono rất đẹp phải đi ngang qua suối. Nhưng mặc kiểu này thì làm sao…

Xem chi tiết

Đại Phương quảng Phổ Hiền sở thuyết Kinh - Huyền Thanh
Thiên Thai Tông

Ý nghĩa tu gia hạnh Phổ Hiền

Theo sự chỉ dạy của Hòa thượng Tôn sư thượng Trí hạ Quảng, vào cuối mỗi năm, các Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa thành phố Hồ Chí Minh cũng như đạo tràng Pháp Hoa ở các nơi đều phải tu gia hạnh Phổ Hiền. Tu gia hạnh có nghĩa là các Phật tử cần tu tăng tốc lên, tinh tấn…

Xem chi tiết