Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Hư Vân, Lời dạy của đức phật

Làm sao đạt được tâm chuyên nhất khi Niệm Phật? hãy lắng nghe cái tâm đang Niệm Phật của chính mình

Phàm là người tu pháp môn Tịnh Độ đều biết rằng tu hành trong pháp môn này đều quý nhất chính là Nhất Tâm. Nếu tâm không chuyên nhất thì miệng tuy niệm Phật nhưng mắt hết nhìn đông, tai lại nghe tây, câu Phật hiệu chỉ có thể dừng nơi cửa miệng mà thôi, chứ không có cách nào đi vào…

Xem chi tiết

Niệm Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền
Hòa Thượng Hư Vân, Lời dạy của đức phật

Tham thiền cùng niệm Phật

Hoà thượng Hư Vân Khai thị Người niệm Phật, ai ai cũng hủy báng tham thiền. Người tham thiền, ai ai cũng hủy báng niệm Phật. Ví như khi đối đầu với cái chết, chúng ta lại muốn đối phương sớm chết theo mình. Ðây là hiện tướng xấu xa trong nhà Phật, thật rất đau lòng! Thế tục có câu: “Gia…

Xem chi tiết

HT Hư Vân
Đức Phật, Hòa Thượng Hư Vân

Hòa thượng Hư Vân niên phổ

Tên tục của tôi là Tiêu. Dòng họ xuất thân từ Lan Lăng là hậu duệ của vua Lương Võ Đế. Gia tộc cư ngụ tại tỉnh Hồ Nam, huyện Tương Hương. Thân phụ tên Ngọc Đường, thân mẫu họ Nhan. Năm đầu đời nhà Thanh niên hiệu Đạo Quang, thân phụ làm quan tại tỉnh Mân (tỉnh Phúc Kiến). Trong khoảng…

Xem chi tiết

Đại Thế Chí Bồ Tát - Nếu tâm của chúng sanh nhớ Phật Niệm Phật
Hòa Thượng Hư Vân, Lời dạy của đức phật

Phải hiểu rõ sự Niệm Phật

Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài. Uống nước phải nhớ nguồn, nên quý vị tụ hội tại giảng đường này, làm lễ giỗ truy niệm thầy mình. Trong đạo lý nhà Phật, thầy tức là cha mẹ pháp…

Xem chi tiết