Hòa Thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đức Phật ấy liền sai hai mươi lăm vị Bồ Tát ủng hộ hành giả

“Đức Phật dạy: “Nếu có chúng sanh niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh, Đức Phật ấy liền sai hai mươi lăm vị Bồ Tát ủng hộ hành giả. Dù đi, hay ngồi, dù đứng, hay nằm, dù ngày, hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, chẳng để cho ác quỷ, ác thần có cơ hội thuận tiện [quấy…

Xem chi tiết

Nên "vuốt đầu niệm Phật" cho trẻ trước khi chúng đi ngủ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Không niệm Phật khác, không niệm bồ tát, chỉ niệm Phật A Di Đà

Không niệm Phật khác, không niệm bồ tát, chỉ niệm Phật A Di Đà. Vậy có bị Phật và Bồ Tát khác giáng tội không? có bị quở trách không Có những kẻ đến kể với tôi : Trước kia, họ học Phật, đã lạy rất nhiều vị Phật, lạy rất nhiều vị Bồ Tát, niệm rất nhiều kinh chú, nay nghe…

Xem chi tiết

Đại Sư Thiện Đạo chỉ dạy phương pháp giữ vững chánh niệm trong lúc lâm chung!
Lời dạy của đức phật

Đại Sư Thiện Đạo chỉ dạy phương pháp giữ vững chánh niệm trong lúc lâm chung!

“Người niệm Phật khi sắp mãn phần, muốn được sanh về Tịnh độ, thì điểm cần yếu là đừng sợ chết. Phải thường nghĩ thân này nhơ nhớp, biết bao điều khổ lụy trói vây! Nếu bỏ được thân huyễn hôi nhơ, sanh về Cực Lạc thọ thân kim cương thanh tịnh, sẽ thoát khỏi luân hồi khổ thú, hưởng vô lượng…

Xem chi tiết

Lưu ý khi Niệm Phật
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật là đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp

Trong kinh Đại Tập, Phật dạy, thời mạt pháp ức triệu người tu hành, khó tìm ra được một người đắc đạo, chỉ nương theo Pháp Niệm Phật mới được thoát vòng sanh tử luân hồi. Niệm Phật là đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp này. Đây là lời Phật dạy, đây là lời chư Tổ khuyên. Hướng…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm sao để biết tôi đã chín muồi hay chưa?

Tôi đối với pháp môn này, tôi thật tin, thật sự tin tưởng có Thế Giới Cực Lạc, thật sự tin tưởng có A Di Đà Phật, thật sự tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta là thật chứ không phải giả, tôi thật muốn cầu sanh Thế Giới Cực Lạc, tôi niệm câu Phật hiệu A…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không niệm Phật như thế nào
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế nào là trong phước có họa?

Trong quyển Trúc Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì có viết: Một người xuất gia tu hành ở trên núi đã mười mấy năm chưa từng xuống núi. Về sau được người đời phát hiện ra, mọi người thấy ông là người có đạo, có trí tuệ nên liền thỉnh ông xuống núi để hoằng pháp. Do mười mấy năm…

Xem chi tiết

Quả báo tội bất hiếu
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Người bất hiếu dù niệm Phật suốt ngày Phật cũng không hoan nghinh

Tham quân Lưu Di Dân người Bành Thành đời Tấn, là hậu duệ của Sở Nguyên Vương nhà Hán. Ông mồ côi cha từ thuở nhỏ, một lòng lo lắng phụng dưỡng mẹ, ông nổi tiếng là người có hiếu. Ông tự phụ cho mình tài ba nên không giao du với bọn người tầm thường. Ông làm Tham quân ở phủ,…

Xem chi tiết

Tịnh Không hòa thượng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Từ bỏ thân nghiệp luân hồi

Phải rèn luyện làm sao để đến giờ khắc cấp bách lúc lâm chung trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Tôi có một cách, đã dùng mấy mươi năm, có chút hiệu quả, chia sẻ để mọi người cùng tham khảo… Phát tâm này để làm gì? “Từ bỏ thân nghiệp luân hồi”, những thứ này cần phải buông bỏ,…

Xem chi tiết

Chí tâm chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát - hết thảy việc ác đều được tiêu trừ
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Chí tâm chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát – hết thảy việc ác đều được tiêu trừ

  “Chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy, quyến thuộc chia lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc”. Giả sử có những chúng sanh rất nghèo nàn khốn khổ, thường ốm đau bệnh hoạn, nhà cửa xảy ra nhiều tai họa, lắm việc không may, gia cảnh sa sút lụn bại, hoặc họ hàng thân thuộc bị…

Xem chi tiết

Lão PS Tịnh Không làm việc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật cầu vãng sanh, quyết chẳng thể chần chừ, chẳng đợi ngày mai, phải nắm chắc trong thời gian hiện tại thì mới đáng tin!

Phu nhân Vi Đề Hy chẳng biết trong quá khứ đã tạo tội nghiệp gì nên “cầu ai sám hối” (xót xa cầu xin sám hối). Bản thân chúng ta làm sao biết tội nghiệp đã tạo trong quá khứ? Chúng ta sẽ chết bữa nào, chết theo kiểu nào, làm sao biết được? Tại Hương Cảng, Phật môn chúng ta có…

Xem chi tiết

Cách hồi hướng công đức để chuyển đổi nghiệp xấu
Đạo Phật

Cách hồi hướng công đức để chuyển đổi nghiệp xấu

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu hồi hướng công đức là gì ? Hồi hướng công đức là việc hướng công đức tu hành hay những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm được đến một mục tiêu nào đó của chính mình, hoặc cho một chúng sinh nào khác. Nếu việc hồi hướng cho chính mình, nhắm đến một…

Xem chi tiết