Đức Phật và qủy thần
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Phật tử nên biết. Đức phật dạy – Thích Trí Quảng

Người Phật tử, nếu chỉ thờ, lạy và cúng Phật, thì cũng chưa có thể gọi là thuần thành. Người Phật tử thuần thành còn phải tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Tụng kinh Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời đức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sinh.…

Xem chi tiết

Mục đích tu hành qua lời giảng của Thiền sư Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ba giai đoạn của sự tu hành

Ðích thực chúng ta đã gặp chẳng ít người chân chánh muốn tu hành, thực sự muốn thành tựu, nhưng cửa ải khó khăn nhất là vọng tưởng và tạp niệm, muốn trừ nhưng chẳng trừ nổi. Vấn đề này chẳng phải người đời nay mới có, từ xưa đến nay đều như vậy. Trong Kinh Điển Đức Phật dạy chúng ta,…

Xem chi tiết

Phật về gõ cửa vô minh
Đạo Phật

Hồi hướng công đức phước báu mỗi khi làm các thiện sự…

Hồi hướng công Đức phước báu mỗi khi làm việc thiện, có nghĩa là ta hoan hỷ muốn cho nhiều người khác cùng làm việc tốt với mình, nhờ vậy nhân loại sẽ bớt khổ đau nhiều hơn. Chúng ta có thể hồi hướng phước báu cho những người đang sống, vì có nhiều người đang sống trong si mê lầm lạc.…

Xem chi tiết

Học Phật không xảy ra xung đột với tín ngưỡng tôn giáo
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Hiện nay Phật giáo đích thực đã biến thành tôn giáo rồi, đây là việc rất bất hạnh…

Phật pháp đối với hết thảy chúng sanh đều có cách nhìn bình đẳng, vốn dĩ là bình đẳng. Phật không cao hơn chúng ta một bậc, chúng ta cũng chẳng thấp hơn Phật một bậc, đều là bình đẳng. Tuy là bình đẳng nhưng năng lực, trí tuệ của chúng ta hiện nay thật sự là có khác nhau. Ở trong…

Xem chi tiết

Để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin - HT Hải Hiền
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin

Lão Hòa thượng Hải Hiền đối với việc bản thân vãng sanh Thế giới Cực Lạc rất chắc chắn, Ngài nói: “Khi tôi vãng sanh, không cần trợ niệm, bản thân tự niệm Phật; để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin.” Lão cư sĩ Yên ở Phật đường Lục Phương ở Nam Dương thường đến nói với lão…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón hoa sen
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đi đứng nằm ngồi đều có thể tu được

Chư vị Pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh giải, trang 500. Chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ hai, dòng thứ nhất. Nội dung đoạn này là: Chuyên tâm nhất niệm A di đà Phật. Lại nữa, nếu chấp trì danh hiệu, không cứ rảnh hay bận, không kể động hay…

Xem chi tiết

Ở nhà niệm Phật, Phật quang chiếu sáng khắp cả nhà - PS Huệ Tịnh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đức Phật nói: “đại chúng sanh khổ cúng dường”

Kinh Phật đã nói, tất cả chúng sanh thọ dụng của cả một đời đều là tự làm tự chịu. Không ai có thể thay thế cho ai. Thế nhưng ngay trong “không thể thay thế”, cũng có điểm gần giống thay thế. Chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, các ngài đã siêu việt mười pháp giới, có thể không…

Xem chi tiết

Muốn biết bạn có phải người tốt số hay không, chỉ cần nhìn 1 đặc điểm
Văn hóa xã hội

Muốn biết bạn có phải người tốt số hay không, chỉ cần nhìn 1 đặc điểm

Đời người vốn không mỏi mệt, mà mệt mỏi đến từ sự tranh giành, so đo. Cuộc sống có phiền não, không phải bởi thứ ta đạt được quá ít, mà bắt nguồn từ việc ta tham lam quá nhiều. Không ít người trong chúng ta đều khát cầu một cuộc đời hoàn mỹ. Nhưng sự thực là từ cổ chí kim,…

Xem chi tiết

Làm chuyện tà dâm âm đức liền tiêu
Văn hóa xã hội

Mơ tưởng tà dâm tiêu hao dương khí

Nhiều người nghĩ xuất tinh ra mới bị mất tinh nhưng thực tế khi tâm mới mơ tưởng ân ái mà chưa hành dục, mạch đập nhanh, người phát nhiệt, tinh khí đã bị tiêu hao, chân nguyên đã thất thoát mất rồi. Sách Thọ Khang Bảo Giám viết: Lửa dục thiêu đốt, tinh tủy dễ cạn. Vì thế, đến nỗi giảm…

Xem chi tiết

Nhận tiền nhưng không giúp khiến người tự vẫn chịu quả báo tự treo cổ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hai câu nói của cổ nhân mà tôi tin và giữ rất cẩn thận

Hai câu nói của cổ nhân mà tôi tin và giữ rất cẩn thận, đó là: Biết được nhiều chuyện thì phiền não nhiều. Những điều không cần biết thì cần gì phải cất công tìm tòi, lại còn chạy vạy nghe ngóng, đó không phải tự mình trói mình sao? Tôi dứt khoát không giây vào những chuyện đó. “Thức nhân…

Xem chi tiết

Tĩnh mà không tranh, đó là một đại trí tuệ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mình và người đều lợi, vấn đề này có thể làm

Người tu Tịnh Độ, nếu có việc lợi ích cho chúng sanh nhưng lại làm chướng ngại cho việc vãng sanh của chính mình thì tuyệt đối không được làm… Ở thế gian này, chúng ta chuyên tu pháp môn Tịnh độ, nhất định phải thành công. Chúng ta cũng giúp chúng sanh có nhân duyên, giúp chúng sanh có duyên phải…

Xem chi tiết