Kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ bằng cách nào - Địa Tạng Vương Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Khối u tự lành nhờ sám hối với oan gia

Chị là một người cũng hiểu biết đôi chút về Phật pháp, thế nhưng chưa thật sự tin lắm, vì chị chưa từng thấy kết quả rõ rệt nào đến với chị, cho đến một ngày kia… Chị tên Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại xóm Vân Đoài, Nam Hưng, Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Vào đầu tháng 11/…

Xem chi tiết

Lưu ý khi Niệm Phật
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Thức ăn trọng như trời, sao dám phung phí?

Ông vốn là Hồi giáo, tín phụng Phật pháp, quy y Tam Bảo, đáng gọi là “bậc hào kiệt”. Nhưng phải gắng sức giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận của chính mình, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều này để tự hành, lại…

Xem chi tiết

Dựng tượng Phật A Di Đà
Đạo Phật

Tượng Phật hư, bể thì phải làm sao

Thân thể của Phật là sự hiện diện của những gì đẹp đẽ, quang minh, sạch sẽ và trang nghiêm. Cho nên, quý vị không nên để hình ảnh của Ngài có sự sứt mẻ không nguyên vẹn mất đi sự trang nghiêm vốn có. Vậy khi thấy tượng Phật bị hư hoại, vỡ nát chúng ta đem tâm từ bi hỷ…

Xem chi tiết

Bí quyết phát tài - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật Bảo là Tự Tánh Giác, Pháp Bảo là Tự Tánh Chánh, Tăng Bảo là Tự Tánh Tịnh

Bạn đi đến chùa xin quý thầy quy y để được thọ ngũ giới và có pháp danh, vậy bạn có hiểu rõ được ý nghĩa chân thật của quy y Tam Bảo là gì không? Lục Tổ Huệ Năng đại sư trong Đàn Kinh giảng về Tam Bảo rất hay: Phật Bảo là Tự Tánh Giác, Pháp Bảo là Tự Tánh…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật - Tâm lượng lớn thì phước báo lớn; chịu thiệt là phước, bị lừa là trí huệ!
Đạo Phật

Giúp chúng sinh quy y Tam Bảo

Khi bạn đi trên đường mà nhìn thấy xe chở loài vật, thì hãy âm thầm Quy y Tam bảo cho chúng. Ngay cả lúc vào chợ hay siêu thị, nếu nhìn thấy loài vật bị bày bán (dù chưa chết hay đã chết), thì nên niệm như thế này: Nguyện những chúng sinh mà mắt tôi đang nhìn thấy: Dù đã…

Xem chi tiết

Đức Phật
Thiền sư Thích Thanh Từ

Sau khi Đức Phật thành đạo

Sau khi thành đạo, Đức Phật vì lòng từ bi thương xót chúng sanh còn đang trầm nịch trong trầm luân sanh tử, Ngài dùng đủ phương tiện để giáo hóa, chỉ dạy phương pháp tu hành, giúp cho chúng sanh giải thoát sanh tử. Tùy tâm tánh và căn cơ của từng chúng sanh mà Phật có phương pháp chỉ dạy…

Xem chi tiết

Những cách Thay Đổi Vận Mệnh đời người - Sư cô Hương Nhũ
Giảng kinh

[Media] Những cách Thay Đổi Vận Mệnh đời người – Sư cô Hương Nhũ

Chúng ta hoàn toàn có thể giúp cho người đã mất bằng cách xoay chuyển tâm họ hướng về nẻo chánh, quy y Tam bảo và làm các việc thiện như tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh, bố thí – cúng dường… nhằm hồi hướng công đức cho người đã mất. Kinh Địa Tạng nói rõ: “Người chết ấy, lúc chưa sinh…

Xem chi tiết

Tuyên Hóa pháp ngữ lục
Đạo Phật, HT Tuyên Hóa

Tuyên Hóa pháp ngữ lục

Hòa Thượng Tuyên Hóa Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành Talmage, California Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Ðó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi gương nào phải là bạn. Nếu…

Xem chi tiết

Quy y Tam Bảo
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Nhờ quy y Tam Bảo vua Trời thoát kiếp làm thân súc sanh

Xưa có vị Đế Thích Thiên, khi năm đức tốt mất dần [1] không còn nơi thân, liền tự biết thọ mạng của mình sắp hết, sau khi chết sẽ thác sinh làm con lừa ở nhà một người thợ làm đồ gốm, vì thế nên hết sức lo buồn. Đế Thích lại suy nghĩ rằng, trong Ba cõi chỉ có đức…

Xem chi tiết

Quy y Tam Bảo
Đạo Phật

Phật pháp tăng tam bảo là tự tánh giác chánh tịnh

Quy y Pháp, Pháp là Tự Tánh Chánh, Tự Tánh Chánh là gì? Tự tánh vốn có sẵn trí huệ Bát Nhã. Tự Tánh Giác là “Căn Bản Trí”, Tự Tánh Chánh là “Hậu Ðắc Trí”, chúng ta gọi là “Quyền Trí”. Khi xử sự, đãi người, tiếp vật chúng ta phải từ chỗ này cảm nhận, khế nhập, sau đó thực…

Xem chi tiết

Cách tiêu giải nghiệp chướng
Đạo Phật

Quy y giác – Chánh – Tịnh là chân thật quy y Tam Bảo

Cương lĩnh tu hành của chúng ta là Giác-Chánh-Tịnh. Bước đầu nhập môn học Phật tiếp nhận tam quy ngũ giới, Tam quy ngũ giới là chính mình phát tâm, nếu bạn muốn học Phật, bạn muốn tiếp nhận giáo dục của Phật Đà, thì bạn phát cái tâm này. Bạn tìm đến tăng đòan, tìm đến người xuất gia, vị lão…

Xem chi tiết