Bố thí
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bắt đầu học bố thí vô uý

Bố thí vô uý được mạnh khoẻ trường thọ. Điều này đối với tôi mà nói rất quan trọng. Thầy tôi đối với tôi đều rất rõ ràng, thời trẻ đoản mạng. Người thanh niên này không có phước báo lại đoản mạng, cũng may còn có chút trí tuệ, còn chịu nghe lời, có thể cứu được. Nên dạy tôi học…

Xem chi tiết

Một là địa ngục Vô Gián, một là thế giới Cực Lạc - HT TỊnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đều được chư Phật như lai hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ

Nếu câu A Di Đà Phật này, không rời tâm của ta, không rời miệng của ta, thì trên thế gian này, bất luận ở đâu ta đều được bình an, ta đều được chư Phật như lai hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ. Nhớ đến nhà thì tương ưng với tự tánh. Ngày nay chúng ta chỉ tương ưng…

Xem chi tiết

Nếu không có nhân duyên kiếp xưa... - Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương

Nên biết rằng: người thông hiểu sâu xa Kinh giáo chưa chắc đã liễu sanh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương! Quang đã già rồi, tinh thần ngày càng suy, không có sức trả lời thư gởi đến. Chỉ vì đường…

Xem chi tiết

Thế nào là Niệm Phật tương ứng?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Việc nạo phá thai là giết người

NGÀY NAY VIỆC NẠO PHÁ THAI, ĐÓ LÀ GIẾT NGƯỜI, MỘT NĂM CÓ 50 TRIỆU NGƯỜI. SỐ LƯỢNG NGƯỜI CHẾT DO BỊ GIẾT BỎ BẰNG TỔNG SỐ NGƯỜI TỬ VONG TRONG SUỐT THỜI KÌ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI, VẬY THÌ THẾ GIAN NÀY LÀM SAO KHÔNG CÓ TAI NẠN CHO ĐƯỢC? Báo cáo sơ bộ nhất của tổ chức y…

Xem chi tiết

Muốn bình an phải có Phước,Muốn bình an ,phải có Phước
Đạo Phật

Muốn bình an phải có Phước

Muốn bình an trong cuộc đời này bắt buộc chúng ta phải có phước, có phước thì ta mới có cơ hội gặp được những nhân duyên lành trong cuộc đời, càng khổ thì càng phải làm phước, mà làm phước có khó không ? – Không khó chút nào đâu các bạn, đức Phật đã dạy chúng ta có thể bố…

Xem chi tiết

Biết khổ mới muốn thoát ly thế giới này
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đối với Lý và Sự của A Di Đà Phật đều thông đạt

Quý vị nói chúng ta niệm A Di Đà Phật, chúng ta đối với Lý và Sự của A Di Đà Phật đều thông đạt, hiểu rõ, [sẽ là] một niệm tương ứng một niệm Phật. Nếu chẳng hiểu rõ Sự và Lý của A Di Đà Phật, sẽ biến câu Phật hiệu thành ca hát. Hiện thời, chúng ta nghe cái…

Xem chi tiết

Niệm Phật chính là cúng dường chư Phật - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khai thị số 14 – phương pháp niệm Phật, dụng công một mình

Hiện nay biến chất rồi, hiện nay cái điểm hay này không còn nữa rồi. ở chung với nhau trái lại phiền phức. Tinh thần của mình không thể đề khởi được làm thế nào vậy? Hiện nay có biện pháp, có máy niệm Phật, có băng ghi âm, cái này có thể tin được, nó không gây phiền phức cho bạn.…

Xem chi tiết

Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ

– Hoan hỷ nghĩa là chấp nhận một cách nhẹ nhàng tất cả những gì xảy ra cho cuộc sống tu hành của chúng ta. Ý này được Phổ Hiền Bồ Tát xác nhận trong kinh Hoa Nghiêm rằng: ” Các thiện tri thức lợi ích tôi. Vì tôi chỉ bày hạnh Phổ Hiền. Nguyện cùng tôi thường chung hộp họp, đồng…

Xem chi tiết

Tại sao đức phật chọn đản sinh nơi rừng cây?
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Tại sao đức phật chọn đản sinh nơi rừng cây?

Trong cuộc đời Đức Phật – Đạo Sư của chúng ta – có bốn sự kiện trọng đại đều diễn ra tại rừng cây. Trước hết, Ngài được sinh ra ở rừng cây. Theo tục lệ của đất nước Ấn Độ thời bấy giờ, gần đến ngày sinh nở, Hoàng hậu Maya phải về quê của mình ở Devadaha. Nhưng khi đoàn…

Xem chi tiết

Lòng tôn kính Phật tuyệt đối - Thiền Tôn Phật Quang
Medias, TT Thích Chân Quang

[Media] Lòng thương kính Phật – tình cảm đặc biệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời

“Có hai cách để gọi là thương kính Phật: Thứ nhất là ta hướng về Phật với lòng thương kính. Ở đây ta dùng từ “thương kính” chứ không phải “tôn kính”. Từ “tôn kính” thì nghiêm trang nhưng thiếu một chút mềm mại tình cảm nên dùng chữ “thương kính”, tức là đối với Phật ngoài sự tôn kính, ta còn…

Xem chi tiết

[Media] Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao - Cương Lương Gia Xá - HT Thích Thiền Tâm dịch
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đức Phật thường dạy: “những gì bạn đắc được hãy mau mau xả hết, chẳng nên lưu lại. Nếu bạn không ngại thí xả thì càng thí càng đắc lại được nhiều hơn”

Trong Kinh đức Phật có kể cho chúng ta nghe một câu chuyện: Có một người đi ăn xin, đây là một người nghèo hèn đến cùng cực, người ta cho bà 1 xu, đây là số tiền rất ít. Người ăn xin này gặp lúc đức Phật đang đi trì bát, bà nghĩ đến thân thế vô cùng thê thảm của…

Xem chi tiết