Trong kiếp luân hồi ghiệp nhiễm dễ tạo duyên lành khó tu - Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

In ấn, lưu thông Kinh điển là phước báo đệ nhất ở trong thế gian

Trong việc trồng phước, lớn nhất là gì: Hoằng dương Phật pháp. Cho nên việc lớn nhất là hoằng dương Phật pháp. Phật-đà không còn ở đời thì phải nhờ vào pháp bảo, phải nhờ kinh điển. Lưu thông kinh điển là phước báo đệ nhất đẳng của Thế gian. Chỉ có lưu thông kinh điển, chánh pháp mới cửu trụ thế…

Xem chi tiết

Phóng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tùy duyên tùy phận tùy sức mà phóng sanh

Vào những ngày vía mọi người thường phóng sanh, những người đánh bắt sáng sớm ngày hôm đó đi ra ngoài đánh bắt. Tại sao? hôm nay có mối làm ăn. Những người phóng sanh này lúc này đã trở thành hại sanh, nếu chư vị không phóng sanh thì người ta không đi lên núi bắt, chư vị muốn phóng sanh,…

Xem chi tiết

Linh Xà cứu nạn dân
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Linh Xà cứu nạn dân

Đầu năm Dân Quốc, Hòa thượng Diệu Liên ở chùa Tử Vân thuộc huyện Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, tuy tuổi hơn 80 nhưng vẫn rất khang kiện, ngài thường thuyết giảng Phật Pháp giáo hóa cư dân quanh đó. Ngài dạy họ giới sát, tin nhân quả báo ứng… Bất kể gái, trai, già, trẻ, hễ nghe đến lời ngài khai…

Xem chi tiết

Tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật pháp là gì vậy? Phật pháp là hiếu đạo mà thôi. Thành Phật là gì? thành Phật chính là thành tựu hiếu đạo viên mãn

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Trong cõi Diêm-phù-đề, chúng sanh ngũ trược chẳng tu mười điều thiện, chuyên tạo nghiệp ác, giết, trộm, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, ác khẩu, nói đôi chiều, tham, sân, tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính trọng Tam Bảo”. Phần trước đã giảng đến đây. Cái ý nghĩa này thật sâu vô cùng;…

Xem chi tiết

Tại sao sự hưởng thụ lại gây tổn phước?
TT Thích Chân Quang

Đức Phật – tình thương tràn ngập, đầy ắp, bao trùm cả hư không pháp giới

Chúng ta thử hình dung trở lại hơn 2.500 năm trước tại Ấn Độ thời xưa, mình là một nông dân người Ấn, được sống cùng thời với Đức Phật. Trên đường ra đồng, mình gặp một Sa môn ôm bình bát đi ngược chiều, hào quang tỏa sáng, gương mặt cực kỳ đẹp, dáng đi trầm hùng như con voi chúa,…

Xem chi tiết

Niệm danh hiệu Phật, bồi dưỡng chủng tử Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm danh hiệu Phật, bồi dưỡng chủng tử Phật

Thế giới tây phương Cực Lạc niệm niệm đều thiện , niệm niệm gì? Họ niệm niệm là A Di Đà Phật. Ngày nay chúng ta biết, Phật A Di Đà là thiện trong các điều thiện, không có gì thiện hơn. Vô lượng vô biên cõi nước của mười phương chư Phật, Đức Thế Tôn rất yêu thương chúng ta, từ…

Xem chi tiết

bản thân chưa độ mà đi độ người là chuyện không thể!
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bản thân chưa độ mà đi độ người là chuyện không thể!

Chúng ta đọc trong sách xưa, Đại Sư Viễn Công ở Lô Sơn xây một ngôi đạo tràng niệm Phật hàng đầu, lấy khe suối làm ranh giới. Bước vào đạo tràng này thì vạn duyên buông xả, chỉ nhất tâm niệm Phật, không ra khỏi giới tuyến này, chân thật tu hành. Chúng ta đem sự việc này thật sự làm…

Xem chi tiết

cách phóng sanh trứng cá
Đạo Phật

Cách phóng sanh trứng cá

Thả Trứng Cá & các loại có trứng sống thêm 62 năm! – Vào những năm niên hiệu Tuyên Hòa (1119-1125) vua Tống Huy Tông, có thương nhân rất giàu có, tên Dương Tự. Vào năm 28 tuổi, mộng thấy một vị thần nói với ông ta rằng: “Ông sắp chết rồi, chỉ sống thêm 10 ngày nữa. Thế nhưng nếu ông…

Xem chi tiết

Cõi trời Đao Lợi
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Người tôn vinh chồng

Thế Tôn nói lên câu này lúc ở Xá Vệ, liên quan đến cô Patipùjikà, tức là người tôn vinh chồng. Ở cõi trời ba mươi ba có một vị trời tên là Màlabhàrì – người mang vòng hoa – vào vườn cảnh cùng với một ngàn thiên nữ. Một nửa số thiên nữ trèo lên cây ném hoa xuống, một nửa…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật tỏa hào quang
Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Lời dạy của đức phật

Nếu không bảo kẻ kia làm được thì mình đành phải làm

Chúng ta không phải là người xuất gia. Người xuất gia sống trong chùa nên không bị xã hội tạp loạn gây chướng ngại. Vì họ ít việc nên chẳng khởi tạp loạn. Chúng ta tại gia rất khó làm được vậy, toàn là lo những việc thế tục. Chẳng hạn như nói đến những vật thường thấy thuộc về thất tình:…

Xem chi tiết