Tịnh Độ

Chỉ biết niệm một câu Phật

Các hạnh Vãng Sinh niệm Phật đệ nhất
🌈 Tôi học pháp môn Tịnh Độ, những pháp môn khác tôi đều không biết, chỉ biết niệm một câu Phật, câu Phật này niệm cũng không giỏi, có thể vẫn không có được sự tinh tấn như rất nhiều các vị lão Bồ Tát ngồi ở đây, nhưng cá nhân tôi rất hài lòng đối với pháp môn này, đối với câu danh hiệu này.
🙏 Đại sư Ấn Quang nói: “Một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Chỉ cần niệm thành thục, Thành Phật cũng có thừa, Không học pháp khác, lại có nuối tiếc gì nữa?”.
🔥 Câu Nam Mô A Di Đà Phật này, thành Phật đều có thừa, cho dù những pháp môn vi diệu khác chúng ta không học, thì lại có nuối tiếc gì nữa?
🔥 Học pháp chính là để giải thoát thành Phật, chúng ta niệm câu Phật hiệu này, thành Phật cũng có thừa rồi, không học những pháp môn khác cũng không có gì nuối tiếc – chúng ta cũng sẽ giữ chặc lấy tông chỉ này.
🔥 Phật pháp rất rộng lớn, kinh điển, pháp môn vô cùng nhiều, cuộc đời của chúng ta thì lại có hạn, vì vậy phải giữ lấy một pháp môn – pháp môn mà đời này bản thân mình có thể quyết định thành tựu. Đây chính là tông chỉ mà chúng ta phải nắm chắc.
🙏 Pháp sư Huệ Tịnh cũng nói: Pháp môn niệm Phật mặc dù đơn giản, nhưng có thể đoạn sinh tử, có thể thành Phật.
🌾🔥🌾🔥🌾
Pháp Sư Tịnh Tông
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏
Được gắn thẻ , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *