Ấn Quang Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm

Giác linh đường, nơi tôn thờ xá lợi và những trứ tác của Đại Sư Ấn Quang – Liên tông thập tam tổ

Giác linh đường, nơi tôn thờ xá lợi và những trứ tác của Đại Sư Ấn Quang – Liên tông thập tam tổ. “Năm Dân Quốc thứ 29, ngày 24 tháng 10, Đại sư dự biết kỳ vãng sinh, cho triệu tập chư Tăng và Cư sĩ về chùa Linh Nham. Trong buổi hội đàm, Ngài suy cử Diệu Chơn hòa thượng…

Xem chi tiết

Nên "vuốt đầu niệm Phật" cho trẻ trước khi chúng đi ngủ
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại Sư Ấn Quang dạy chi tiết những điều tinh hoa, quan trọng cốt yếu cần phải nắm rõ để được Vãng Sanh Cực Lạc của Pháp môn Tịnh Độ

[THƯ 19]: Thư gởi cư sĩ Trần Tích Châu – Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao   Như Lai xuất thế, thuyết pháp độ sanh, vốn muốn cho hết thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, tự chứng vô thượng giác đạo mà thôi. Nhưng do căn cơ không bình đẳng, chẳng thể rốt ráo diễn giảng thông suốt…

Xem chi tiết

Đại Sư Ấn Quang kể chuyện ma đoạn dục
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại Sư Ấn Quang kể chuyện ma đoạn dục

Cần phải biết: Đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng, thì những lời lẽ khuyên răn nhân quả báo ứng cứng rắn hay mềm mỏng đều khó thể đoạn tâm ái. Nếu [lúc ấy] có thể quán bất tịnh, một bầu lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Con em đất Trường An ở xứ Tần (Thiểm Tây) của tôi…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu

Trong đời tôi, học Phật đã sáu mươi năm, năm mươi ba năm giảng kinh. Bởi cả đời không có chùa chiền, phải ở chùa người khác, ở nhiều nơi, hằng thuận chúng sinh. Ai mời tôi giảng kinh gì thì giảng kinh đó, chắc cũng giảng được mười mấy bộ kinh. Giống như lời thầy Lí trước đây, có lần thầy…

Xem chi tiết

Câu Phật Hiệu A Di Đà Phật
Tịnh Độ

Niệm Phật đúng cách sẽ nhận được sự gia trì từ mười phương Như Lai

“Đại sư Ấn Quang dạy rằng: “Phương pháp hay nhất của việc dụng công niệm “A Di Đà Phật” là điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm nối nhau“: 1. Ngay lúc niệm “A Di Đà Phật” Tâm chuyên chú vào danh hiệu “A Di Đà Phật”, là nhiếp Ý căn. 2. Miệng phải niệm cho rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp…

Xem chi tiết

Vợ chồng người đồ tể thoát nạn nhờ phóng sanh
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại sư Ấn Quang dạy về phóng sanh

Có người hỏi: “Những người cô độc, những kẻ khốn cùng nghèo đói, ở đâu cũng có, sao không lo chu cấp cứu giúp cho họ, mà chỉ chuyên tâm gấp rút lo cho những loài vật chẳng liên quan gì đến ta, như vậy chẳng phải là đã đảo ngược lấy nhẹ làm nặng, bỏ việc gấp mà làm việc hoãn…

Xem chi tiết

Người có phước đức thật sự là người như thế nào?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

“Tiếc phước” một trong những phương pháp cải tạo vận mạng, đem vận mạng của chính mình sáng tạo lại một lần nữa

Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước đã tích lũy. Nếu như đời này chỉ biết hưởng phước, mà không biết trồng thêm phước, thì tuy vẫn còn phước dư của những đời trước, cũng sẽ hưởng hết trong thời gian rất ngắn. Huống hồ trong sinh hoạt hằng ngày,…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh

Ở đây đưa ra một trường hợp, ví dụ ngày xưa sát sanh, bây giờ phát tâm trì giới. Quý vị thọ giới, thọ năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, phát tâm trì giới. Năm giới này là để đoạn trừ năm loại tập khí. Tập khí quá sâu nặng muốn…

Xem chi tiết

Lão pháp sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sửa xưa, tu nay, rửa tâm, đổi hạnh – khai thị tết âm lịch năm 2020 của lão pháp sư Tịnh Không

Kính thưa chư vị Pháp sư, chư vị đồng học, chúc mọi người năm mới tốt lành! Năm mới, chúng tôi xem được trong Kinh Thọ Tân Tuế, sự sám hối của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là khai thị rất lớn cho chúng ta, đó là sự giáo dục tốt nhất. Phật nói chính Ngài: “Ngã kim dục thọ tân…

Xem chi tiết

Người cùng một nhà đều là ân oán - A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, luôn có vướng bận, thường không buông được

Ngày nay chúng ta niệm Phật, dù niệm nhiều đến đâu, tâm vẫn không thanh tịnh. Như vậy chúng ta là uế, tương phản với tịnh, chúng ta là uế tâm niệm Phật, tâm nhiễm ô niệm Phật, nên hiệu quả thua xa tịnh niệm. Chúng ta vẫn chưa buông được, không nở buông bỏ thế gian này. Trong kinh nói rõ…

Xem chi tiết

Tây Phương tam thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đạo tràng xây xong thì biến thành La Sát, tranh quyền đoạt lợi

Hồi xưa tôi ở Đài Loan giảng kinh tại một đạo tràng, ở đó giảng chẳng bao lâu, đại khái là hơn một tháng, người xuất gia trong ấy mỗi ngày đều cãi lộn. Vì sao cãi lộn? Tranh chức Chấp Sự. Đạo tràng ấy mới xây chẳng bao lâu, cỡ một hai năm, vị lão sư phụ cho đệ tử đi…

Xem chi tiết