Tịnh Độ

Tránh rơi vào bẫy của ma vương

Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
✅ Mấy nay mình gieo duyên ảnh và kinh sách thần chú LĂNG NGHIÊM, khuyên mọi người nên tinh tấn trì thần chú LĂNG NGHIÊM vì những lợi ích và uy lực mạnh mẽ không thể nghĩ bàn của thần chú nhưng cũng nhờ vậy mà mình biết được là rất nhiều bạn đang bị Ma Vương sai con cháu truyền bá là không nên trì thần chú này lí do:
– Trì thần chú phải ăn chay trường.
– Chỉ có sư thầy sư cô ở chùa mới được trì
– Bắt buộc tụng lúc sáng sớm
– Tụng chú Lăng Nghiêm vợ chồng bỏ nhau
– Trì thần chú phải đủ thứ điều kiện này kia khó khăn mới trì được.
Và còn rất nhiều lí do khác nữa mà các bạn khác tâm sự nói với mình là không dám trì thần chú vì điều kiện khó quá.
✅ Các bạn nên biết trên thế giới này thần chú LĂNG NGHIÊM là linh văn mạnh mẽ nhất trị được tất cả Ma quỷ, Tà thuật kễ cả Thiên Ma, giúp duy trì Chánh pháp và Phật pháp nên bọn Ma Vương rất sợ có nhiều người trì thần chú này, ngày nào không còn ai trì thần chú nữa cũng là ngày nhân loại diệt vong.
LỢI ÍCH CHÚ LĂNG NGHIÊM :
🌿 Trong kinh Phật có nói rõ:
Nếu chúng ta đeo chú trên người hoặc treo trên tường nhà, nhờ thần chú gia bị, có thể đến hết cuộc đời tất cả độc hại đều không thể hãm hại.
🌿 NẾU CUNG KÍNH ĐỌC TỤNG, hoặc cung kính biên chép, mang trong người, hoặc thờ cúng trong thôn trang nhà cửa mình cư trú… thì nghiệp chướng từ nhiều kiếp tích tụ đến nay sẽ tan chảy như tuyết gặp nước sôi. Nghiệp chướng tiêu, chánh định hiện tiền, sau đó không lâu, sẽ chứng đắc Pháp Vô Sanh.
🌿 Nếu những kẻ trước kia đã tạo ra năm tội Nghịch và cái tội nặng đáng đọa vào Địa Ngục Vô Gián, hoặc các Tăng Ni đã phạm tội Tứ Khí, Bát Khí, tuy trong các đời trước chưa kịp sám hối. Nay biết đọc tụng, biên chép bài Chú này, đeo giữ trên mình hoặc để ở nơi cư ngụ thì những Nghiệp tích chứa từ trước đều tiêu tan hết, chẳng bao lâu sẽ được Vô Sinh Nhẫn.
🌿 Nếu từng phạm tội Ngũ Nghịch, nhờ uy lực của chú, tất cả tội nặng cũng sẽ tiêu diệt hết. Cũng không bị tất cả yêu ma quỷ quái, cho đến oan gia, tai bay vạ gió, nghiệp chướng xưa cũ, tai ương, nợ cũ từ vô thỉ kiếp đến nay đến quấy phá xâm hại v.v… Có được năng lực miễn dịch với các loại rau bị nhiễm thuốc trừ sâu, các loại vi – rút…
🌿 Nếu có các Quốc Độ, châu huyện, làng xóm bị nạn đói kém, ôn dịch hoặc những nơi bị binh loạn, giặc cướp đánh nhau và tất cả những nơi có tai nạn khác… thì cứ viết bài Chú này dán ở bốn cửa thành, các Tháp Miếu hoặc viết lên ngọn cờ, cây phướng và khiến chúng sinh nơi ấy thừa phụng bài Chú này, cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường đồng thời khiến mỗi người dân đeo bài Chú trên mình hoặc để ở nơi cư ngụ thì tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt.
🌿 Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “HOẶC ĐỌC, HOẶC TỤNG, HOẶC CHÉP, HOẶC ĐEO, HOẶC CẤT GIỮ, CÁC KIỂU CÚNG DƯỜNG, THÌ KIẾP KIẾP KHÔNG PHẢI SANH RA Ở NƠI NGHÈO CÙNG, HẠ TIỆN, KHÔNG AN VUI.”
🌿 Như người phụ nữ chưa có con. Nếu muốn cầu con mà hay chí Tâm tưởng niệm hoặc đeo Chú này thì sẽ sinh được những đứa con trai, con gái có phước đức Trí Tuệ. Kẻ nào cầu sống lâu được sống lâu, cầu Phước Báo được Phước Báo, cho đến cầu thân thể xinh đẹp khỏe mạnh sẽ đều được như thế. Sau khi chết, tùy Nguyện vãng sinh trong mười phương Quốc Độ, chắc chắn chẳng sinh vào nơi biên địa, giòng tộc hạ tiện và không phải mang những thân hình uế tạp.
🌿 Nếu có chúng ở các Quốc Độ. Hễ chỗ nào có bài Chú này thì Trời Rồng vui mừng, mưa gió thuận hòa, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui. Những tai chướng do tất cả Ác Tinh biến quái ở mọi nơi đều chẳng thể khởi sinh, người chẳng chết yểu, gông cùm xiềng xích chẳng dính vào thân, ngày đêm ngủ yên thường chẳng gặp mộng ác.
Nên bọn chúng dùng đủ mọi cách tuyên truyền làm mọi người nãn không dám trì thần chú LĂNG NGHIÊM nữa, bây giờ là thời Mạt pháp rồi, Tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng nên mọi người khi nghe ai nói gì phải dùng Trí tuệ tìm hiểu phân tích xem đúng hay sai, nếu không rất dễ rơi vào Ma đạo, đi sai đường và xa rời Phật pháp.
✅ Sự thật thì Phật pháp quan trọng nhất là Tâm, đúng là nếu như trì kinh hay trì chú mà ăn chay hay giữ giới được thì hiệu quả sẽ không thể nghĩ bàn nhưng không có nghĩa là không làm vậy là không trì được, bởi vậy tất cả mọi người hãy cố gắng tinh tấn và trì thần chú LĂNG NGHIÊM thành tâm thì sẽ thấy sự vi diệu của thần chú.
✴ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
✴ NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
Nguồn: An sĩ Toàn Thư
Được gắn thẻ , , ,

1 bình luận trong “Tránh rơi vào bẫy của ma vương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *