Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lấy sinh mạng của chúng sanh ra để làm thú vui tiêu khiển, tương lai đều bị đọa vào địa ngục

Cảm ứng Bồ Tát Địa Tạng cứu khổ
Đá gà, chọi dế, đấu bò, đấu trâu, chém lợn,… họ thích lấy sinh mạng của chúng sanh ra để làm thú vui tiêu khiển, tương lai đều bị đọa vào địa ngục để lãnh chịu hình phạt y như cách họ đối xử với những con vật này !
– Cô Đinh Gia Lệ: Thưa Pháp Sư, xã hội hiện nay có rất nhiều nơi dùng động vật làm trò tiêu khiển giải trí, ví dụ như chọi gà, đá dế, đấu bò, lấy những động vật này làm thú vui, để cho chúng tàn sát lẫn nhau, sau đó cá cược. Khi con ra nước ngoài xem đấu bò của họ, con cảm thấy rất thê thảm, để cho bò tàn sát lẫn nhau, cuối cùng sẽ là con đường chết, hai con bò đều bị thương, nhất định sẽ có một con bị sừng đâm đến máu me đầm đìa và chết tại đấu trường. Khi người đấu với bò cũng vậy, cuối cùng đấu bò xong, sau khi chơi đùa một trận xong, họ còn lấy xiên đâm con bò chết tại chỗ. Con cảm thấy tàn nhẫn vô cùng, thưa Pháp Sư, thật là tàn nhẫn. Ngài nói họ sẽ phải gánh chịu quả báo như thế nào?
– Hoà thượng Tịnh Không: Bạn thấy cảnh đó chính là tướng địa ngục.
– Cô Đinh Gia Lệ: Tướng địa ngục à?
– Hoà thượng Tịnh Không: Đúng thế. Để bạn thấy được tương lai, kiếp sau của họ là ở địa ngục chịu loại hình phạt như vậy. Hình phạt không phải chỉ chịu một lần, một ngày không biết phải chịu bao nhiêu lần. Lần này chết rồi, gió trong địa ngục hễ thổi qua là sống trở lại, sống lại rồi tiếp tục chịu tội. Cho nên một ngày một đêm muôn lần sống muôn lần chết, không giả dối tí nào cả. Không phải chết một lần là xong, làm sao lại dễ dàng như vậy.
– Cô Đinh Gia Lệ: Thưa Pháp Sư, ngài xem trò chọi gà này, hai con gà đấu đá nhau, chính con người tự tạo ra việc này. Ngài nói có phải sau này nếu chúng làm người thì chúng cũng sẽ chọn loại đấu tranh này của họ đúng không?
– Hoà thượng Tịnh Không: Đúng, sẽ chọn loại đấu tranh của họ, người đấu tranh với người chính là chiến tranh, kiếp binh đao của thế gian chính là do như vậy mà có. Điều này thật không có đạo đức, tâm sân hận, tâm ngạo mạn.
– Cô Đinh Gia Lệ: “Vì ta cao hơn ngươi, ta vượt lên ngươi, nên ta phải trêu cợt ngươi, ta phải đùa giỡn ngươi, ta phải chọn thú vui này”.
– Hoà thượng Tịnh Không: Đó không phải là vui, đó là tạo nghiệp.
– Cô Đinh Gia Lệ: Tạo nghiệp ạ?
– Hoà thượng Tịnh Không: Đó là tạo tội ở ba đường ác.
– Cô Đinh Gia Lệ: Tạo tội ở ba đường ác?
– Hoà thượng Tịnh Không: Làm gì có thú vui như vậy chứ? Đây chính là họa phước mà tự họ không biết, giá trị quan điên đảo rồi. Đó là khổ, không phải là vui, làm những việc như thế là tạo ba đường ác.
– Cô Đinh Gia Lệ: Thưa Pháp Sư, ngài xem này, đây cũng là một loại thú vui, ngài thấy không ạ, rất nhiều người! Đây là lễ thi giết heo. Pháp Sư xem này, rất nhiều người đang chụp hình. Sau đó, Pháp Sư xem bức ảnh này, con heo đã bị chặt ra rồi.
– Hoà thượng Tịnh Không: Đúng vậy, làm những việc như thế, sau này tự bản thân họ phải chịu quả báo.
– Cô Đinh Gia Lệ: Thầy xem con heo này, Pháp Sư xem bộ dạng đau khổ của nó. Kiếp sau họ chắc chắn phải lãnh quả báo như vậy.
– Hoà thượng Tịnh Không: Đúng thế. Trước đây ở Trung Quốc, thời đại của Tần Thủy Hoàng, ngũ mã phanh thây Lý Tư chính là loại quả báo này.
• Trích từ: CĂN NGUYÊN CỦA TAI NẠN VÀ BỆNH TẬT – Tập 3.
HÃY TRÂN TRỌNG SINH MẠNG, XIN ĐỪNG GIẾT HẠI ĐỘNG VẬT.
Người phỏng vấn: Cô Đinh Gia Lệ.
Khách mời: Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không.
Ngày: 21/4/2012.
Tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *