Cảm ứng Bồ Tát Địa Tạng cứu khổ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lấy sinh mạng của chúng sanh ra để làm thú vui tiêu khiển, tương lai đều bị đọa vào địa ngục

Đá gà, chọi dế, đấu bò, đấu trâu, chém lợn,… họ thích lấy sinh mạng của chúng sanh ra để làm thú vui tiêu khiển, tương lai đều bị đọa vào địa ngục để lãnh chịu hình phạt y như cách họ đối xử với những con vật này ! – Cô Đinh Gia Lệ: Thưa Pháp Sư, xã hội hiện nay…

Xem chi tiết