Nếu như không thể vãng sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc thì bạn biết ắt đoạ vào Địa Ngục - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu như không thể vãng sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc thì bạn biết ắt đoạ vào Địa Ngục

Hiện tại bày ra trước mắt chúng ta hai con đường: nếu như không thể vãng sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc thì bạn biết ắt đoạ vào Địa Ngục. Phía sau kinh Vô Lượng Thọ nói, A Xà vương tử cùng 500 trưởng giả tử, các vị xem qua đoạn đó, Phật nói những người đó đã từng cúng…

Xem chi tiết

Cảm ứng Bồ Tát Địa Tạng cứu khổ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lấy sinh mạng của chúng sanh ra để làm thú vui tiêu khiển, tương lai đều bị đọa vào địa ngục

Đá gà, chọi dế, đấu bò, đấu trâu, chém lợn,… họ thích lấy sinh mạng của chúng sanh ra để làm thú vui tiêu khiển, tương lai đều bị đọa vào địa ngục để lãnh chịu hình phạt y như cách họ đối xử với những con vật này ! – Cô Đinh Gia Lệ: Thưa Pháp Sư, xã hội hiện nay…

Xem chi tiết

Nghiệp sát từ ăn thịt chúng sanh quá nhiều phải đoạ vào địa ngục
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nghiệp sát từ ăn thịt chúng sanh quá nhiều phải đoạ vào địa ngục

Kinh văn: “Cô Quang Mục trả lời: Tánh thân mẫu con chỉ thích ăn những loài cá, ba ba [Ngày nay gọi là hải sản, bà ta rất thích ăn đồ biển]. Khi ăn những loài cá, ba ba này, phần nhiều là ăn trứng và con của các loài ấy. Hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn, nếu tính đếm…

Xem chi tiết

Vị ni sư vì tiền thân thề độc nên phải chịu quả báo tàn khốc
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Vị ni sư vì tiền thân thề độc nên phải chịu quả báo tàn khốc

Vào thời đức Phật còn tại thế, có vị tỳ kheo ni tên là Vi Diệu, sau khi chứng đắc quả A-la-hán liền tự nói ra với ni chúng những quả báo thiện ác của chính mình trong đời trước. Tỳ kheo ni Vi Diệu kể lại rằng: “Vào đời quá khứ, ta từng làm vợ của một vị trưởng giả rất…

Xem chi tiết