Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc dạy dỗ con cái… hết thảy đều là tu bố thí, tu cúng dường, chỉ là dụng tâm khác nhau…

Hiện nay trong xã hội có rất nhiều người luôn cảm thấy mình rất khổ, đều rất muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu mà cải thiện. Đức Phật dạy chúng ta nếu muốn cải thiện hoàn cảnh của chính mình thì cần phải đoạn ác tu thiện, chuyên tu cung…

Xem chi tiết

Dạy con làm phước từ thời niên thiếu - Tượng Đức Phật ngồi thiền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Âm đức thì thiên địa quỷ thần báo đáp cho bạn, cái báo này rất hậu

“Quảng tích âm công” vì tất cả các chúng sanh phục vụ, đây gọi là công đức. Cái gì gọi là “âm công”? Bạn làm xong một việc tốt, không thể để người khác biết, kẻ khác biết được rồi vừa mới khen ngợi, mới biểu dương thì “công” của bạn chẳng còn nữa, lập tức liền biến mất, khi người ta…

Xem chi tiết

Âm Đức và Dương Đức
Đạo Phật

Âm đức và dương đức

– Người xưa nói Tích Đức, Tích Âm Đức. – Từ nhỏ chúng ta vẫn thường nghe ông bà căn dặn: “Phải tích Âm Đức, không cho mình thì cũng là cho con cháu”. Nhưng thế nào gọi là Âm Đức và Dương Đức? Làm việc tốt muốn người khác biết gọi là “Dương Đức”. Dương Đức phúc báo nhanh, người ta…

Xem chi tiết

Quảng tích âm công - Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quảng tích âm công

Cái gì là âm công? Âm công hay còn gọi là âm đức, là làm việc thiện, làm việc tốt không để ai biết, cũng tức là lặng lẽ đi làm việc tốt. Điển hình là những nhà hảo tâm giấu tên, những người hoằng pháp lợi sanh, những người trong âm thầm luôn làm đẹp cho đời… Những việc làm như:…

Xem chi tiết

Phước báu Niệm Phật
Đạo Phật

Thế nào là phước đức và âm đức?

Trong việc tu phước thì phước báo mà chúng ta tu được đó được chia ra làm 2 loại: 1. Âm đức: Người tích chứa âm đức thì bản thân người đó và con cháu đời sau sẽ nhờ âm đức này mà được tiêu tai giải nạn, gặp dữ hoá lành, công thành danh toại, gia tộc hưng vượng. Vậy thế…

Xem chi tiết

Đức Phật và qủy thần
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

“Âm đức” thiên địa quỷ thần báo đáp cho bạn

Người xưa nói rất hay. “Âm đức” thiên địa quỷ thần báo đáp cho bạn, cái báo này rất hậu. “Dương thiện hưởng thế gian”, họ hưởng thụ kẻ khác cung kính tán thán, sự cung kính tán thán của kẻ khác cũng là phước, thì lập tức phước đó bạn hưởng sạch hết. Nhất là hiện nay, hiện nay thế gian…

Xem chi tiết

niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Tích âm đức cho cha mẹ

Lâm Thừa Mỹ người ở Phúc Kiến, mồ côi cha từ thuở bé, người mẹ ở vậy thủ tiết thờ chồng, vất vả nuôi con. Thừa Mỹ lớn khôn ngày đêm buồn khổ than khóc, không biết làm cách nào để báo đáp công ơn cha mẹ. Nhân có một vị thiền sư bảo ông rằng: “Người con hiếu thảo nghĩ đến…

Xem chi tiết

U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đạo Phật

Khẩu nghiệp, một trong những tác nhân gây tổn âm đức và phước đức

Hiện nay, tại các tự miếu, chùa chiền đa phần đều hướng Phật tử chuyên tu phước thiện. Hầu như tháng nào cũng có vài chuyến từ thiện, đem những vật phẩm cần thiết đến những nơi nghèo khó mà cứu giúp. Điều này thật sự rất tốt, vì qua đó Phật tử có nhiều cơ hội gây tạo phước điền cho…

Xem chi tiết