Âm Đức và Dương Đức
Đạo Phật

Âm đức và dương đức

– Người xưa nói Tích Đức, Tích Âm Đức. – Từ nhỏ chúng ta vẫn thường nghe ông bà căn dặn: “Phải tích Âm Đức, không cho mình thì cũng là cho con cháu”. Nhưng thế nào gọi là Âm Đức và Dương Đức? Làm việc tốt muốn người khác biết gọi là “Dương Đức”. Dương Đức phúc báo nhanh, người ta…

Xem chi tiết

niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Tích âm đức cho cha mẹ

Lâm Thừa Mỹ người ở Phúc Kiến, mồ côi cha từ thuở bé, người mẹ ở vậy thủ tiết thờ chồng, vất vả nuôi con. Thừa Mỹ lớn khôn ngày đêm buồn khổ than khóc, không biết làm cách nào để báo đáp công ơn cha mẹ. Nhân có một vị thiền sư bảo ông rằng: “Người con hiếu thảo nghĩ đến…

Xem chi tiết

Biết Lỗi Và Sửa Lỗi Là Công Phu Tu Hành
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm việc thiện không nên khoe, làm việc ác hãy nên nói

Thánh nhân thế xuất thế gian dạy chúng ta phải tích âm đức. Âm là không để cho người khác biết. Chúng ta đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức không nên để người khác biết, không nên để người tán thán. Địa vị của chính chúng ta càng thấp càng tốt, làm công đức có tốt hơn cũng như không…

Xem chi tiết