Ý nghĩa pháp khí Mật tông Tây Tạng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong Kinh, đức Phật đã nói rất rõ ràng “thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh nghiệp thành tựu”

Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều pháp môn, đấy cũng là phương pháp. Những phương pháp ấy có những thứ ta có thể chọn lấy, có những thứ ta không có cách gì chọn được, vì những phương pháp ấy đích xác là mỗi người mỗi khác, chẳng hề thấy mỗi thứ phương pháp đều sử dụng thích hợp cho mọi…

Xem chi tiết

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khai thị cho người chết và người bệnh

* Có nhiều người chủ trương khi lâm chung hoặc giả là đã siêu tiếng Vãng Sanh rồi phải nên khai thị. Khai thị cho người mất và oán thân trái chủ của họ, cũng có người chủ trương không cần phải khai thị chỉ cần một câu niệm Phật, niệm cho đến cùng. Xin hỏi cách nào đúng Pháp hơn? Người…

Xem chi tiết

Tâm Bồ Đề
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Gặp duyên chẳng đồng

Một ngày không đọc Kinh thì Bồ Đề liền suy, phiền não liền thêm lớn. Ba ngày không đọc Kinh thì hoàn toàn thối chuyển. Do đó người đời trước có duyên sâu, ngày ngày đọc Kinh, ngày ngày niệm Phật, từ đầu năm đến cuối năm đều không gián đoạn, cho nên tính cảnh giác của họ rất cao, dần dần phiền não chuyển biến thành Bồ Đề, giác ngộ rồi, chân thật là phá mê khai ngộ.

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế Tôn đại từ đại bi phó thác trách nhiệm giáo hóa chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát

Sau khi đức Thế Tôn diệt độ, trước khi vị Phật kế là đức Phật Di Lặc xuất hiện trên thế gian, đoạn thời gian này vô cùng lâu dài, trong “Kinh Di Lặc Hạ Sanh” đức Phật nói với chúng ta, dùng cách tính của thế gian chúng ta là khoảng chừng hơn năm mươi sáu ức năm (5,6 tỷ năm)

A Mi Đà Phật lời chúc phúc rất viên mãn, rất hoàn mỹ - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ

Thế giới Tây Phương Cực Lạc, trên “Kinh Di Đà” nói rất hay, đều là “Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ”, nghĩ xem chúng ta có thiện hay không? người ta đều là thượng thiện, chúng ta là bất thiện mà đi đến bên đó, bản thân cũng rất xấu hổ, bản thân nhìn thấy những người này cũng sẽ…

Xem chi tiết

Những phiền não trở ngại trên bước đường tu tập
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sám hối là phương pháp gột rửa, tức là gột rửa sạch sẽ tâm địa

Quý vị ngàn vạn phần đừng nên bứt rứt, ảo não vì chuyện cũ, đừng nên nghĩ tới những tội nghiệp trước kia, chuyện quá khứ kể như xong. Quý vị hằng ngày nghĩ đến tội lỗi, nghĩ tới tội lỗi ấy thì lẽ nào chẳng đọa trong địa ngục? vì sao chẳng nghĩ đến A Di Đà Phật? vì sao chẳng…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế giới Cực Lạc tại sao được thù thắng như vậy?

Thế giới Cực Lạc tại sao được thù thắng như vậy? Đây là do được uy lực bản nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Bản nguyện ở chỗ nào vậy? Chỗ chúng ta hiện nay học chính là bản nguyện của Ngài. Nếu như chúng ta sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không có loại năng lực này…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi, trong tất cả các cảnh duyên, chúng ta không xa rời Phật A Di Đà, không xa rời Quán Thế Âm Bồ Tát

“Lại Bảo Vũ Kinh viết: “Có thế giới tên là Ta bà, nước đó có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu chư hữu tình nghe đến danh Ngài, tức nghe danh hiệu đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nơi A nậu bồ đề được bất thoái chuyển, do nhờ Như Lai bổn nguyện lực vậy”. Mấy câu nói trong…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không - Trụ trì, chấp sự, thầy tri sự, thầy duy na, thủ tọa hòa thượng đều là hộ pháp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Luân hồi trong lục đạo là cơn ác mộng!

Nay chúng ta chấp trước giả tướng quá mức, nên tương phản với chân tướng của vũ trụ và nhân sinh mà không biết, do mê mất, coi Giả là Chân, hoàn toàn mê mất Chân. Đã mê mất chân tướng, bèn chuyên làm chuyện giả. Lục đạo luân hồi là giả, đúng là giả, nhưng nếu quý vị chẳng giác ngộ…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà cứ hết lần này đến lần khác bao dung cho chúng ta
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người thật sự niệm Phật sẽ có tướng mạo đoan chính

Người thật sự niệm Phật, thật sự tu hành, mỗi ngày đều không ngừng trau dồi tánh đức của mình, người ngoài vừa nhìn vào thì liền thấy ngay gương mặt của họ rất sáng sủa, giống như đang phóng quang vậy, tướng mạo thì vô cùng đoan chính, vô cùng quân tử… Trong Tịnh Độ Tam Kinh nói cho chúng ta…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vãng sanh là một việc đại sự duy nhất ngay trong đời này

Hôm qua Lý cư sĩ nói với tôi (tôi sợ quên đi nên bảo người viết một tờ giấy cho tôi), lão cư sĩ Lý Á Trị 62 tuổi, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm trước vãng sanh, rất nhiều ngày trước đó bà thấy được Tây Phương Tam Thánh sắc thân vàng ròng. Lão cư sĩ thường hay ở niệm…

Xem chi tiết