Nghiệp cứ trả - phước cứ làm - đạo cứ tu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế nào là tu phước?

Mọi người thường thường nghe nói đến 2 từ “Phước báo”, nhưng lại không thể thấu triệt cái gì là phước? Họ cứ luôn cho rằng phải ăn sung mặc sướng, phải giàu sang phú quý, phải tiền hô hậu ủng, phải vui vẻ khoẻ mạnh, phải gia đạo hoà thuận thì mới gọi là phước. Điều này không sai, nhưng phạm…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tập Niệm thầm, Niệm trong lòng, nghe trong tâm, cách nghe này chính là cách “phản văn văn tự tánh” của Quán Thế Âm Bồ Tát

Tín, Nguyện, Trì danh đơn giản chỉ là một câu A Di Đà Phật này phải thường niệm mọi lúc mọi nơi đừng gián đoạn, tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm, đừng niệm nhanh A … Di … Đà … Phật. ..tốc độ như vậy là được, mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Những người niệm Phật vãng sanh phần lớn thân thể đều mềm mại

Có một số người vãng sanh thân thể mềm mại, đại khái những người niệm Phật vãng sanh phần lớn thân thể đều mềm mại, đây là tướng tốt. Ngược lại, có một số người thân thể cứng đờ, nguyên nhân là gì? [Khi chết mà] kinh hoàng sợ hãi thì thân thể sẽ cứng ngắc; khi chết rất tự tại, một…

Xem chi tiết

HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Căn cứ để nhận biết người đắc quả A La Hán

Hòa thượng Tuyên Hóa giảng Căn cứ vào đâu để biết được đó là một bậc Thánh nhân đã chứng đắc quả vị thứ tư của hàng A La Hán? Cách để nhận biết người đắc quả A La Hán Khi bậc Thánh nhân hàng Tứ quả bước đi, chân không hề chạm đất. Bàn chân ngài thường ở cách mặt đất…

Xem chi tiết

Nam mô Quan Âm Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tất cả những vị thần trong các tôn giáo chỉ có một vị biến hiện ra

Bạn thấy trong Kinh Lăng Nghiêm Phật có nói: “Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”, bạn thấy trong phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm muốn dùng thân gì để độ thì Ngài liền hiện ra thân đó, thật tự tại biết bao. Cho nên Quán Thế Âm được gọi là Quán Tự Tại, muốn dùng thân Phật để…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cái gì là công đức chân thật?

Bạn xem câu: “Tu chư công đức, nguyện sanh Tịnh Độ”. Cái gì gọi là công? Cái gì gọi là đức? Điều này bạn không thể không biết. Nói một cách đơn giản, công là công phu, đức chính là thứ bạn thu hoạch. Người Trung Hoa thường nói: “Một phần cày cấy, được một phần thu hoạch”, bạn đã hạ công…

Xem chi tiết

Làm sao để biết chính mình niệm Phật đã đạt được công phu thành phiến hay chưa
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một vạn (10 ngàn) người niệm Phật, thật sự có thể vãng sanh chỉ vài ba người

à ế à để ầ ị Ðộ? ô ượ ọ ó ấ õ: “á ồ Ðề â, ấ ướ ệ ậ”. Nếu quý vị không phát Bồ Ðề tâm, chỉ nương vào nhất hướng chuyên niệm, kết quả không thể vãng sanh, xin quý vị nên thận trọng. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Một vạn (10 ngàn) người niệm Phật, thật sự…

Xem chi tiết

Trần Thái Tông với tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm đời Trần
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Xuất gia có 4 hạng người

Phật giáo trọng thực chất không trọng hình thức, cho nên xuất gia là hình thức. Vì vậy bạn phải hiểu được việc xuất gia này ở trong Phật pháp nói có 4 loại, xuất gia là những loại “gia” nào? Hiện nay người đã xuất là điền trạch gia, trong cái gia của bạn có nhà cửa, có tài sản, có…

Xem chi tiết

Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người đại tu hành không lầm nhân quả

Chư Phật Như Lai thị hiện trong thế giới chúng sanh, thường cũng thị hiện có nghiệp chướng. Chư vị phải biết nghiệp chướng đó là thị hiện, đều là phương pháp giáo hóa của các Ngài, là nghi thức giáo học chứ chẳng phải thật. [Các Ngài thị hiện như vậy nhằm] giúp phàm phu chúng ta cảnh giác đến việc…

Xem chi tiết

In hình Phật, danh hiệu Phật vào báo chí
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất tâm Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ dù trong tai nạn lớn bạn vẫn có thể được bình yên

Hiện nay thế gian này có tai nạn, tai nạn quá nhiều chúng ta không thể nào dự liệu được, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều có thể gặp, chúng ta làm sao đối phó? Lúc trước thầy Lý dạy chúng ta chỉ có cách duy nhất là nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Do đó trong…

Xem chi tiết

Tại sao người sống thiện, tinh tấn tu hành lại gặp nhiều ác nghiệp?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bất văn tam đồ khổ nạn chi danh, thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ

Kinh văn: “Bất văn tam đồ khổ nạn chi danh, thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ”. Câu này là “nguyện trong nước không ác đạo” trong 48 lời nguyện. Ở chỗ này chúng ta phải nghĩ đến, ba đường ác là quả báo. Có quả thì có nhân. Nhân là gì? Nhân rất là phức tạp. Phật thường nói sự…

Xem chi tiết

Mỗi ngày có thể lạy Phật ba trăm lạy - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cung kính, khiêm nhường nhưng không thể học theo!

Khi mới học Phật, tôi có một ban học rất thân. Lúc đó chúng tôi có ba người, ba người cùng tuổi mà vận mạng đại khái gần giống nhau. Những người bói toán xem tướng, nói ba người chúng tôi đều không qua được 45 tuổi. Thật vậy, năm 45 tuổi, hình như là tháng ba, người thứ nhất ra đi…

Xem chi tiết