Nên "vuốt đầu niệm Phật" cho trẻ trước khi chúng đi ngủ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu nhân duyên niệm Phật công đức niệm Phật được hoằng dương khắp thế gian thì tai nạn lớn cỡ nào cũng có thể hóa giải!

Nhân duyên niệm Phật bất khả tư nghì, công đức của danh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” bất khả tư nghì. Nếu nhân duyên niệm Phật, công đức danh hiệu được hoằng dương khắp thế gian này, thì thế giới có tai nạn lớn cỡ nào cũng có thể hóa giải. Nhân duyên ở đây là hội đủ “Tín, Nguyện,…

Xem chi tiết

Hạnh phúc là gì?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế nào là lấy khổ làm thầy?

Đức Phật trong các Kinh điển thường hay khuyên dạy chúng ta: “Phải lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy”. Bởi vì nếu cuộc sống của chúng ta kham khổ 1 chút, thì chúng ta đối với cái thế gian này sẽ chẳng có lưu luyến. Nếu như cuộc sống của chính mình quá sung sướng, ngày ngày chỉ biết tham…

Xem chi tiết

Bàn thờ Phật - Tâm địa xấu ác, không thể vãng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Càng xả thì càng đắc (được), càng thí càng có nhiều, càng thí càng được nhiều

Ðức Phật dạy chúng ta hai chữ “Xả Ðắc”. Bạn phải hiểu hai chữ này thật sâu, tại sao? Vì càng xả thì càng đắc (được), đây là định luật nhân quả.
Cơn bão kinh tế lần này, [đây là tình trạng] kinh tế suy thoái, chư vị thấy rất rõ ràng, hầu như mỗi người đều chịu ảnh hưởng, chúng ta quán sát kỹ mới thấy Cư Sĩ Lâm chẳng bị ảnh hưởng, không những chẳng bị ảnh hưởng, nguồn thâu nhập của Cư Sĩ Lâm còn tăng lên.

Pháp môn tịnh độ tam căn phổ bị
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Pháp môn Tịnh Độ thù thắng không gì bằng

Pháp môn Tịnh Độ thù thắng không gì bằng, thế xuất thế gian bất cứ một pháp môn nào cũng đều không thể so sánh. Ngay trong một đời này, chúng ta có duyên gặp được không phải là ngẫu nhiên, không phải là việc trùng hợp. Trong kinh Phật nói với chúng ta, thiện căn – phước – đức nhân duyên…

Xem chi tiết

Bố thí Pháp là phước báu lớn nhất - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thì ra toàn bộ Phật pháp, đến cuối cùng muốn leo lên tới đỉnh thì chính là Nam Mô A Di Đà Phật

Sáu chữ này tức là tất cả Phật Pháp, niệm sáu chữ này tức là niệm tất cả Phật Pháp. Không có một bộ kinh nào rời khỏi danh hiệu này, không có một Pháp môn nào rời khỏi danh hiệu này, cũng không có một vị Phật Bồ Tát nào rời khỏi danh hiệu này. Cho nên bạn niệm một câu…

Xem chi tiết

Chư vị đồng học nếu thật sự yêu mến tôi, phải giữ trật tự! không cần đích thân đến gặp tôi một lần... - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tôi không nhắc đến một câu “A Di Đà Phật”, cũng không nói rằng Tịnh Độ Di Lặc không bằng Tịnh Độ Di Đà

Đọc kinh, nghe giảng có thể giúp chúng ta nhìn thấu, buông xả, giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nói một cách khác, hiểu rõ chân tướng đời này của chính mình đến với thế gian này. Nếu có thể triệt để hiểu rõ đời sống một đời này của chúng ta cũng như hoàn cảnh xung quanh mà chúng ta gặp phải, tự nhiên liền sẽ buông xả

Đại lão HT.Thích Trí Tịnh
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Pháp môn Niệm Phật là phương tiện thù thắng của Như Lai

Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ, đức tướng như Phật không khác. Chỉ vì giác tánh theo trần lao, nên toàn thể trí đức chuyển thành vô minh phiền não. Rồi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp hữu lậu, kết thành quả báo trong Tam giới. Từ quả báo sanh tử phiền não, rồi lại gây nghiệp hữu lậu…