Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Cõi đời có mẹ hiền thì mới có con hiền

Hiện nay muốn xương minh sự lý nhân quả và phương pháp thực hành [điều đó] thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục trong gia đình; nhưng giáo dục trong gia đình lại phải lấy phụ nữ làm chủ thể. Bởi lẽ, đời có mẹ hiền thì mới có con hiền. Noi theo bậc hiền mẫu thời cổ, thực…

Xem chi tiết

Niệm Phật - Đức Phật cầm hoa sen
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Đi đường nào phải đi thẳng một đường, không được sơ suất

Trong những ngày qua tôi thường thường nói: “đi đường nào phải đi thẳng một đường, không được sơ suất”. Nếu mình đi con đường phá nghiệp, mình là người tự lực tu chứng. Đã là tự lực tu chứng rồi thì đành bỏ rơi quang minh của A Di Đà Phật. Còn người nào quyết lòng nương theo quang minh của…

Xem chi tiết

Buông bỏ cho thân tâm nhẹ nhõm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật 3 năm Phật thành mây khói

Pháp sư Ngộ Toàn có hỏi một câu hỏi: Niệm Phật Đường thành lập đến nay, đã hơn một năm rưỡi. Khi mới thành lập, đại đa số các bạn đồng tu đều rất tinh tấn, thế nhưng đến nay có rất nhiều người đã thoái tâm ban đầu. Vậy làm thế nào để có thể giúp đỡ họ? Sự việc này…

Xem chi tiết

Đức Phật
Đức Phật

Những câu chuyện xúc động về tiền thân của Đức Phật

Trong kinh Bổn Sanh có kể rất nhiều tiền thân của Đức Phật làm chúng ta xúc động. Có những kiếp Người thị hiện làm thân nai, thân khỉ chúa, hay chim oanh vũ… Ví dụ câu chuyện về cử chỉ nhân từ của chim Oanh vũ là tiền thân của Đức Phật. Ngày xưa, có một ông vua nóng nảy, thường…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thật thà y giáo phụng hành thì nhất định sẽ tránh xa được hết thảy nghiệp ác

Trong ba nghiệp thì khẩu nghiệp là dễ phạm nhất mà không biết được sự nặng nhẹ của tội này. Cho nên Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ khuyên dạy chúng ta khéo giữ ba nghiệp, trong đó khẩu nghiệp được đặt lên hàng đầu. Câu thứ nhất Ngài dạy: “Khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người”. Người khác không…

Xem chi tiết

Đức Phật

Văn Thù Bồ Tát

Văn Thù Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại diện cho trí tuệ của Chư Phật. Vị Bồ Tát này rất gần gũi với chúng sinh. Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về vị Bồ Tát này. Những người có niềm đam mê với Phật chắc chắn sẽ không thể nào không biết đến Văn Thù Bồ Tát. Đây là…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

6 lời căn dặn vàng ngọc của Ân sư Tịnh Không

1. Sám hối là gì? Từ nay không bao giờ làm điều đó nữa là sám hối chân thật. Quí vị chỉ nói cho người khác nghe, phát lồ sám hối rồi ngày mai lại làm như thế. Vậy thì vô ích, đấy là giả tạo, không phải sám hối thật sự. Quan trọng nhất là từ nay không bao giờ làm…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sự khác nhau giữa phàm và Thánh

Sự khác nhau giữa phàm và Thánh, nói đơn giản nhất là phàm phu chỉ chuyên nhìn thấy lỗi của người khác, không thấy lỗi của chính mình. Thánh nhân hoàn toàn ngược lại, chỉ nhìn thấy lỗi của chính mình, không nhìn thấy lỗi của người khác. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay “người chân thật tu hành…

Xem chi tiết

Mười niệm vãng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phương pháp mười niệm này tốt

Người chân thật phát Bồ Đề tâm, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì làm theo “pháp mười niệm” của Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh dạy chúng ta là được. Sáng sớm niệm mười niệm, Pháp sư Quán Đảnh dạy một niệm là một hơi, một hơi thở không hạn chế niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu, thời…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Đạo Phật

Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát được vô lượng công đức

Niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát được công đức vô lượng vô biên. Phàm chúng sanh bất cứ khổ nạn gì, chỉ cần chí tâm niệm: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sẽ được Ngài theo nguyện lực mà âm thầm gia bị cho khỏi khổ được an. Kinh Kim Cang Tam Muội, phẩm Tổng Trì thứ tám, đức…

Xem chi tiết

Người hay làm việc thiện luôn có thiện thần bảo hộ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thiện có thiện báo, ác có ác báo

Cho dù là ở hoàn cảnh nào, môi trường nào, người giác ngộ và người chưa giác ngộ khác nhau chính là ở điểm này. Người giác ngộ sống trong thế gian này là vì chúng sanh, người mê hoặc sống ở thế gian này là vì lợi ích của chính mình. Vì lợi ích của chính mình mà sống trên thế…

Xem chi tiết

Cách trì chú Lăng Nghiêm và học cho mau thuộc - Địa Tạng Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn Quang Đại Sư luận về Trì Chú

* Một pháp Trì Chú chỉ nên dùng làm Trợ Hạnh, chẳng nên lấy Trì Chú làm Chánh Hạnh, coi Niệm Phật là pháp tu phụ! Dù pháp môn Trì Chú cũng chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu được vãng sanh hoàn toàn nhờ vào lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, cũng như do đại thệ nguyện của A Di…

Xem chi tiết