Ba cõi không an giống như nhà lửa
Tịnh Độ

Ba cõi như nhà lửa

Kinh Pháp hoa nói: Ba cõi không an, giống như nhà lửa, các khổ đầy rẫy, thật đáng kinh hãi. “Ba cõi”: Tức là cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc. “Ba cõi không an”, tại sao lại không an? “Giống như nhà lửa”: Cả tam thiên đại thiên thế giới, giống như căn nhà đang cháy hừng hực, đầy lửa lớn.…

Xem chi tiết

Tịnh Độ là "diệu môn"
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Chỗ thù thắng vô song của Tịnh Độ

Tâm phẫn nộ phải làm sao hàng phục đây? Đây là tri thức lớn, đây là công phu chân thật. Người biết dụng công, người có tính cảnh giác cao, khi ý niệm sân hận vừa khởi lên liền niệm “Nam mô A MI Đà Phật”, dùng một câu Phật hiệu này đè cái ý niệm này xuống, đây là người biết…

Xem chi tiết

Tịnh Độ là "diệu môn"
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tịnh Độ là “diệu môn”

Trong phần Phát Khởi Tự thì pháp môn Tịnh Độ mầu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn, không ai có thể hỏi, đức Phật tự xướng lên danh tự của y báo và chánh báo hòng phát khởi. Lại nữa, Phật trí soi xét căn cơ không sai lầm, thấy đại chúng đáng được nghe pháp môn Tịnh Độ mầu nhiệm, đạt được…

Xem chi tiết

[Media] Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao - Cương Lương Gia Xá - HT Thích Thiền Tâm dịch
Tịnh Độ

Hành trang Tịnh Độ

1. Quê hương đích thực “Quê hương có đó mà không chịu về Để cho Từ Phụ dõi mắt chờ trông”. Trong chúng ta, ai cũng ít nhiều được nghe qua những giai điệu mượt mà của bài hát “Quê hương” với những ca từ giản dị, gần gũi, gợi lên trong lòng người một miền quê êm ả, rất đỗi thân…

Xem chi tiết

Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch
Đạo Phật

Người niệm Phật phải kiêm tu Phước Huệ

Pháp sư Viên Anh có nói mấy câu rất quan trọng: “Nếu người niệm Phật kiêm tu phước huệ và có tịnh nguyện, lâm chung, tự nhiên tâm chẳng điên đảo, tâm quy hướng Tịnh Độ”. Ngài tự xưng là chủ nhân của Tam Cầu Đường. Tam Cầu là cầu Phước, cầu Huệ, cầu sanh Tịnh Độ. “Cầu Phước và cầu Huệ…

Xem chi tiết

Pháp sư Oánh Kha niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ
Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật

Tất cả Chư Phật Như Lai, không vị nào không khuyên người cầu sinh Tịnh Độ. Các vị đều không chút lòng riêng tư, không chút tâm thiên lệch mong muốn chúng ta mau chóng thành Phật. Phương pháp thù thắng nhất chính là cầu sinh Tây Phương Tịnh Độ, nhanh hơn so với bất cứ pháp môn nào, thù thắng ngay…

Xem chi tiết

Pháp môn tịnh độ tam căn phổ bị
Tịnh Độ

Pháp môn tịnh độ tam căn phổ bị

Thiền Tông tiếp dẫn người thượng thượng căn, chứ trung căn và hạ căn chẳng có phần; ngay cả với người có căn tánh Đại Thừa, Thiền Tông vẫn còn cao lắm. Đối tượng của [các tông phái thuộc] Giáo Hạ, như Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Pháp Tướng, Tam Luận, là kẻ căn tánh bậc thượng hay bậc trung. Đại khái, người…

Xem chi tiết

Đức Phật Tịnh Độ
Tịnh Độ

Giáo huấn của các vị tổ Tịnh Độ

Thuở xưa, đức Thích Tôn nói kinh Vô lượng thọ tại núi Kì xà quật, nói kinh Quán vô lượng thọ tại thành Vương xá và nói kinh A Di Đà tại vườn Kì Thọ Cấp cô độc, đều nhằm chỉ bày nhân quả của cõi Tịnh độ A Di Đà, nói rõ pháp môn Vãng sanh Tây phương. Nền tảng của…

Xem chi tiết

Đả kích pháp môn Tịnh độ đại thừa là sai lầm
Tịnh Độ

Đả kích pháp môn Tịnh độ đại thừa là sai lầm

Ngài nói: “Mọi tôn giáo đều có ý nghĩa chân thật, trong đó có đạo Phật. Tôn giáo nào cũng đưa con người đến với hạnh phúc và hạnh phúc đó phải bắt nguồn từ một cái nhìn chân thật, trong sáng về mọi bản chất của sự vật…” 1) Xin mời đọc trích dẫn trong Kinh Canki, Trung Bộ Kinh (PG…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 (Giảng lần 5) – HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 (Giảng lần 5) – HT Tịnh Không

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian: Ngày 19 tháng 1 năm 2018. Biên tập: Thích Thiện Luận Dịch giả: Thích Thiện Trang. Youtube Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 MP3   Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập…

Xem chi tiết

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Tịnh Độ

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian

“Pháp và Luật của ta là thầy của các con, đừng nương tựa vào bất kỳ điều gì khác”, là di huấn vàng ngọc của Thích Tôn trước khi nhập vô dư niết bàn, nhất là cho chúng sanh trong thời mạt pháp như ngày nay. Những lời dạy của Ngài được kết tập và lưu trữ trong các tàng kinh kệ…

Xem chi tiết