Địa Tạng Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Người nào phát nguyện học theo gương Bồ Tát Địa Tạng thì bản thân người đó chính là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng

Bấy giờ, các phân thân của Bồ Tát Ðịa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình. Bồ Tát Ðịa Tạng từ một thân mà phân thành nhiều thân, rồi từ nhiều thân lại hợp thành một thân. Bởi từ một thân mà có thể biến thành nhiều thân, cho nên “một” thân cũng chính là “nhiều” thân; nhiều thân…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Người điếc được Bồ Tát Địa Tạng âm thầm gia bị chỉ dẫn pháp môn Niệm Phật cuối đời được vãng sinh

Câu chuyện Quân Thiết Thiều, một nhà cải cách Đông y bị điếc hơn 10 năm, được bồ tát Địa Tạng hướng dẫn niệm Phật. Sau đó mang tiền nhờ người đi in kinh Địa Tạng, dặn người thuật lại chuyện này cho đời sau để báo ân Phật. Quân Thiết Thiều là vị tiền bối về phái cải cách về đông…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đạo Phật

Nguyện lực độ sanh của Bồ Tát Địa Tạng

Đại nguyện của Bồ tát Địa Tạng là “Địa ngục chưa trống, thệ chẳng thành Phật; chúng sanh độ hết, mới chứng Bồ đề”. Nên ân đức của Ngài thật lớn lao vô cùng. Bởi vì chúng sanh cang cường khó giáo hoá, lấy khổ làm vui, vào ra trong lục đạo, xuống lên ba cõi mà không hề thức tỉnh, nên…

Xem chi tiết

Học phật phải mở rông tâm lượng - Tượng thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Phụ nữ mang thai nên tụng Kinh Địa Tạng

Như vậy, ở đời sau, trong toàn thể nhân loại, bao gồm tất cả những người thuộc mọi quốc gia và mọi chủng tộc, giả sử “có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái…” Ở cõi Diêm Phù Ðề của chúng ta thì người mẹ phải chịu nhiều đau đớn khi sinh nở, lắm lúc còn nguy hiểm tới…

Xem chi tiết

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Với những Bồ tát Địa Tạng trẻ trong cuộc đời

Có một vị Bồ tát tên là Ksitigarbha – Bồ tát Địa Tạng. Bồ tát Địa Tạng có lời nguyện rằng Ngài sẽ tìm đến những nơi có thật nhiều đau khổ để giúp người, độ đời. Nhiều vị bác sĩ, ý tá và tác viên xã hội cũng đang làm như vậy. Họ tình nguyện đi đến những nơi có nhiều…

Xem chi tiết

Vua Diêm La nói kệ dưới Địa Ngục
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mới ra khỏi địa ngục một giờ đồng hồ sao trở về sớm vậy?

Được thân người, muốn thành tựu ngay trong đời này, vĩnh viễn không đọa ba đường ác, sự việc này là quá khó. Bản thân chúng ta là một điển hình. Tập khí của chúng ta tại sao nặng như vậy? Vì chúng ta là từ ba đường ác đến. Tập khí này nếu như không đổi, thì sau khi chết lại…

Xem chi tiết

Biết được lỗi mình mới khó
Đạo Phật

Người khờ thành Tổ sư

Trước kia có hai vợ chồng rất hiền lương, cả hai đều siêng năng tiết kiệm, chân thành chất phác, nhờ đó gia đình dần có của ăn của để, cuộc sống rất vui vẻ hạnh phúc. Hai vợ chồng thường nói với nhau, nếu có một đứa con xem như mãn nguyện, giàu mà không có con cũng như không. Tuổi…

Xem chi tiết

Sự linh ứng của Địa Tạng Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Sự linh ứng kì diệu của Bồ Tát Địa Tạng

Tại một ngôi làng nhỏ tên là Anwa có một người phụ nữ rất hiền lương mộ đạo, hết lòng sùng kính Bồ Tát Địa Tạng. Vì nhà nghèo cho nên bà luôn luôn ao ước và vẫn thường cầu nguyện làm sao có được một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng để thờ phụng ở trong nhà. Một ngày nọ, trong…

Xem chi tiết

[Media] Bồ Tát Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa 1998 (28 tập) - HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Bồ Tát Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa 1998 (28 tập) – HT Tịnh Không

Bồ Tát Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa (28 tập) Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không Thời gian: Tháng 12-1998 Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba – Singapore Chuyển ngữ: Hạnh Chơn, Liên Hải & Khánh Hiếu Biên tập: Minh Tâm & Bình Minh   Bồ Tát Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa MP3 001 002 003 004 005 006 007 008…

Xem chi tiết