Tịnh Độ

Thủ ngu Niệm Phật

Khờ khạo mà tu hành, ngốc nghếch mà ăn uống - HT Quảng Khâm
🌾 Những hành giả tu Tịnh Độ Môn phải TRỞ VỀ NGU SI để vãng sanh Cực Lạc…
🌾 Tại sao phải dùng chữ TRỞ VỀ NGU SI? Vì bởi chúng ta đều rất là kiêu mạn, hoặc ngộ nhận cho rằng: “Tôi muốn nhờ vào trí tuệ của chính mình để thoát ly sanh tử”, nhưng lại không có trí tuệ.
🌾 Rõ ràng là nhấc không lên nổi, đã nhấc không lên nổi thì cứ buông xuống đi.
🌾 “TRỞ VỀ NGU SI ”, không phải ở đây ‘ngơ ngơ ngáo ngáo’ mà sống qua ngày tháng, mà là ‘trở về ngu si qui hướng’ (quay về tin nhận) sự cứu độ của Di Đà. Đây chính là “THỦ NGU NIỆM PHẬT” (ôm giữ cái ngu si để niệm Phật).
🌾 Đại sư Thiện Đạo nói: “Chúng ta là thân ngu si, lưu chuyển từ vô lượng kiếp đến nay”, đừng bày ra dáng vẻ ta đây là người thông minh trí tuệ tự mình tu hành nữa, mà nên buông xuống một cách triệt để, toàn thân nương dựa, hoàn toàn nương nhờ Phật A Di Đà.
🌾 Ví dụ có một người mù đi đường, nếu như vẫn bày ra dáng vẻ thông minh nói rằng “tôi biết nhìn, tôi biết đi, tôi biết phương hướng”. Đây không phải là thêm phiền phức sao? Tôi là người mù, tôi nắm lấy tay anh ấy, anh ấy có đôi mắt sáng, anh ấy yêu thương bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, anh ấy dẫn tôi đi đâu, thì tôi theo anh ấy đi đó, tôi không một mảy may suy nghĩ gì cả, tôi không có đôi mắt, làm sao cố gắng đây?
🌾 Ở trên con đường đại đạo để xuất ly sanh tử, chúng ta hoàn toàn là người ngu si, đui mù, phải làm sao bây giờ? Đó chính là: hãy thuận theo dẫn dắt của danh hiệu, danh hiệu dẫn dắt ta đi đâu, thì ta đi đó, chúng ta chỉ là “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật” không cần cái tâm của ta, không cần con mắt của ta, chúng ta không có con mắt trí tuệ.
🌿🌿🌿🌿🌿
Pháp sư Tịnh Tông
Nam mô A Di Đà Phật.
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *