Tịnh Độ

Niệm Phật là con đường hướng thượng – Pháp Sư Huệ Tịnh

Làm sao để biết chính mình niệm Phật đã đạt được công phu thành phiến hay chưa
Bất kể họ là thiện hay ác, thời gian niệm Phật dài hay ngắn, tất cả điều này đều không kể, chỉ cần họ nhất tâm niệm Phật, mãi đến lâm chung cũng không thay đổi, đây chính là “niệm niệm liên tục, hết mạng sống làm kì hạn”. Người giống như thế có thể chuyên nhất niệm Phật không thay đổi, không thoái lui, mười người niệm Phật thì mười người được vãng sanh, trăm người niệm Phật thì trăm người vãng sanh, nghìn vạn người niệm Phật thì nghìn vạn người vãng sanh, có câu nói ‘vạn người tu vạn người vãng sanh’. Điều này không liên quan với căn cơ của họ là cao hay thấp, cũng không liên quan đến bản chất tính tình của họ là tốt hay xấu, đương nhiên càng không liên quan đến việc họ có trí tuệ cao hay thấp, học vấn sâu hay cạn, phẩm hạnh tốt hay xấu.
Đương nhiên, là một người niệm Phật thật sự, tâm tánh của họ tự nhiên sẽ thay đổi, bởi vì họ ưa thích thanh tịnh, lương thiện, cao thượng, chứ không dừng mãi trong tính cách thấp kém, xấu ác.
Pháp Sư Huệ Tịnh – 慧淨法師- Dharma Master Huijing
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *