Tịnh Độ

Lợi ích của thường niệm Phật

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Niệm Phật, bất cứ chuyện gì cũng đều không lo, chỉ lo một lòng chuyên tâm niệm Phật.
Khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật A Di Đà sẽ trụ ngay đỉnh đầu của chúng ta để hộ trì, khắp châu thân đều có hào quang của Phật bảo vệ che chở, thông thường những người tâm thần cảm thấy hoảng hốt hoặc hoảng loạn, liền được thâu nhiếp lại, tâm thần ổn định yên tịnh trở lại, cảm thấy tâm bình khí hòa, thân tâm an tường, khắp người ấm áp.
Nếu người nào bị nghiệp chướng hiện tiền, tâm thần nhất định sẽ hoảng hốt, vận khí đen đủi, niệm Phật có thể nhiếp giữ tâm thần, tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, chuyển thành vận khí sáng sủa, giúp chúng ta đạt thành ý nguyện.
Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là Phật danh chánh năng lượng, cát tường, dương cương, có thể xua đuổi những năng lượng xấu, âm tà không cát tường, sản sanh ra từ trường quang minh ấm áp, tường hòa, bình an, hỷ lạc.
💫Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có thể khiến cho người ta tấm lòng rộng mở, tấm lòng rộng mở tất nhiên sẽ từ bi bát ái, dung chứa được cả người và vật. Một người có thể chứa được người và chứa được vật thì mới có thể làm sự nghiệp lớn, vì bởi chứa được người, chứa được vật, nhân duyên nhất định rất tốt, cho dù bản thân không muốn làm sự nghiệp lớn, cũng sẽ bị môi trường và quan hệ nhân sự tốt đẹp kia đưa đẩy mà làm thành nghiệp lớn.
💫Lúc thường ngày có phiền phức, khó khăn ta có thể nương vào niệm Phật để vượt qua khốn khó, nó vừa đơn giản nhưng công hiệu lại rất to lớn, linh nghiệm vi diệu, chỉ có người trong cuộc tự biết. Xin bạn hãy chân thành cảm nhận, cảm động và cảm ơn nhé!
💫Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, là một câu văn tự ngắn nhất, ít nhất trong giáo điển đại thừa Phật Giáo. Chỉ có sáu chữ, đã rút gọn yếu nghĩa cả đời kinh điển của đức Phật, thu nhiếp tất cả tinh hoa cả đời kinh điển của đức Phật, hiển thị thể dụng và công năng một đời giáo hóa của đức Phật.
💫Xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đời này được phước huệ, kiếp sau chứng quả Phật, đích thực là cái nhân của giáo điển đại thừa, là tâm yếu của tất cả chư Phật vậy.
Nam mô A Di Đà Phật.
Ps Huệ Tịnh.
Chuyển ngữ Huệ Chánh.
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *