Tịnh Độ

Cận tử nghiệp

Ý nghiệp dừng thì sanh tử mới dứt

CẬN TỬ NGHIỆP (近死業) là gì ?
CẬN (近): là cận kề, khoảng cách rất gần, bên cạnh.
TỬ (死): là Chết.
NGHIỆP (業): là những hành vi , lời nói, ý nghĩ lúc đang sống tạo nên từ Thân, Khẩu,Ý (身口意) tạo thành Nghiệp(業).
CẬN TỬ NGHIỆP là trước khi gần chết những nghiệp mình tạo lúc còn sống giờ nó hiện ra.
Tôi thường nghe nhiều người nói:
– Chết là hết, chết là như giấc ngủ, chết là hết nợ…. thực tế không phải vậy. Ai mà nghĩ vậy là lầm to.
Giờ phút trước khi chết: tứ đại phân ly, thân thể rã rời, đau đớn hãi hùng.
Từ cái đau âm ỉ, đau từng cơn, đau khủng khiếp….
Tay chân co quắp, miệng méo, mắt xuếch, mắt trợn ngược, nghiến răng, thụt lưỡi, hơi thở khò khè, tâm thức hỗn loạn.
Xung quanh ác cảnh hiện ra như địa ngục, quỷ ma, oan gia trái chủ đến đòi nợ, những hình thù kỳ quái của cõi âm đều tỏ rõ trước mắt!
Trong Kinh Thánh có câu “Phúc cho ai chưa thấy đã tin”, tin cảnh cận tử nghiệp như trên là có thật, tin để mà ngay từ bây giờ lo tu.
Ngay bây giờ dứt ác làm thiện, lo tu công đức: đúc tạc tượng Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh…
Ngày đêm niệm Phật, phát nguyện vãng sanh… đến giờ phút lâm chung, nghe niệm danh hiệu Phật, cảnh Thánh hiện ra, chư Thiên hoan hỷ…
Phật A Di Đà cùng chư Thánh chúng đến tiếp dẫn về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.
Quý vị thấy không ?
Giữa người không tu và người biết tu niệm Phật khi cận tử nghiệp cảnh giới hiện ra khác xa nhau đúng không ?
“Phúc cho ai chưa thấy đã tin” tin như thế để ngày đêm lo niệm Phật phát nguyện, để được Phật Di Đà thọ ký ngày giờ phút này.

A DI ĐÀ PHẬT.

Cư sĩ, Phật tử PHAN VĂN SANG
Nguồn fb Phước Huệ Song Tu

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *