Giới Định Tuệ
Đạo Phật

Nhân Giới sanh Định, nhân Định phát Tuệ

Giới, Định và Tuệ là ba môn tu học quan trọng trong Phật giáo. Ta thường hay nói “Nhân Giới sanh Định, nhân Định phát Tuệ”. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu rõ mối quan hệ nhân quả ấy xảy ra như thế nào. Xin được chia sẻ một ít hiểu biết về vấn đề này. Nhân Giới sanh Định Giới,…

Xem chi tiết

Phước Huệ Song Tu
Đạo Phật

Thế nào là Phước Huệ song tu?

Nếu như chúng ta, tu tập tinh tấn, sẽ nhận thấy rằng: trong phước có tuệ, trong tuệ có phước. Phước báu giúp ta, bớt gặp chướng ngại, trên đường tu tập. Trong đời sống này, chúng ta thường nghe, nói đến chữ “TU”. Chẳng hạn như là: tu bổ tu sửa, tu chính tu chỉnh, tu tỉnh tu thân, tu nhân…

Xem chi tiết

Chí đạo vô nan, duy hiềm giản trạch
Đạo Phật

Người niệm Phật phải kiêm tu Phước Huệ

Pháp sư Viên Anh có nói mấy câu rất quan trọng: “Nếu người niệm Phật kiêm tu phước huệ và có tịnh nguyện, lâm chung, tự nhiên tâm chẳng điên đảo, tâm quy hướng Tịnh Độ”. Ngài tự xưng là chủ nhân của Tam Cầu Đường. Tam Cầu là cầu Phước, cầu Huệ, cầu sanh Tịnh Độ. “Cầu Phước và cầu Huệ…

Xem chi tiết

Xin có lời khuyên hết thảy người đời, nếu như quả thật không thể làm nghề gì để sống thì thà đi ăn xin. Nếu tạo nghiệp ác giết hại để kiếm miếng ăn, thà nhịn đói mà chết còn hơn
Văn hóa xã hội

Khuyên những người làm nghề giết mổ: trâu bò, dê, heo, vịt gà, chó

Dê, lợn tuy là loài vật nhưng tâm lý tham sống sợ chết so với chúng ta cũng không khác biệt. Hãy xem như nhà kia nuôi lợn, vừa chịu giá bán cho đồ tể, con lợn ấy liền rơi lệ bỏ ăn. Khuyên những người làm nghề giết mổ: trâu bò, dê, heo, vịt gà, chó Tuy miệng không thể nói…

Xem chi tiết

Người học Phật chúng ta phải phước huệ song tu
Lời dạy của đức phật

Người học Phật chúng ta phải phước huệ song tu

Bố thí tài được tài phú, bố thí ăn uống thì bạn có được ăn uống, bố thí quần áo được quần áo, bố thí phòng ốc thì bạn được phòng ốc, linh nghiệm không thể nói. Bố thí Phật pháp được thông minh trí tuệ, được biện tài vô ngại, đó là điều mà mọi người đều cần đến. Phải tu…

Xem chi tiết

Rắn nhập vào người xin được cúng chay và tụng kinh siêu độ
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Rắn nhập vào người xin được cúng chay và tụng kinh siêu độ

Ông Tào Lỗ Xuyên ở Tô Châu có đứa con gái gả về nhà họ Văn. Một hôm, có con rắn rượt đuổi theo con chim câu, gia nhân trông thấy liền đánh chết. Qua mấy hôm sau, rắn nhập hồn vào cô con gái của Tào Lỗ Xuyên, mượn xác nói rằng: “Ta vốn là Thái thú Kinh Châu, gặp lúc…

Xem chi tiết

Tu đạo đừng để đạo sâu
Đạo Phật

Tu đạo đừng để đạo sâu

Đừng để càng tu lâu càng đạo sâu, Tâm chẳng những không trong sáng, còn hóa ra phiền não, hành giả đã tu sai pháp!!! Nhất niên Phật tại tiền Nhị niên Phật thăng thiên Tam niên bất kiến Phật Nghĩa là học nhiều, nghe pháp nhiều, lạy sám hối nhiều nhưng đến khi đụng việc, lập tức tham, sân, phiền não.…

Xem chi tiết

Bát nhã tâm kinh giảng giải
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Giảng Bát Nhã Tâm Kinh (7 tập) – HT Tịnh Không

Giảng Bát Nhã Tâm Kinh Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không Địa điểm: Thánh Hà Tây Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Viên Đạt cư sĩ Biên tập: Phật tử Diệu Hiền Đọc ebook trực tiếp: Bát nhã Ba La Mật Đa tâm kinh Youtube Giảng Bát Nhã Tâm Kinh MP3 Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập…

Xem chi tiết

Tăng tuổi thọ nhờ không sát sanh
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Mạng số sắp chết được tăng tuổi thọ nhờ không sát sanh

Ở Hoa Đình (nay là Tùng Giang, Thượng Hải) có người tên Triệu Tố, một hôm đến Thanh Phố để thăm bà con, bỗng nhìn thấy người nô bộc đã chết của mình đứng trên thuyền. Ông kinh sợ, đến hỏi, người ấy nói: “Tôi hiện là nha dịch của âm ty, hôm nay đến đây để bắt 3 người. Một người…

Xem chi tiết

Giễu cợt khinh thường Tượng Phật, Bồ Tát bị quả báo chết tức thì hồn bị đọa nơi Địa Phủ
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Giễu cợt khinh thường Tượng Phật, Bồ Tát bị quả báo chết tức thì hồn bị đọa nơi Địa Phủ

Ở Ma Thành tỉnh Hồ Bắc có hai người đã đỗ cử nhân, một người hết lòng tin Phật, một người thì chê bai báng bổ. Một hôm, cả hai cùng đọc sách trong điện thờ Bồ Tát Địa Tạng, bỗng có một người mang thịt chó đến biếu. Người tin Phật liền xua tay bảo đi nơi khác, không cho vào…

Xem chi tiết

Kiêng Ăn Thịt
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Kiêng ăn thịt cứu được mạng con

Ngô Hằng Sơ là người Hàng Châu, ngày thường rất thích ăn thịt trâu, con trai con gái nối nhau mà chết. Sau lại có một đứa con trai mắc bệnh đậu mùa, thuốc thang cầu đảo đều vô hiệu. Một đêm, Ngô Hằng Sơ nằm mộng thấy mình đi đến âm ty. Có người tố cáo ông giết trâu, ông ra…

Xem chi tiết